-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Pozor na vianočné pôžičky


12.12.2014

S blížiacimi sa Vianocami sú spojené aj zvýšené výdavky. Práve v tomto období štedrosti sa mnoho ľudí neváha zadlžiť cez spotrebné úvery, kreditné karty, či na oko výhodné pôžičky od finančných inštitúcií rôzneho charakteru.

S blížiacimi sa Vianocami sú spojené aj zvýšené výdavky. Práve v tomto období štedrosti sa mnoho ľudí neváha zadlžiť cez spotrebné úvery, kreditné karty, či na oko výhodné pôžičky od finančných inštitúcií rôzneho charakteru. Tieto typy produktov sú pred Vianocami podporované z každej strany prostredníctvom všadeprítomnej reklamy. Tu je veľmi dôležité nenechať sa strhnúť emóciami, ale práve naopak, zachovať si chladnú hlavu. Je nevyhnutné držať sa svojho rozpočtu a vopred si naplánovať koľko peňazí môžete minúť. Nesnažte sa za každú cenu urobiť dojem na svojich blízkych tým, že kúpite darček nad rámec svojich možností. Rodine síce urobíte radosť, ale vám to môže do budúcna priniesť veľké problémy.

Na čo si dať pozor?

Ak sa ale predsa rozhodnete riešiť vašu finančnú situáciu úverom, je veľmi dôležité neunáhliť sa. Skôr ako požiadate o úver, urobte si prehľad vo svojich príjmoch a výdavkoch. Na základe toho zistíte, či a akú sumu by ste boli schopní reálne splácať. Následne si premyslite, akú sumu úveru skutočne potrebujete a na akú dobu sa chcete zadlžiť. Podľa ideálnych finančných mier by výška splátok na úvery nemala presiahnuť 30 % z mesačných príjmov domácnosti. Presiahnutie tejto hranice už totiž ohrozuje zdravý finančný rozpočet rodiny.

Pri porovnávaní jednotlivých ponúk netreba zabúdať na to, že okrem úrokovej sadzby sú s každým úverom spojené aj ďalšie náklady a preto je oveľa dôležitejšie sledovať výšku ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN). Tento ukazovateľ predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou. Pre klienta je teda najvýhodnejším úverom (pôžičkou) ten, ktorý má najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných údajoch (suma úveru a doba splácania). Okrem RPMN si treba všímať aj podmienky poskytnutia úveru či možnosť a podmienky predčasného splatenia.

Spotrebné úvery

Aktuálne je najviac využívanou formou pôžičky spotrebný úver. Nájdeme ho v ponuke takmer všetkých bánk, pričom nie je vôbec zložité sa k nemu dostať. Spotrebný úver más svoje výhody aj nevýhody, ale opäť je najdôležitejšia finančná zodpovednosť klienta a reálny pohľad do svojej peňaženky. Síce sa hovorí, že je ľahšie splácať ako sporiť, ale rozhodne to nie je výhodnejšie. Je potrebné si uvedomiť, že ak sa na daný cieľ vopred finančne pripravíme, môže nás stáť až o polovicu menej, ako keď ho budeme riešiť krátkodobým spotrebným úverom. Riešením nie je ani nákup na splátky s 0 % navýšením, ktorý síce znie dobre, no v skutočnosti ide len o skrytie ceny úroku do ceny tovaru.

Kreditné karty

Ďalšou populárnou formou úveru je kreditná karta, ktorá je klientom často predávaná ako forma tzv. železnej rezervy. Kreditná karta je na prvý pohľad rovnaká ako klasická debetná karta, preto si ich ľudia zvyknú mýliť. Kreditná karta je však úverovým produktom, čiže pri jej používaní klient nedisponuje vlastnými finančnými prostriedkami, ale čerpá tzv. revolvingový (opakujúci sa) úver. Nesprávne narábanie s kreditnou kartou môže vďaka vysokým úrokom viesť k výraznému preplateniu a k zbytočným finančným problémom.

Nebankové pôžičky

Osobitnou kategóriou sú pôžičky od nebankových subjektov. Rizikom bývajú najmä podmienky splácania, výška úroku a postih pri nezaplatení splátky. Po týchto typoch pôžičiek najčastejšie siahajú ľudia, ktorí neuspeli pri žiadaní úveru v banke – nebankové subjekty sa nezameriavajú na bonitu klienta a pôžičky poskytujú rýchlejšie a jednoduchšie. Výška úrokovej sadzby a RPMN je však omnoho vyššia ako v prípade bankových produktov a to môže do budúcna viesť k problémom so splácaním.

Rada na záver

Nech už teda budete siahať po akomkoľvek úvere, majte na pamäti, že celá „hra“ na finančnom trhu je len o tom, kto komu dlhuje peniaze. Vo všeobecnosti platí, že to čo je pre finančnú inštitúciu aktívum, je pre klienta pasívum. Preto ak sa do tejto „hry“ pustíte, zachovajte si pomer aktív k pasívam minimálne na úrovni 2 : 1. V opačnom prípade váš rozpočet nebude prosperovať a v budúcnosti sa môžete ocitnúť v nepriaznivej finančnej situácií ohrozujúcej bežný život v domácnosti.