-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PARTNERS INVESTMENTS hodnotí výkonnosť svojich stratégií


06.03.2020

Dlhodobým investičným cieľom PARTNERS INVESTMENTS je priblížiť výkonnosť portfólií výnosnosti globálneho akciového a dlhopisového trhu. Na to sa využíva široko diverzifikovaná investičná stratégia poskytujúca expozíciu na všetky svetovo významné trhy. Zvlášť sa pristupuje k akciovej a dlhopisovej zložke, ktoré vzájomným miešaním určujú rizikovosť portfólií. Benchmarkom pre portfóliá je mix akciového indexu MSCI All Country World Investable Market a dlhopisového indexu Bloomberg Barclays Multiverse Total Return v pomere zodpovedajúcom zastúpeniu jednotlivých zložiek v portfóliách.

K evaluácii investičnej stratégie dochádza na štvrťročnej báze. Posledný kvartál v uplynulom roku zaznamenala investičná komisia  WOOD & Company celkovo pozitívny vývoj, a tak sa rozhodla, že nebude v súčasnosti zasahovať do štruktúry či zloženia investičných stratégií, keďže zodpovedá pôvodne nastavenému investičnému cieľu. Nastavená stratégia dobre odráža vývoj globálnych akciových a dlhopisových trhov a aj s ohľadom na strategické zameranie investícií nie je potrebné zasahovať. Väčšiu pozornosť investičnej komisie si v budúcnosti zaslúžia dlhopisy investičného stupňa, ktoré v súčasnom trhovom prostredí dosahujú, podobne ako vládne dlhopisy, negatívne reálne zhodnotenie. Túto triedu aktív bude komisia ďalej sledovať napríklad aj s ohľadom na jej úlohu diverzifikačného, nízko korelovaného prvku k ostatným triedam.

 

ŠTVRŤROČNÝ KOMENTÁR K AKCIOVEJ ZLOŽKE

Posledný kvartál roku 2019 bol veľmi priaznivý pre akciové trhy všetkých zásadných svetových regiónov – vyspelých i rozvíjajúcich sa. Po relatívne pokojnejšom lete nabrali na jeseň akciové trhy znova na dynamike a zakončili rok v rekordných číslach. V priebehu kvartálu potom všetky najvýznamnejšie akciové indexy takmer zhodne stabilne rástli. Za priaznivou periódou stojí predovšetkým celkovo sa upokojujúca situácia na medzinárodnej politickej scéne a dobré výsledky firiem, ktoré naplnili a mnohokrát aj prekonali očakávania analytikov.

 

ŠTVRŤROČNÝ KOMENTÁR K DLHOPISOVEJ ZLOŽKE

Výnosy dlhopisovej zložky len ťažko prekonali infláciu, keďže centrálne banky držali úrokové miery na historických minimách. To sa odrazilo na štátnych dlhopisoch, a prípadne aj na korporátnych. Dlhopisy vyššej kvality – tzv. dlhopisy investičného stupňa – zakončili kvartál na nule alebo v záporných číslach. Najhoršie sa, vzhľadom na portfóliá PARTNERS INVESTMENTS, darilo triede európskych dlhopisov investičného stupňa, ktoré odpísali viac než 2 %. Na nule potom skončili obdobné dlhopisy, ale z USA. O trochu lepšie sa potom darilo rizikovejším dlhopisom typu high yield a dlhopisom rozvojových trhov.