-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Posielate dieťa na vysokú? Pripravte si minimálne 2 tisícky ročne


11.07.2011

Mať doma vysokoškoláka je prianím mnohých rodičov, ktorých úspešná dcéra či syn napĺňa hrdosťou. Čerstvý absolvent strednej školy nemá vlastné úspory ani čas zarábať, preto je na Slovensku obvyklé, že o náklady na štúdium dieťaťa sa postarajú rodičia.

Mať doma vysokoškoláka je prianím mnohých rodičov, ktorých úspešná dcéra či syn napĺňa hrdosťou. Čerstvý absolvent strednej školy nemá vlastné úspory ani čas zarábať, preto je na Slovensku obvyklé, že o náklady na štúdium dieťaťa sa postarajú rodičia.
 

Vedeli ste, že priemerné náklady študenta spojené so štúdiom sa pohybujú okolo 200 EUR (6 000 Sk) mesačne*? Navyše, z 200 tisíc študentov slovenských vysokých škôl je len niečo viac cez 40 percent na bezplatnom dennom štúdiu. Externých študentov už čakajú poplatky za školné vo výške 500 – 1000 eur ročne. Nehovoriac o súkromných školách, ktoré študentom každý rok účtujú až 1400 – 2000 eur. Suma sumárum, rodičov vysokoškolák vyjde pokojne na 4 tisíc eur ročne.

Koľko stojí vysokoškolák?

 

Náklady na štúdium

Typ vysokej školy

Ročný náklad (v eur)

Náklad za 5 rokov (v eur)

Školné

Denné štúdium

0

0

Externé štúdium

500 – 1 000

2 500 – 5 000

Súkromná VŠ

1 400 – 2 000

7 000 – 10 000

Učebnice

 

50 – 80

250 – 400

Internát

 

400 - 800

2 000 – 4 000

Doprava a strava

 

100 - 200

500 – 1 000

Spolu

Denné štúdium:

Externé štúdium:

Súkromná VŠ:
 

 

 

550 - 1 080

1 050 - 2 080

1 950 - 3 080

 

2 750 - 5 400

5 250 - 10 400

9 750 - 15 400

 

Pozn. Zmenou zákona môže dôjsť k spoplatneniu denného štúdia alebo navýšenia školného externých študentov

 

Pri priemernom plate, ktorý v niektorých regiónoch nedosahuje ani 600 eur dnes už vysoká škola nie je samozrejmosťou pre každého. Roman Kočík z finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti Partners Group SK má pre vás preto niekoľko typov, ktoré vám pomôžu finančne zabezpečiť vášho vysokoškoláka tak, aby vás to nezruinovalo.
 

Plánujte vopred:V tomto prípade to platí dvojnásobne. Keďže VŠ štúdium je viac-menej očakávaná udalosť, mala by byť súčasťou dlhodobých finančných plánov rodiny. Je veľký rozdiel, či riešime finančné zabezpečenie školy až v čase podania prihlášky, alebo niekoľko rokov vopred, či dokonca od narodenia dieťaťa.

Riešením na poslednú chvíľu sa rodina dostáva do finančného stresu a ambície budúcich inžinierov, magistrov, či doktorov rýchlo narazia na neschopnosť školu finančne uniesť z pravidelných príjmov rodičov. Potom sú rodičia nútení si na štúdium nášho dieťaťa požičať, čím sa škola stáva o úroky drahšia. Druhá možnosť, plánovanie vopred poskytne dostatok času na sporenie po nižších sumách, ktoré si rodičia môžu dovoliť aj popri iných výdavkoch.

Kedy začať?

V rozvinutých ekonomikách je bežné vytvárať finančné zabezpečenie pre dieťa už pred jeho narodením. To však nepomôže tým z nás, pre ktorých je nástup nášho dieťaťa na VŠ už len otázkou roka či dvoch. Čím skôr sa však touto problematikou začneme zaoberať, tým väčšie šance na úspech máme.

Ako začať?

1. Stanovte si cieľ– reálne a zodpovedne si vypočítajte sumu, ktorú bude vaše dieťa potrebovať na štúdium

2. Určite si mesačnú sumu –na základe finančnej bilancie rodinného rozpočtu (mesačné príjmy a výdavky) si stanovte akou sumou budete sporiť na dosiahnutie cieľa.

3. Buďte dôslední– urobte so sporenia prioritu svojho rozpočtu. Napriek tomu môže nastať obdobie, kedy nie ste schopní sporiť a v horšom prípade dokonca nútení z týchto rezerv čerpať. Preto je optimálne, ak peniaze spĺňajú tri základné atribúty: dostupnosť, bezpečnosť a výnosnosť.

Finančný plán

Márne môžeme hľadať na finančnom trhu jeden konkrétny produkt, ktorý by kombinoval okamžitú dostupnosť peňazí, garanciu vyššieho výnosu a zároveň úplnú bezpečnosť. Ideálnym riešením je preto kombinácia viacerých produktov na skutočne efektívnu prípravu financovania štúdia:

Peniaze k dispozícii- Vytváranie pohotovostných rezerv môžu zabezpečiť nástroje peňažného trhu – peňažné fondy, kde využijeme dostupnosť peňazí, nízku mieru rizika a na rozdiel od bežného účtu výnos minimálne na úrovni inflácie. Zo začiatku sporenia by práve sem mala smerovať väčšina prostriedkov z dôvodu čo najrýchlejšieho dosiahnutia tzv. finančného pokoja, na ktorý do veľkej miery vplýva množstvo peňazí ktoré máme kedykoľvek „po ruke“.

Peniaze čo zarábajú-Nemenej dôležité je vytvorenie tzv. dlhých peňazí, teda finančných nástrojov, pri ktorých využívame dostatok času na dosiahnutie vyššieho výnosu. Sem patria tzv. ,,venové“ detské investičné poistenia, pri ktorých dieťa disponuje požadovanou sumou vo veku 18 – 26 rokov. Veľmi modernou formou sú sporenia prostredníctvom investičných životných poistení – Whole life. Dieťa už v malom veku získava produkt s neobmedzeným časom sporenia, čo ponúka možnosť voľby. V prípade potreby využije peniaze na štúdium, neskôr bývanie či svadbu, bez toho, aby ukončil alebo prerušil fungovanie produktu.

Strednodobé peniaze- sú zložkou plánu pre strednodobé ciele (4-6 rokov), napríklad pre dnes 14 – 18 ročné deti. Tu je vhodné napríklad stavebné sporenie ako forma garantovaného sporiaceho programu s podporou štátu. Pri dlhších horizontoch (10 – 15 rokov), pre dnes 5 – 12 ročné deti, sú zaujímavé investično-sporiace schémy, pri ktorých na zhodnocovanie úspor využívame kapitálové trhy a dosahujeme vyššie zhodnotenie.

Okamžité riešenie

Ak už je vo vašom prípade na plánovanie vopred neskoro, zostáva ešte tá drahšia alternatíva – požička. Banky poskytujú študentské pôžičky od 700 do 8500 Eur, so splatnosťou 1 až 10 rokov a pri úroku od 5 až
9 percent ročne. Výhodou študentskej pôžičky je možnosť odkladu splátky až po ukončenie štúdia. Ten vám poskytne dostatok času na tvorbu rezerv, z ktorých by bola pôžička predčasne splatená.

 

Poznámka: * Zdroj: Ústav informácii a prognóz školstva SR (ÚIPŠ) – náklady: bývanie, študijné potreby, cestovné náklady, strava, internet, zápisné a pod.