-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Prerobiť možno aj pri najbezpečnejších investíciách


06.03.2020

Nik neinvestuje so zámerom prísť o peniaze. Každý investor však existenciu takéhoto rizika akceptovať musí. Aj vtedy, keď sa pri investovaní vyberie po tej najbezpečnejšej ceste.

Väčšina Slovákov sa v prieskumoch pravidelne označuje za konzervatívnych investorov. Sú ochotní akceptovať nižšie výnosy, ak to bude znamenať bezpečnejšie investovanie. Základná poučka z učebníc financií však v reálnom živote nie vždy platí. Aj keď investujete opatrne, môžete na to doplatiť.

Do nasledujúceho prehľadu najbezpečnejších investícií sme vybrali tri typy podielových fondov, ktoré finančné inštitúcie ponúkajú drobným investorom, pre ktorých je najdôležitejšia bezpečnosť: fondy peňažného trhu, fondy krátkodobých investícií a dlhopisové fondy. Údaje o ich výkonnosti sú prevzaté z týždenných štatistík Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Fondy, ktoré nie sú denominované v eurách, sa pri celkovom hodnotení nebrali do úvahy.

Fondy peňažného trhu

Teoretická charakteristika

„Investujú do krátkodobých finančných nástrojov na peňažnom trhu. Tieto fondy zaručujú minimálne riziko, čomu však zodpovedajú aj nižšie výnosy v porovnaní s ostatnými typmi fondov. Investícia do peňažných fondov je vhodná aj pre investorov bez predchádzajúcich skúseností. Takéto fondy majú veľmi nízke (…) poplatky, takže sa oplatí do nich investovať aj krátkodobo. Väčšinou dosahujú vyššiu výkonnosť ako krátkodobé termínované účty v bankách.“

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Praktická skúsenosť

Investovať do fondov peňažného trhu v eurách znamená vybrať si jeden z troch dostupných fondov.   Všetky z nich majú na štandardnej škále hodnotiacej riziká investície najnižšiu možnú hodnotu. Ani extrémne vysoká bezpečnosť investície, ktorú takáto známka implikuje, neznamená absenciu rizika straty.

V skutočnosti sú všetky tri podielové fondy stratové počas posledných 12 mesiacov, aj počas predchádzajúcich troch rokov. Anualizovaný výnos za tri roky sa pohybuje od –0,56 % po –0,37 %. Každý investor, ktorý do nich investoval začiatkom roku 2017, stratil ročne okolo pol percenta svojej investície.

Fondy krátkodobých investícií

Teoretická charakteristika

„Investujú prevažne do krátkodobých dlhopisových nástrojov. Tieto fondy zaručujú minimálne riziko, čomu však zodpovedajú aj nižšie výnosy v porovnaní s ostatnými typmi fondov. Investícia do týchto fondov je vhodná aj pre investorov bez predchádzajúcich skúseností. Tieto fondy väčšinou dosahujú vyššiu výkonnosť ako krátko­dobé termínované účty v bankách. Odporúčaný investičný horizont je do 1 roka.“

Zdroj: Škola investora (VÚB banka)

Praktická skúsenosť

V kategórii fondov krátkodobých investícií je už ponuka širšia ako pri fondoch peňažného trhu, k dispozícii je ich 10. S výnimkou jedného majú všetky dlhšiu ako trojročnú históriu a počas tohto obdobia boli pre investorov stratové dve z nich (ich anualizovaná strata bola –0,13 %, resp. –0,23 %). Zisk vo väčšine zvyšných fondov sa pohybuje okolo 0,4 až 0,5 %, výnimkou je jeden s priemerným ročným zhodnotením 2,12 %. Približne polovica fondov má rizikovú známku vyššiu ako 1.

Dlhopisové fondy

Teoretická charakteristika

„Ukladajú peniaze podielnikov najmä do dlhopisov. Niekedy investujú malý podiel majetku aj do akcií. Prinášajú investorovi zvyčajne vyšší výnos ako fondy peňažného trhu, sú však aj o niečo rizikovejšie. Sú vhodné pre ľudí, ktorí chcú investovať peniaze na minimálne jeden až dva roky.“

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

Praktická skúsenosť

Dlhopisové fondy tvoria najpočetnejšiu skupinu podielových fondov. Hoci sú tradične vnímané ako synonymum bezpečnej investície, zďaleka to neplatí o všetkých. Slováci si môžu vyberať z celkovo 116 fondov, no len 65 z nich má dlhšiu ako trojročnú históriu. Priemerný výnos za toto obdobie v nich dosahuje menej ako 1,6 %, čo pri rýchlejšom raste inflácie znamená pre investorov reálnu stratu. Žiadny dlhopisový fond nemá najnižšiu rizikovú známku, hodnotu 2 má len 12 z nich.