-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Poisťovňa AXA pokračuje v inováciách


28.05.2015

Spoločnosť AXA reaguje na potreby zákazníkov a svoju ponuku produktov neustále vylepšuje. Zaujímavou je inovácia v poistení majetku Domov IN. AXA tiež pripravila novinku v investíciách AXA Small Cap Portfolio, ktoré má už pri nízkych investíciách potenciál zaujímavého zhodnotenia.

Spoločnosť AXA reaguje na potreby zákazníkov a svoju ponuku produktov neustále vylepšuje. Zaujímavou je inovácia v poistení majetku Domov IN. AXA tiež pripravila novinku v investíciách AXA Small Cap Portfolio, ktoré má už pri nízkych investíciách potenciál zaujímavého zhodnotenia.

Domov IN – poistenie majetku novej generácie

AXA spustila predaj poistenia majetku novej generácie Domov IN. Ide o flexibilný produkt, ktorý ponúka možnosť výberu z troch úrovní poistenia a zo zaujímavej ponuky pripoistení. Samozrejmosťou je nová segmentačná stratégia, ktorá umožňuje spravodlivé určenie ceny poistného a systém ochrany pred podpoistením.  

Môžete vybrať z troch balíčkov poistenia, ktoré sa líšia rozsahom poistného krytia a limitmi plnenia. Variant MINI je určený pre tých, ktorým postačuje základný rozsah poistenia s cieľom minimalizovať náklady na poistnú ochranu. Vhodný je napríklad pre klientov, ktorí byt poisťujú kvôli hypotéke. Vo variantoch KLASIK a MAXI už klienti nájdu napríklad aj predĺženú záruku na domáce spotrebiče alebo poistenie elektroniky a špor­tových potrieb v trvalo obývanej domácnosti bez limitu plnenia. Novinkou je napríklad poistenie škôd spôsobených víchricou s rýchlosťou už od 60 km/h, výme­na potrubia v prípade vodovodnej škody až do 12 metrov, uhradenie poškodenej fasády alebo zatečenia v prípade zrážok. Škody spôsobené povodňou alebo záplavou sú poistené do 100 % dohodnutej poistnej sumy. Varianty KLASIK a MAXI obsahujú tiež poistenie občianskej zodpovednosti za škodu s limitom 30-tisíc eur s možnosťou rozšírenia až do 400-tisíc eur. „Poistené sú pritom všetky osoby žijúce v domácnosti, vrátane osôb, ktoré na pokyn poisteného opatrujú jeho byt alebo sa starajú o jeho deti,“ hovorí  Ján Kusý, riaditeľ pre obchod neživotného poistenia spoločnosti AXA.

K poisteniu majetku je možné uza­tvoriť aj poistenie právnej ochrany pre celú rodinu. Na jednej zmluve tak môžete mať poistené nielen svoje bývanie, ale zabezpečíte sa napríklad pre prípad sporov s nájomcami alebo pracovno­právnych sporov. Pripoistenie je možné tiež kombinovať so špeciál­nym poistením bezpečného nákupu na internete – SAFE ONLINE, ktoré vás ochráni pred zneužitím platobného prostriedku alebo na­príklad v prípade nedodania tovaru v očakávanej kvalite.

Small Cap – malé firmy s veľkým potenciálom

AXA Small Cap portfólio je novinka, ktorá zaujme ľudí, čo majú chuť investovať voľne finančné prostriedky. Je určený najmä pre dlhodobé investovanie a pre tých, ktorí hľadajú príležitosti v oblasti dynamických investícií. „InvestičnéPortfólio je široké, regionálne a sektorovo rozložené a v čase plného zainvestovania bude zahŕňať až 800 spoločností,“ hovorí  Miroslav Tamáš, manažér predaja podielových fondov a dôchodkov spoločnosti AXA.

Pojem small cap označuje spoločnosti s malou trhovou kapitalizáciou (v hodnote 250 miliónov až 1 miliardy eur), nie sú teda začínajúcimi živnostníkmi, ale firmami s fungujúcou štruktúrou a na naše pomery i veľkým majetkom. Aj napriek tomu, že tvoria 14 % svetového investičného spektra, bývajú často podceňované a mnohými investičnými manažérmi ostávajú prehliadané, často práve z dôvodu komplikovaného výberu vhodných kandidátov do portfólia. Dôkladná analytika sa však vypláca, tieto dravé a flexibilné firmy sú pod neustálym dohľadom a tlakom veľkých hráčov, čo ich ženie vpred a motivuje k rastu. Skupina AXA sa venuje analýze small caps už od roku 1991 a za ten čas vyvinula množstvo úspešných small cap produktov a stratégií.

Pre klientov, ktorí chcú investovať menšie sumy v pravidelných intervaloch, je vhodný program pravidelného investovania Generation X. Stačí si jednoducho zvoliť investičný profil a výšku svojej pravidelnej investície. „Klienti PARTNERS GROUP SK majú teraz ako jediní na trhu možnosť využiť príležitosť investovať popri dobre známych profiloch aj do nového Small Cap portfólia, ktoré je zaradené ako samostatný investičný profil produktu Generation X,“ dodáva Miroslav Tamáš. Investovanie s Generation X je možné už od 25 eur mesačne minimálne na 5 rokov.