-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PO ŠKOLE DO ŽIVOTA


13.05.2019

Stredné školy u nás končí v tomto roku vyše 43-tisíc študentov, pričom iba časť z nich bude v štúdiu pokračovať na vysokých školách. Akademickú pôdu vysokých škôl opúšťa každoročne zhruba 30-tisíc mladých ľudí. Mladý človek vstupujúci na trh práce má mnohokrát plno obáv a nezodpovedaných otázok, čo ho vlastne čaká v novej práci, na čo by sa mal pri vstupe do zamestnania pýtať, na čo má a nemá nárok či aké by mali byť jeho správne finančné rozhodnutia. Ako na to a aké by mali byť prvé kroky vo finančnej oblasti, radí Jana Trogová, finančná odborníčka PARTNERS GROUP SK.

Či už idú mladí ľudia do pracovného života s maturitným vysvedčením, alebo vysokoškolským diplomom, čaká ich v podstate to isté – aktívny pracovný život. Tak ako k životu a situáciám, ktoré prináša, majú ľudia rôzny prístup aj k peniazom. Finančná gramotnosť mladých ľudí u nás je nízka. Na vstup do finančného života ich zvlášť nepripravuje ani škola a, žiaľ, ani rodina. Odborníčka na financie sa u mladých ľudí stretáva s dvomi základnými postojmi k životu aj k jeho plánovaniu. Jedna skupina sú tí, ktorí si uvedomujú, čo v živote chcú a že je potrebné si odložiť peniaze, aby sa im ich ciele (kúpa vlastného bývania, založenie rodiny, kúpa auta) podarilo naplniť. „Druhá skupina sú tí, ktorí neplánujú, pretože nemajú ujasnené, čo v živote chcú. Často hovoria, že "teraz si chcú užívať a odkladať budú neskôr". Netušia, do akej vlastnej "pasce" sa môžu týmto zmýšľaním dostať,“ upozorňuje Jana Trogová.

 

MLADÍ SI CHCÚ UŽIVAŤ, FINANCIE NEPLÁNUJÚ

Sú plní životných plánov a cieľov. Život si chcú najmä vychutnávať. O finančné plánovanie a budúcnosť sa však nestarajú. Potvrdzuje to aj prieskum, ktorý pre PARTNERS GROUP SK pravidelne realizuje agentúra FOCUS. Takmer dve tretiny (59 %) opýtaných mladých ľudí vo veku 18 – 24 rokov minú väčšinu svojho mesačného príjmu. I napriek tomu, že väčšina z nich býva u rodičov (85 %), takmer žiadny z nich (93 %) si netvorí dostatočnú finančnú rezervu na horšie časy. No a myslieť na dôchodok je pre nich príliš ďaleko – dve tretiny tvrdia, že na dôchodok budú myslieť neskôr, a ďalšia pätina nemá záujem šetriť. Mladí ľudia nemajú potrebu svoje financie plánovať – až 82 % nemá záujem o finančný plán alebo žiadny nepotrebuje. Ak by však mali dostatok peňazí, radi by si z nich zabezpečili bývanie (32 %), dovolenku (16 %) a kúpili by si auto.

 

FINANČNÉ NÁVYKY A DISCIPLÍNA

Odborníci sa zhodujú, že vytvoriť si správne finančné návyky treba v prvom zamestnaní. Je preto dôležité, aby mali mladí ľudia jasno vo svojich domácich rozpočtoch. „Základom je viesť si prehľad o mesačných príjmoch a výdavkoch, nastaviť si výdavky s ohľadom na dostatočné zostatky na budúce ciele, ako je napríklad kúpa vlastného bývania či auta, vysnívaná dovolenka alebo príprava zdrojov na založenie rodiny,“ radí Jana Trogová, finančná odborníčka PARTNERS GROUP SK.

Každému mladému človeku preto odporúča začať od prvej výplaty. Správne návyky a disciplína sa získajú veľmi rýchlo a s nimi aj postupné a hlavne dlhodobé zhodnocovania svojich peňazí a budovanie bohatstva. Práve v tejto životnej fáze výborne fungujú ideálne finančné miery – 10 : 20 : 30 : 40, ktoré percentuálne rozdeľujú príjem na tvorbu rezervy (10 %), investovanie na dôchodok (20 %), maximálnu výšku úverov – vrátane bývania (30 %) a na bežnú mesačnú spotrebu (40 %).

 

PRÍKLAD: ROZLOŽENIE PRÍJMU Z PRÁCE

Mladý človek vo veku 24 rokov

Čistý nástupný plat 800 eur/mesiac

Mesačne si odloží 400 eur (býva ešte u rodičov alebo si prenajíma izbu)

 

Rieši súčasne viacero svojich životných cieľov. Dokáže si:

 • vytvoriť do 5 rokov finančnú rezervu (80 eur mesačne) vo výške 4 900 eur a rovnako pripraviť peniaze na kúpu bytu alebo výstavbu domu (160 eur mesačne, v cene 72 000 eur) vo výške 9 800 eur = spolu 14 700 eur,
 • odporúčaná hypotéka pri príjme 800 eur mesačne je max. vo výške 57 400 eur a odkladaním peňazí (64 eur mesačne a zhodnocovaním v pravidelnom investovaní) je možné ju predčasne splatiť o viac ako 10 rokov a ušetriť tak 30 % na preplatení na úrokoch,
 • pripraviť peniaze (56 eur mesačne a zhodnocovaním v pravidelnom investovaní) na dôstojný dôchodok vo veku 65 rokov vo výške 1 060 eur mesačne,
 • vytvoriť celkový majetok vo výške 227 000 eur,
 • navyše počas celého pracovného života bude krátkodobý aj dlhodobý výpadok príjmu pokrytý sociálnym a životným poistením (40 eur mesačne).

 

FINANČNÉ PRODUKTY PO NÁSTUPE DO PRVÉHO ZAMESTNANIA

Odborníčka na financie Jana Trogová odporúča pre správny vstup do života a správny štart svojich financií uzatvorenie týchto produktov:

 • bežný účet (kam bude chodiť výplata a zároveň z tohto účtu budú realizované platby na výdavky, na spotrebu),
 • sporiaci účet (kde si mladý človek bude vytvárať prvú základnú rezervu na nepredvídané udalosti),
 • starobné dôchodkové sporenie, druhý pilier (z jeho hrubej mzdy sa mu bude odkladať na dôchodkový účet),
 • doplnkové dôchodkové sporenie (je rozumné založiť v prípade, že zamestnávateľ dáva benefit príspevku na tento typ produktu),
 • kvalitné životné poistenie (v prípade výpadku príjmu, pretože mladý človek na začiatku pracovného života bez dostatočných rezerv je najviac „zraniteľný“ voči nepriaznivým vplyvom dlhodobého výpadku príjmu),
 • ostatné produkty má zmysel riešiť podľa konkrétnych cieľov konkrétneho mladého človeka (sporenie na bývanie, na založenie rodiny, na dovolenku, na auto, na slušný dôchodok...).