-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PARTNERS GROUP SK zvýšili obrat o štvrtinu


17.09.2013

K 30. 6. 2013 dosiahol obrat spoločnosti PARTNERS GROUP SK 10 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 25 %k rovnakému obdobiu minulého roka. Dynamika rastu spoločnosti si zachováva významný náskok pred rastom celého odvetvia finančného sprostredkovania a trhový podiel PARTNERS GROUP SK aj naďalej rastie.

K 30. 6. 2013 dosiahol obrat spoločnosti PARTNERS GROUP SK 10 mil. EUR, čo predstavuje nárast o 25 %k rovnakému obdobiu minulého roka. Dynamika rastu spoločnosti si zachováva významný náskok pred rastom celého odvetvia finančného sprostredkovania a trhový podiel PARTNERS GROUP SK aj naďalej rastie.
 

Spolupracovníci PARTNERS GROUP SK uzavreli za prvých šesť mesiacov roku 2013 viac ako 31 000 zmlúv, čo je o približne 10 % viac ako v porovnateľnom období uplynulého roka. Medzi tradične najsilnejšie segmenty sa zaradilo životné poistenie, ktoré predstavovalo v prvom polroku takmer 38 % zmlúv. Nasledoval segment investícií, ktorý predstavoval v celkovom objeme zmlúv takmer štvrtinu, a neživotné poistenie s takmer 20 %. Podielom nižším ako 10 % sa podieľali na celkovej produkcii úvery, vklady, stavebné sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK vykázala rast v strategických segmentoch. Životné poistenie si oproti rovnakému obdobiu uplynulého roka polepšilo o takmer 7 %, pričom objem sprostredkovaného ročného poistného dosiahol 7,5 mil. EUR, z toho bolo jednorazové poistné 2 mil. EUR. Najvyšší medziročný rast, až o 66,5 %, zaznamenali investície klientov. Finanční sprostredkovatelia PARTNERS GROUP SK uzavreli za prvých šesť mesiacov tohto roka zmluvy s ročným objemom jednorazových a pravidelných investícií 23 mil. EUR. Polepšil si aj segment úverov, a to o viac ako 26 %. Objem sprostredkovaných úverov na bývanie dosiahol 110 mil. EUR.

„Výsledky nás tešia predovšetkým z dvoch dôvodov. Prvým je posilňovanie trhovej pozície aj v stále neistých časoch nízkeho rastu slovenskej ekonomiky. Druhým je fakt, že ide o zdravý, trvalo udržateľný rast založený na zvyšovaní efektivity a inováciách. Prinášame tak komplexnú, profesionálnu finančnú službu čoraz väčšiemu počtu klientov,“ konštatuje Juraj Juras, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK.

„Z trendov vyplývajúcich z prieskumov Nadácie Partners v minulom a tomto roku je zrejmý stále vysoký podiel domácností, ktoré nie sú schopné ušetriť mesačne ani cent a nemajú dostatočnú finančnú rezervu. Vidím teda ešte stále veľký potenciál v šírení myšlienky profesionálnej finančnej služby a zodpovedného prístupu k hospodáreniu s peniazmi,“ dodáva Juraj Juras.

K polroku evidovala spoločnosť 1 137 spolupracovníkov. Cieľom spoločnosti PARTNERS GROUP SK je dosiahnuť v roku 2013 medziročný nárast tržieb nad úrovňou 30 %. „Je to ambiciózny cieľ, ale výsledky za prvý polrok dokazujú, že vôbec nie nereálny. Napomáha mu aj strategický projekt akciového programu Partners For You®, do ktorého vstupujú neustále noví spolupracovníci, a vďaka ktorému plánujeme do roku 2015 dosiahnuť pozíciu trhovej jednotky,“ dodáva J. Juras.