-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Prečo hneď neinvestovať?


30.10.2014

Profesionálne zostavené finančné plány sú si vo svojej podstate podobné ako vajce vajcu. Ich prvým pilierom býva spravidla vytvorenie peňažnej rezervy, nasledované optimálnou formou poistenia. Investovanie sa stáva súčasťou finančných plánov ako posledné. Otázka je, prečo nie ako prvé?

Profesionálne zostavené finančné plány sú si vo svojej podstate podobné ako vajce vajcu. Ich prvým pilierom býva spravidla vytvorenie peňažnej rezervy, nasledované optimálnou formou poistenia. Investovanie sa stáva súčasťou finančných plánov ako posledné. Otázka je, prečo nie ako prvé?

Jednoduchým vysvetlením by mohol byť fakt, že investovanie je finančnou disciplínou, ktorej väčšina ľudí rozumie najmenej. Pochopiť bankový vklad alebo poistku je podľa realizovaných prieskumov pre človeka mimo finančnej sféry podstatne jednoduchšie ako napríklad vzťahy medzi investičným rizikom a výnosmi či rozdiely medzi akciami a dlhopismi. Nie je to ani oblasť, ktorá by mala pevné miesto v učebných osnovách slovenských škôl.

Nútiť niekoho, aby sa za takýchto okolností stal investorom, by prinieslo rovnaký výsledok ako grandiózny experiment, ktorý sa pred štvrťstoročím pokúsil zmeniť milióny ľudí najskôr na majiteľov investičných kupónov a neskôr na akcionárov. Investovanie bez potrebných znalostí je odsúdené na sklamanie.

Dôvodom, prečo investovanie prichádza v osobných finančných plánoch ako posledné, však nie je len absencia vedomostí a skúseností. Nie je to ani doména, ktorá by si vyžadovala mimoriadnu inteligenciu. „Investovanie nie je hra, v ktorej niekto s IQ 160 vyhrá nad človekom s IQ 130,“ hovorí investičná legenda Warren Buffett. Prečo potom nepresunúť investovanie na prvé miesto vo finančných plánoch?

Dôvod prvý: vybudovanie návyku

Spôsobov a metód zhodnotenia úspor na finančných trhoch môžu byť stovky, ani jeden z nich by však nefungoval, ak by nebol splnený základný predpoklad: mať čo investovať. Aby niekto mohol začať vytvárať vlastné aktíva, musí zvládnuť elementárnu podmienku – minúť menej ako celý svoj príjem. Triviálne znejúca podmienka nie je jednoduchá pre každého, najmä nie pre tých, ktorí so svojimi príjmami udržiavajú len krátkodobé platonické vzťahy.

Tvorba finančnej rezervy, ktorej v osobných plánoch patrí popredné miesto, je lakmusovým papierikom schopnosti človeka narábať so svojimi peniazmi disciplinovane. Kým si niekto vybuduje úspory zodpovedajúce napríklad výške šesťnásobku mesačného príjmu, nepotrvá to mesiac, ani pol roka. Úspešné zvládnutie tejto méty však zvyšuje pravdepodobnosť toho, že schopnosť pravidelne sporiť nebude len dočasnou anomáliou v jeho správaní, ale trvácim zvykom. Ten je dôležitý aj pri investovaní. Len málokto bude mať na investovanie k dispozícii naraz tisíce eur, ktoré by mu neskôr vyniesli vysoké výnosy. Pre väčšinu ľudí bude takýto proces kontinuálny, ako je tomu pri pravidelnom investovaní.

Jeho výsledný efekt stojí a padá na schopnosti človeka prispievať k tvorbe aktív pravidelne, bez dlhšie trvajúcich výpadkov. V opačnom prípade sa stráca efekt diverzifikácie v čase, čo je jedna z najväčších predností uvedeného spôsobu investovania. Ak má niekto problém vytvoriť si čo i len základnú finančnú rezervu, priamy „skok“ do investičnej fázy určite nebude schodnou cestou.

Dôvod druhý: bezpečnostný vankúš

Predchádzajúce riadky by mohli budiť dojem, že tvorba finančnej rezervy je akýmsi trenažérom pre „skutočné“ investovanie, nástrojom na vybudovanie dlhodobo výhodného návyku. Chyba lávky – rezerva nie je samoúčelná.

Stačí si predstaviť situáciu niekoho, kto nedbá na dobrú radu a odporúčanie vytvoriť finančnú rezervu bude jednoducho ignorovať. Časť svojho príjmu pravidelne vkladá do vybraného podielového fondu napríklad s presvedčením, že ak sa nebude zdržiavať s tvorbou finančnej rezervy, suma na jeho investičnom účte začne rásť skôr a na konci bude teda viac. Čo spraví v situácii, keď príde neočakávaný zvýšený výdavok?

Bez existencie finančnej rezervy by bol človek v podobnej situácii odkázaný na likvidáciu svojich investícií, prípadne aspoň ich časti. Peniaze, ktoré mali na finančných trhoch pracovať roky, tak skončia použité úplne inak. Navyše s rizikom, že ich nútený neplánovaný výber bude znamenať aj akceptovanie straty, ktorej riziko je tým vyššie, čím kratší je samotný investičný horizont. Akciové trhy síce môžu v horizonte desiatok rokov vykazovať rastúci trend, jeho súčasťou sú však aj kratšie obdobia výrazných poklesov.

Čím kratšiu životnosť dávame svojim investíciám, tým riskantnejšie sa k peniazom staviame. Spôsobom, ako sa podobnej situácii vyhnúť, je práve spomínaná finančná rezerva, ktorá bude v neplánovaných prípadoch slúžiť presne na to, na čo je určená – ako rezerva.

Dôvod tretí: potreba ochrany

Ak by ste sa zapísali na kurz bojových umení, akým je napríklad karate, možno by ste z prvých hodín tréningu boli sklamaní. Každý adept je na nich vedený k tomu, aby zvládol základy – schopnosť pevne stáť a bezpečne padať. Proces zodpovedného finančného plánovania má k týmto schopnostiam veľmi blízko.

Ciele investovania sú nespočetné. Konzervatívni investori hľadajú na finančných trhoch možnosti ochrany svojich úspor pred znehodnotením inflácie, iní sa snažia o dosiahnutie atraktívneho výnosu či vytvorenie ďalšieho zdroja príjmov. Je len otázkou času, kedy príde nečakaná situácia a otestuje schopnosť človeka buď stáť pevne, alebo bezpečne padať.

Väčšina ľudí sa do vážnych finančných problémov nedostane preto, že na svojich investičných účtoch nemajú veľa peňazí, ale preto, že zlyhali pri ochrane toho, čo majú. Dnes sa síce môže javiť ako samozrejmé, že máme dobrú prácu a príjem, s ktorým sme spokojní. To však nemusí byť pravda o päť či desať rokov. Môžeme sa tešiť z vysnívanej strechy nad hlavou, ale stačí krátky elektrický skrat alebo prírodná kalamita, na ktorú sme neboli pripravení, a idylický obrázok sa môže zmeniť na nočnú moru.

Vo fáze „tvorby bohatstva“ je preto kľúčové, aby človeka o nasporené peniaze nepripravili riziká, ktoré sú reálne, no nebol na ne pripravený. Je možné tváriť sa, že „mne sa to nestane“, no diagnóza prevažnej väčšiny vážnych finančných problémov ľudí sa začína práve takto.