-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Poistenie invalidity je kľúčom k zabezpečeniu budúcnosti


31.01.2017

Na Slovensku je dnes takmer štvrť milióna invalidných dôchodcov. Počet ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok, za poslednú dekádu štatisticky vzrástol o 23 % a invalidná osoba sa nachádza v každej ôsmej slovenskej domácnosti. Vďaka úzkej spolupráci PARTNERS GROUP SK a poisťovne Aegon majú teraz klienti možnosť ochrániť svoje zdravie prostredníctvom komplexného poistenia invalidity.

Na Slovensku je dnes takmer štvrť milióna invalidných dôchodcov. Počet ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok, za poslednú dekádu štatisticky vzrástol o 23 % a invalidná osoba sa nachádza v každej ôsmej slovenskej domácnosti. Vďaka úzkej spolupráci PARTNERS GROUP SK a poisťovne Aegon majú teraz klienti možnosť ochrániť svoje zdravie prostredníctvom komplexného poistenia invalidity.

Vysoký nárast počtu invalidov do značnej miery zrkadlí hektické tempo a nezdravý životný štýl dnešnej doby. Úrazy spôsobujú len necelé 3 % invalidít, zvyšných 97 % je zapríčinených chorobami.

Invalidný dôchodok, ktorý vypláca štát, nedokáže kompenzovať stratený finančný príjem. Komplexné zabezpečenie pre prípad invalidity sa tak stáva kľúčovým krokom k finančnému zabezpečeniu rodiny, splateniu existujúcich záväzkov či liečbe ochorenia, úrazu a ich následkov. 

Komplexné krytie invalidity od poisťovne Aegon

Poisťovna Aegon a spoločnosť PARTNERS GROUP SK v reakcii na potreby a požiadavky klientov prinášajú komplexné krytie doplnkových poistení zameraných na zmiernenie finančných následkov invalidity:

Doplnkové poistenie invalidity s rentovou výplatouponúka klientom možnosť získať pravidelne vyplácanú mesačnú rentu v dohodnutej výške až do veku 65 rokov. Klient si môže vybrať  z dvoch variantov poistenia – už od nižšieho stupňa invalidity od 41 % alebo až pre vyšší stupeň invalidity od 71 %.

Priznanie invalidity zo strany Sociálnej poisťovne je náročný proces, ktorý môže v praxi trvať viac ako jeden rok. So začiatkom vyplácania mesačnej renty pri niektorých ochoreniach poisťovňa nečaká na rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ale poskytuje klientom predplnenie počas 12 mesiacov. Táto forma poistného plnenia pomôže klientovi a jeho rodine preklenúť najťažšie medziobdobie, keď už znáša následky invalidity, ale zároveň nemá priznané dávky z invalidného dôchodku od štátu. Medzi ďalšie výhody tohto poistenia patrí krytie invalidity z dôvodu duševných chorôb a porúch správania, ktoré sú dnes treťou najčastejšou príčinou invalidity u Slovákov. Vyplácanie mesačnej renty  nadväzuje na schválenie invalidity a nie na vyplácanie samotného invalidného dôchodku.

Doplnkové poistenie invalidity s jednorazovou výplatouje určené na neplánované náklady na liečbu, špeciálnu opateru, úpravu obytného priestoru či kúpu špecializovaných zdravotných pomôcok, ktoré invalidita prináša. Ak sa zníži schopnosť pracovať o 41 % a viac, či už z dôvodu úrazu, alebo choroby, klient dostane jednorazovo vyplatené poistné plnenie. A aj v tomto prípade výplata plnenia nadväzuje na schválenie invalidity a nie na vyplácanie invalidného dôchodku.

Doplnkové poistenie invalidity a úmrtia s klesajúcou poistnou sumouje riešenie vhodné k vykrytiu existujúcich finančných záväzkov klienta, akými sú napríklad hypotekárne, spotrebné alebo podnikateľské úvery. Klient si môže aj v tomto zabezpečení vybrať z dvoch variantov poistenia – od nižšieho stupňa invalidity od 41 % alebo vyšší stupeň invalidity od 71 %. Taktiež bez výluk na invaliditu z dôvodu duševných chorôb a porúch správania. Výnimočnou pridanou hodnotou pre klienta je aj v rámci tohto riešenia predplnenie vo výške až 25 % z poistnej sumy.

Ďalšie dva varianty Doplnkového poistenia prevzatia platenia prinášajú klientovi možnosť rozhodnúť sa, či pri invalidite preberie poisťovňa povinnosť platiť za klienta za hlavné poistenie, alebo aj doplnkové poistenia.

Poistenie klientom pomôže prispôsobiť sa zmeneným životným podmienkam spojeným s invaliditou. Či už ide o vykrytie straty príjmu, náklady na liečbu, alebo celkové udržanie životného štandardu, poistenie invalidity klientom zabezpečí dôstojný život aj po prekonaní vážnych zdravotných problémov.