-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Poistenie úverovej asistencie


06.02.2018

PARTNERS GROUP SK a MetLife prinášajú nový produkt - Poistenie úverovej asistencie, ktorý ponúka nančnú oporu v ťažkých životných situáciách a chráni vašu rodinu pred stratou domova.

PARTNERS GROUP SK a MetLife prinášajú nový produkt - Poistenie úverovej asistencie, ktorý ponúka  nančnú oporu v ťažkých životných situáciách a chráni vašu rodinu pred stratou domova.

V poslednom období sa trh životného poistenia výrazne mení smerom ku krytiu závažných rizík, narastá po krytí invalidity a dlhodobej práceneschopnosti. V kombinácii s dynamickým vývojom na trhu s nehnuteľnosťami a situácii v poskytovaní hypotekárnych úverov dochádza k výraznej zmene očakávaní, ktoré klienti kladú na produkt Životné poistenie.

Život nevychádza vždy podľa našich plánov. Nečakané ochorenie nás môže kedykoľvek prekvapiť a spôsobiť stratu príjmu, ktorá má za následok nesplácanie hypotéky, čo môže vyústiť až do straty domova. Pre väčšinu z nás je kúpa bytu alebo domu obrovský finančný záväzok, preto je veľmi dôležité mať tento záväzok zabezpečený pre prípad neočakávaných životných situácií.

V súvislosti s týmito očakávaniami na krytie veľkých rizík, ako sú Smrť a Invalidita, a v súvislosti s najväčšími záväzkami v podobe úverov MetLife prináša jedinečný nový produkt – Poistenie úverovej asistencie, ktorý ponúka finančnú oporu v ťažkých životných situáciách a chráni rodiny pred stratou domova.

 

Čo je Poistenie úverovej asistencie?

Ide o špeciálne životné poistenie, ktoré uľahčí splácanie úveru počas dlhodobej práceneschopnosti a uhradenie celého zostatku istiny hypotéky v prípade smrti alebo invalidity poistených osôb. Ponúka tak jedinečné riešenie pre tie najťažšie životné situácie, ktoré mnohé rodiny dokážu v dnešnej dobe postretnúť, bez nutnosti strachovať sa o strechu nad hlavou.

Kľúčové vlastnosti produktu:

  • Pri uzatvorení poistenia je na výber jeden z dvoch variantov úverovej asistencie: Variant 1 – poistenie pre prípad smrti alebo invalidity od 41 %, alebo Variant 2 – poistenie pre prípad smrti alebo invalidity od 71 %. Možnosťou je tiež pripoistiť aj poistenie práceneschopnosti. Poistenie umožňuje kryť jednu alebo dve poistené osoby až na 4 najzávažnejšie riziká za jednu, veľmi výhodnú cenu.

Poistnou udalosťou je smrť alebo invalidita poisteného. Ak nastane u jednej z poistených osôb poistná udalosť, poisťovňa vyplatí aktuálnu poistnú sumu, ktorú môžu klienti použiť na predčasné splatenie hypotéky.

Výhody Poistenia úverovej asistencie:

unikátna cena za krytie najväčších rizík a k tomu navyše:

– zľava v závislosti od výšky poistného až do 30 %,

– zľava pre druhú poistenú osobu vo výške 25 %,

– voliteľné poistenie pracovnej neschopnosti so zľavou vo výške 25 %.

Spoločnosť MetLife ponúka svoje výnimočné produkty životného poistenia len s 3 výlukami:

  • smrť v dôsledku choroby AIDS,
  • smrť profesionálneho vojaka do 2 rokov od uzatvorenia poistenia v súvislosti s plnením pracovných povinností,
  • samovražda do 2 rokov od uzatvorenia poistenia.

Poistenie invalidity kryje aj invaliditu následkom duševnej choroby, čo je reakcia na zvyšujúci sa podiel duševných ochorení v priznaných invaliditách v Slovenskej republike.

Tento produkt predstavuje riešenie ušité presne na mieru pre aktuálne potreby a očakávania. Je vhodný na krytie všetkých finančných záväzkov, ktoré sú naviazané na schopnosť výkonu pracovnej činnosti.