-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Prečo naozaj investovať?


03.06.2020

Čo by ste o investovaní mali naozaj vedieť? Pre vašu budúcnosť je to nevyhnutnosť, i keď dnes to môžete vnímať inak.

Investovanie je tradične vnímané ako spôsob zabezpečenia určitej formy luxusu. Kto investuje na dôchodok, zámerom je dosiahnuť vyšší životný štandard v starobe. Kto investuje, aby deťom zabezpečil vzdelanie, robí tak s ambíciou poskytnúť im lepšie vzdelanie. Dlhodobé investovanie však v skutočnosti nie je formou luxusu, je logickou nevyhnutnosťou. Stačí sa naň pozrieť inou optikou.

Základným konceptom vysvetlenia predchádzajúceho tvrdenia je tzv. súčasná hodnota peňazí. Vďaka nemu možno dnes spoľahlivo určiť, aká je dnešná hodnota peňazí, ktoré budeme vlastniť v budúcnosti. Ak niektorá banka ponúka ročný úrok za váš vklad 1 %, budúca hodnota 100-eurového vkladu je 101 eur (bez zohľadnenia daní). Otočením logiky tohto výpočtu je fakt, že súčasná hodnota sumy 101 eur, ktorú by ste mali k dispozícii o rok, je rovných 100 eur.

Ľudský kapitál sa vyčerpá

Výpočet súčasnej hodnoty možno využiť na určenie hodnoty ľudského kapitálu, teda všetkých vedomostí, znalostí a zručností, vďaka ktorým si dokáže každý zabezpečiť budúci príjem. Ak niekto dokáže vďaka svojim schopnostiam zarobiť počas každého z nasledujúcich 40 rokov každý rok 12-tisíc eur, súčasná hodnota jeho ľudského kapitálu je bezmála 280-tisíc eur. (Pri predpokladanej 3 % úrokovej sadzbe.) Táto hodnota sa s pribúdajúcim časom mení. Po 10 rokoch bude už súčasná hodnota ostávajúceho ľudského kapitálu len 235-tisíc eur, po ďalších 10 rokoch klesne na menej ako 180-tisíc eur. Po štyroch desiatkach rokov klesne na nulu – keď niekto prestane pracovať, jeho ľudský kapitál prestáva zarábať, generovať ďalší príjem (nahradí ho dôchodok).

Ľudský kapitál je tak zdrojom, ktorý sa časom vyčerpá. Jediným spôsobom, akým možno takémuto vyčerpaniu zabrániť, je investovať časť príjmu. Investovanie, nie spotreba, dokáže efektívne zabrániť úplnému znehodnoteniu ľudského kapitálu. Jeho hodnota síce bude klesať rok čo rok, no zhodnocovanie úspor tento pokles dokáže zmierniť.

Grafická ilustrácia vývoja hodnoty ľudského a finančného kapitálu v čase je dôvodom, z ktorého by mal byť zrejmý omyl rozšírenej interpretácie zmyslu investovania. Jeho skutočným účelom nie je možnosť zabezpečenia nadštandardného luxusu, ale náhrada aktíva, ktoré sa časom znehodnocuje (ľudský kapitál), iným, ktorého hodnota v čase rastie (finančné investície).

Postupný pokles súčasnej hodnoty ľudského kapitálu platí pre každého – bez ohľadu na vek alebo výšku príjmu. V čom sa táto krivka líši u jednotlivých ľudí, je jej priebeh. Súčasná hodnota ľudského kapitálu môže napríklad v niektorom období začať aj rásť. Môže sa tak stať vtedy, ak niekto získa nové vedomosti a zručnosti (napríklad štúdiom), pomocou ktorých bude jeho príjem v nasledujúcich rokoch vyšší. Odlišný priebeh môže mať aj vývoj finančného majetku. V ilustračnom príklade bola výška investovanej sumy 15 % z príjmu. Iné percento bude znamenať aj inú krivku, jej priebeh však bude podobný.