-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Prestige MAX a AXA EUR konto – základné piliere portfólia klienta od AXA


29.12.2014

Výsledkom dlhodobého strategického partnerstva spoločností PARTNERS GROUP SK a AXA sú exkluzívne a inovatívne produkty, ktorých cieľom je prinášať vám vždy viac, inak a kvalitnejšie. Vďaka vzájomnej úzkej spolupráci a rovnakej stratégii napĺňať vaše potreby vznikli aj produkty Prestige MAX a AXA EUR konto.

Výsledkom dlhodobého strategického partnerstva spoločností PARTNERS GROUP SK a AXA sú exkluzívne a inovatívne produkty, ktorých cieľom je prinášať vám vždy viac, inak a kvalitnejšie. Vďaka vzájomnej úzkej spolupráci a rovnakej stratégii napĺňať vaše potreby vznikli aj produkty Prestige MAX a AXA EUR konto.

Prestige MAX – nadčasový produkt investičného životného poistenia

Prestige MAX je revolučný produkt finančného zabezpečenia na poistnom trhu, pričom dôvodov je hneď niekoľko. Tento unikátny produkt prináša klientom nasledujúce výhody:

  • Vernostný bonus

Prestige MAX má v sebe zakomponovanú unikátnu odmenu za vernosť. Čím dlhšie je klient poistený, tým viac ho spoločnosť AXA odmeňuje za jeho vytrvalosť a vernosť. V praxi to znamená, že klient každých 5 rokov dostáva od AXA rastúci vernostný bonus. Ak zmluva trvá napríklad 30 rokov, tak vďaka bonusu môže získať od AXA viac ako 4-násobok svojho ročného poistného navyše za vernosť. Táto rastúca odmena pomôže klientovi zotrvať a vytvoriť si tak skutočný dôchodok.

  • Vysoká variabilita

Produkt je postavený ako tzv. celoživotný produkt, takže klient ho môže mať po celý život a kedykoľvek v čase upravovať podľa svojich reálnych potrieb a životnej situácie. K dispozícii je celá škála možností úprav, pričom najčastejšími sú pridávanie novej poistnej ochrany, úprava poistných súm a poistného či zmena poistníka.

  • Nízke poplatky

Strategické partnerstvo PARTNERS GROUP SK a AXA prináša v tomto produkte 50 % zľavu zo vstupného poplatku (BOS), 31 % zľavu na administratívnom poplatku a investičnú zložku s celkovými nákladmi zníženými až o 1 % p. a.

  • Kvalitná poistná ochrana 

Filozofiou produktu je kombinovať zabezpečenie s vytváraním dlhodobej rezervy. Aj preto Prestige MAX ponúka na výber až 29 kvalitných pripoistení, ktoré sú cenovo najvýhodnejšie spomedzi všetkých poistných produktov AXA. Produkt je pripravený na meniace sa požiadavky trhu. Klienti tak získajú základný kameň svojho finančného zabezpečenia s možnosťou pridávania nového poistenia, ktoré AXA prinesie v budúcnosti.

 

AXA EUR konto

Finančný trh sa neustále mení, no spoločnosť AXA má jednu stálicu, ktorá existuje už takmer 8 rokov a teší sa popularite klientov. Reč je o podielovom fonde AXA EUR konto. Aké sú dôvody toho, že je tento fond stále taký obľúbený a AXA v ňom spravuje viac ako 58 miliónov EUR?

  • Stabilný a konzervatívny

AXA EUR konto je fond, ktorý investuje prevažne do nástrojov peňažného trhu. Cieľom tohto fondu je vytvoriť klientovi podmienky na stabilné a výhodné „zaparkovanie“ jeho krátkodobých rezerv. Investičné nastavenie prináša extrémne nízku volatilitu v kombinácii s lepším zhodnotením, ktoré by klient dosiahol pri ponechaní krátkodobých rezerv na svojom bežnom bankovom účte. Pohľad na 5-ročnú volatilitu 0,20 % a výnos 0,83 % p. a. len potvrdzuje, že AXA EUR konto tento stanovený cieľ vždy vysoko prekonáva.

  • Nízka investícia a poplatok za správu

Aby bol fond dostupný pre široké spektrum klientov, spoločnosť AXA umožňuje vstupnú jednorazovú investíciu do tohto fondu už od 30 €. Následné investície sú možné od 16 €. Poplatok za správu fondu je 0,25 % ročne, čo je bezkonkurenčný parameter pri pohľade na ostatné fondy s podobným zameraním, ktoré existujú na slovenskom finančnom trhu.

  • Unikátne nástroje pre komfort klienta a vysoká likvidita

Pre svoje pohodlie klient získava ku každej rámcovej zmluve elektronický systém správy svojich prostriedkov, podobný elektronickému bankovníctvu k osobnému účtu v banke. Umožňuje zadávať jednorazové alebo pravidelné odkupy na akékoľvek účty v rámci SR. Navyše všetky odoslané odkupy, ako aj prijaté investície sú úplne zdarma