-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Plány novej vlády v oblasti financií


28.04.2016

Nový spôsob výplaty dôchodkov z druhého piliera, zvýšený tlak na poisťovne či nižšie dane pre firmy. To všetko sľubuje nová vláda v programe, ktorý chce zrealizovať v priebehu nasledujúcich štyroch rokov.

Nový spôsob výplaty dôchodkov z druhého piliera, zvýšený tlak na poisťovne či nižšie dane pre firmy. To všetko sľubuje nová vláda v programe, ktorý chce zrealizovať v priebehu nasledujúcich štyroch rokov.

Mesiac a pol po parlamentných voľbách má nová vládna koalícia konkrétny program. Dokument na 70 stranách opisuje plánované zmeny vo viacerých oblastiach, vrátane tých, ktoré súvisia s peňaženkami bežných ľudí. Niektoré sú opísané podrobne, iné len v náznakoch. A nebude ich málo.

Nová podoba programového výberu

V roku 2015 začali poberať dôchodok z druhého piliera prví sporitelia. Pravidlá jeho výplaty boli schválené len krátko predtým a nie každému sa pozdávali. Hoci od vzniku druhého piliera v roku 2005 bolo zrejmé, že dôchodky z neho budú vyplácať najmä životné poisťovne, ich ponuky na výplatu doživotných anuít viacerých zaskočili.

V priebehu nasledujúcich rokov sa to môže zmeniť. „Vláda vytvorí možnosť programového výberu v druhom dôchodkovom pilieri. Súčasné nastavenie podmienok na vyplácanie dôchodku z druhého piliera programovým výberom umožňuje využiť túto možnosť len pre menší počet sporiteľov. Je vhodné, aby sporiteľom bolo umožnené slobodne sa rozhodovať, ako so svojimi úsporami naložia,“ píše sa v programovom vyhlásení vlády.

Programový výber v dôchodkovom systéme predstavuje alternatívu k povinnej anuitizácii úspor, teda povinnosti presunúť nasporené prostriedky z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do životnej poisťovne. Umožňuje sporiteľom poberať dôchodok z druhého piliera bez toho, aby si museli kúpiť doživotnú anuitu od životnej poisťovne a prišli tak o vlastnícke práva k svojim úsporám. Nie je to však zmena bez rizika. Kým pri výplate anuity nesie riziko dlhovekosti životná poisťovňa, pri programovom výbere ostáva na sporiteľovi.

Odvrátenou stránkou liberálnejšieho prístupu k dôchodkovým úsporám môže byť vplyv na rodiaci sa trh s anuitami. Dôvodom by mohla byť negatívna selekcia – o doživotné anuity by mali záujem najmä ľudia, u ktorých je zvýšená pravdepodobnosť dožitia sa vyššieho veku. Logickou reakciou životných poisťovní by v takom prípade bolo celkové zníženie vyplácaných dôchodkov (anuít).

Poisťovne aj sprostredkovatelia

Avizované zmeny v druhom pilieri sa priamo dotknú troch životných poisťovní, ktoré môžu nádejným dôchodcom ponúkať svoje anuity. Programové vyhlásenie vlády je však dokumentom, pri ktorého čítaní by mali zbystriť pozornosť všetky poisťovne. Poistnému sektoru chce nová vláda v nasledujúcich štyroch rokoch venovať zvýšenú pozornosť. Hlavný dôvod: peniaze. „Vláda bude analyzovať súčasný stav a následne zváži aj prípravu legislatívy na zavedenie systému ochrany klientov poisťovní v záujme dosiahnutia porovnateľnej ochrany klientov na celom finančnom trhu (…). V súvislosti s tým vláda zváži aj zavedenie osobitného odvodu pre poisťovne s cieľom financovať ochranu klientov poisťovní z príspevkov sektora,“ uvádza sa v programovom vyhlásení.

Akékoľvek dohady o tom, koľko by vláda zavedením osobitného odvodu chcela získať, by dnes boli len tipovaním. Z programového vyhlásenia je však zrejmé, že chrániť účastníkov finančného trhu chce aj inými spôsobmi. Pomôcť si chce „skvalitnením systému osobitného finančného vzdelávania pre sprostredkovateľov finančných služieb aj finančných poradcov“. V programovom vyhlásení nového vládneho kabinetu sa zároveň spomína aj ambícia zamerať sa na „zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov finančných sprostredkovateľov spojených s distribúciou finančných služieb vrátane provízií finančných sprostredkovateľov“. Konkrétnejšie predstavy sa pravdepodobne pretavia do chystanej novely zákona o finančnom sprostredkovaní. Jej návrh síce už v minulom roku prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, legislatívny proces bol však zastavený, pretože tvorcovia zákona sa rozhodli vyčkať na európsku Smernicu o distribúcii poistenia (Insurance Distribution Directive).

Nižšie dane len pre firmy

Hrozba mimoriadnych odvodov nevyplýva z programového vyhlásenia vlády len pre poistný sektor. Dokument avizuje, že vláda „bude pokračovať v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach s možnosťou ich rozšírenia na ďalšie odvetvia“. Firemný sektor môže zas očakávať zníženie sadzby dane zo súčasných 22 % na 21 % a prísľub vlády „každoročne prehodnocovať ďalšie znižovanie“ daňovej záťaže.

To, čo bude dopriate firmám a podnikom, neponúka vláda fyzickým osobám. V dokumente nie je ani zmienka o tom, že by mohlo dôjsť k zmene zdaňovania ich príjmov či sadzieb dane z pridanej hodnoty. Na druhej strane si v ňom nová vláda o dva roky predlžuje obdobie, v ktorom chce míňať viac, ako by to dovoľovali príjmy štátneho rozpočtu. Vyrovnaný rozpočet by mal byť dosiahnutý „do roku 2020“.