-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Podľa čoho si vybrať fondy?


06.11.2020

Klasické podielové fondy ostávajú naďalej najpopulárnejšou formou investovania pre Slovákov. Len málokto si ich však vyberá podľa toho, čo je naozaj dôležité.

V podielových fondoch, do ktorých možno na Slovensku investovať, je aktuálne približne 10 miliárd eur. Údaj o tom možno nájsť na domovskej stránke Slovenskej asociácie správcovských spoločností, ktorá je jediným oficiálnym zdrojom informácií o podielových fondoch, do ktorých možno investovať.

Na prvý pohľad stránka ponúka o každej investičnej príležitosti dosť údajov na to, aby si každý mohol vybrať – predovšetkým výnos za určité obdobie, ako aj informáciu o anualizovanej volatilite každého fondu. Sú to dôležité informácie, no pre vhodný výber zďaleka nestačia. Kde hľadať ďalšie dôležité údaje?

Jedným z najprepracovanejších informačných zdrojov pre investorov do podielových fondov je portál Finančný kompas. K bližším údajom o fondoch sa možno dostať z domovskej stránky kliknutím na odkaz Investovanie. Portál ponúka pre každý fond rovnaké základné informácie ako web asociácie správcovských spoločností, investori tu však nájdu aj indikátory, o ktorých by mali vedieť a ktoré nenájdu na iných stránkach.

Pomer gain-to-pain

  • Indikátor vznikol ako alternatívny spôsob merania výkonnosti rôznych investícií. Je vypočítaný ako pomer súčtu mesačných výnosov a absolútnej hodnoty súčtu všetkých mesačných strát.
  • Úroveň indikátora na úrovni 1 znamená, že investor v takomto fonde zaznamenáva každý mesiac plusy a mínusy rovnakých rozmerov.
  • Investori by si pri porovnávaní rôznych fondov mali vyberať tie, ktoré majú tento indikátor najvyššie.

Najväčší pokles a čas zotavenia

  • Každá investičná stratégia má obdobia, keď žiari, a také, keď sa jej nedarí práve najlepšie. Údaj o najväčšom poklese v konkrétnom fonde je dôležitou informáciou pre tých investorov, ktorí sú senzitívni na straty pri investovaní.
  • Ešte pred prvou investíciou do vybraného fondu by si investori mali odpovedať na otázku, či by boli ochotní akceptovať podobné straty.
  • Čas zotavenia vyjadruje počet mesiacov, koľko daný fond potreboval v minulosti na vymazanie historicky najvyššieho poklesu. Prekvapením nie sú fondy, pri ktorých možno toto obdobie počítať na roky.

Počet kladných mesiacov za posledný rok

  • Dôležitou mentálnou výbavou investorov je schopnosť akceptovať aj obdobia, keď sa investíciám príliš nedarí.
  • Pokiaľ nedokážu akceptovať viacero stratových mesiacov za posledný rok, je pravdepodobné, že investovanie do akcií (resp. akciových fondov) nebude pre nich najlepšie riešenie.
  • Pozor na prehnanú opatrnosť: výber fondu podľa najvyššieho počtu kladných mesiacov neznamená nevyhnutne najvhodnejšiu investíciu. Ak sa akciovým trhom za posledný rok darilo a každý mesiac šli nahor, rovnako dobré skóre budú mať pri tomto ukazovateli všetky (alebo väčšina) akciových fondov.

 

Prečo volatilita nie je meradlom rizikovosti?

Pri investovaní sa miera rizikovosti meria štandardnou odchýlkou výnosov. Tá vyjadruje, ako veľmi sú výnosy za predchádzajúce roky odlišné od priemerného výnosu. Zjednodušene: ak investícia A dosiahla za predchádzajúce tri roky výnosy +4 %, +4 %, +4% a investícia B +4 %, –9 %, +19 %, investícia B sa považuje za riskantnejšiu ako investícia A.

Je však vyššia volatilita vždy synonymom rizikovejšej investície? Určite nie.

Investičný manažér a matematik Ed Thorp dosahoval v rokoch 1970 až 1988 ročné výnosy (po očistení od poplatkov) od 4 % do 33 %. V rovnakom období sa anualizovaný výnos z krátkodobých dlhopisov USA pohyboval od 3 % do 16 %.

Počas dvoch dekád dosiahol Thorpov priemerný ročný výnos 19 %, pričom ani v jednom roku nebol záporný. Z pohľadu štatistiky bol jeho fond riskantnejší ako investícia do vládnych dlhopisov, pretože jeho štandardná odchýlka bola vyššia. Je to však naozaj tak? Jeho výnosy boli síce volatilnejšie, no investícia do jeho fondu určite nebola riskantnejšia ako investícia do štátnych dlhopisov. Volatilita a rizikovosť sú pri investovaní dva odlišné pojmy.