-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Poplatky v podielových fondoch klesajú


24.08.2016

Rastúca popularita fondov obchodovaných na burze (ETFs) sa začína prejavovať aj medzi klasickými podielovými fondmi. Tie zvyčajne zamestnávajú nie práve najlacnejších portfólio manažérov a finančných analytikov, takže za správu úspor vyžadujú aj vyššie poplatky. To sa však mení.

Rastúca popularita fondov obchodovaných na burze (ETFs) sa začína prejavovať aj medzi klasickými podielovými fondmi. Tie zvyčajne zamestnávajú nie práve najlacnejších portfólio manažérov a finančných analytikov, takže za správu úspor vyžadujú aj vyššie poplatky. To sa však mení.

ch klienti sa stávajú citlivejšími na protihodnotu, ktorú za svoje peniaze dostávajú, a v dôsledku toho klesajú aj poplatky za riadenie podielových fondov. Vyplýva to zo štúdie podielových fondov s európskym domicilom, ktorú tento mesiac zverejnila americká analytická spoločnosť Morningstar.

Jej štúdia je prvým detailnejším pohľadom na segment podielových fondov v Európe. Výsledkom je zistenie, že klienti týchto fondov dnes platia na poplatkoch menej v takmer všetkých 21 krajinách, ktoré boli do štúdie zahrnuté. Na zozname skúmaných trhov nie je Slovensko (a ani žiadna zo susedných krajín), no trend klesajúcich poplatkov majú možnosť pocítiť aj slovenskí investori, keďže pri výbere fondov môžu investovať aj do fondov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

To, že podielové fondy sú tlačené k nižším poplatkom, nie je spôsobené len extrémne lacnou alternatívou v podobe ETFs. Podľa analytikov Morningstar k tomuto trendu prispieva aj čoraz vyššia úroveň finančnej gramotnosti a najmä rastúce povedomie investorov o vplyve poplatkov na ich výnosy. Za posledné tri roky klesli priemerné náklady investorov v podielových fondoch vo všetkých kategóriách o 9 bázických bodov (t. j. o 0,09 percentuálneho bodu). Podľa sumárnych štatistík predstavujú priemerné náklady fondov úroveň 1 % z investovanej sumy.

Z trendu klesajúcich poplatkov by mali mať najväčší osoh investori v podielových fondoch orientovaných na akcie a dlhopisy. V prvej kategórii zaznamenali poplatky pokles o 16 bázických bodov, v druhej o 15 bodov.

Autori štúdie predpokladajú, že tlak na nižšie poplatky v podielových fondoch bude pokračovať aj naďalej. Popri faktoroch, ktoré ich tlačia nadol už dnes, by k nim čoskoro mal pribudnúť aj nový regulačný rámec v Európe, známy pod skratkou Mifid II. Nová úprava začne platiť v roku 2018 a okrem iného prinesie povinnosť správcovských spoločností zverejňovať podrobnejšie informácie o poplatkoch, ktoré ich klienti musia platiť.