-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PARTNERS GROUP SK: ROK 2018 BOL NAPRIEK TURBULENCIÁM NA TRHU HISTORICKY NAJÚSPEŠNEJŠÍ


22.02.2019

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK má za sebou ďalší rekordný rok. Hospodárske výsledky roku 2018 opäť potvrdili jej pozíciu lídra na trhu s finančnými službami. Približne 214 000 klientov, o ktorých sa stará viac ako 1 300 finančných odborníkov na celom Slovensku, 86 000 uzatvorených zmlúv, významné ocenenia a expanzia na zahraničný trh sú len niekoľkými z dosiahnutých úspechov. Celkové ročné tržby spoločnosti medziročne narástli o 10 % a presiahli 33 miliónov eur.

Rok 2018 sa s takmer 86-tisíc sprostredkovanými zmluvami stal produkčne najúspešnejším rokom v doterajšej histórii spoločnosti. V súčasnosti využíva službu komplexného, dlhodobého finančného plánovania viac ako 214 000 spokojných klientov spoločnosti. „Výsledky minulého roka potvrdzujú, že naši klienti si uvedomujú prínos našej služby a oceňujú profesionálny finančný plán. Naše štatistiky, ako aj nezávislé prieskumy potvrdzujú, že dobre nastavené finančné plány pomáhajú klientom plniť ciele, zhodnocujú ich majetok a vytvárajú tak podmienky pre kvalitný život. Aj prostredníctvom nich učíme klientov rozumieť financiám,“ hovorí Juraj Juras, generálny riaditeľ spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

 

Životné poistenie a investície ako základ dobrého finančného plánu

Najväčší podiel na produktovom portfóliu spoločnosti mali v minulom roku zhodne životné poistenie a investície, z ktorých každé predstavuje približne 27 % sprostredkovaných zmlúv. Práve tieto produkty predstavujú vo finančných plánoch klientov nástroje na ochranu pred nepredvídateľnými udalosťami a budovanie majetku. “Našou prioritou je budovanie aktív klientov. Som veľmi rád, že aj v súčasnej dobe, v ktorej verejnosťou rezonuje predovšetkým zadlžovanie, naši odborníci vedú ľudí k zodpovednému prístupu k budúcnosti. Klientom tak pomáhame zabezpečiť sa pred finančnými turbulenciami a budovať si základ pre spokojný život a naplnenie svojich snov a plánov,” konštatuje Juraj Juras a zdôrazňuje potrebu profesionálneho finančného plánu, pozostávajúceho z kombinácie vhodne zvolených produktov.

Dobre nastavené životné poistenie pomôže vykryť rozdiel medzi príjmami a výdavkami v prípade dlhodobého výpadku príjmu. Investície zase predstavujú dlhodobý nástroj na zveľaďovanie kapitálu. Tento strategický prístup PARTNERS GROUP SK  k dlhodobému spravovaniu financií klientov sa odrazil aj v raste ročného sprostredkovaného zmluvného životného poistenia v celkovej výške 13 mil. eur a sprostredkovaní  investícií v objeme viac ako 160 miliónov eur.

 

Zahraničná expanzia do Bulharska

Úspechy doma a dlhodobý rast PARTNERS GROUP SK vytvorili príležitosť pre expanziu. „Zámer rozširovať naše pôsobenie do zahraničia bol jeden z našich hlavných strategických cieľov. PARTNERS GROUP SK za jedenásť rokov svojho pôsobenia na Slovensku dokázala, že filozofia kvality a budovania pridanej hodnoty pre klientov, spolupracovníkov a obchodných partnerov je profitabilná a dlhodobo udržateľná. Dostali sme sa do pozície lídra inovácií a bolo prirodzené aplikovať túto stratégiu na nových trhoch,“ hovorí Juraj Juras. Rozhodnutiu vstúpiť na bulharský trh predchádzala dôkladná analýza trhovej situácie, ale tiež politických pomerov, demografie a trhu práce. „Bulharský trh sa ukázal podobný tomu nášmu v mnohých aspektoch, je dostatočne stabilný z dlhodobého pohľadu a tiež mimoriadne atraktívny“, dopĺňa Juraj Juras.

 

Významné ocenenie za ochranu citlivých dát

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK získala koncom minulého roka ďalšie významné ocenenie spoločnosti Microsoft, Microsoft Awards, za projekt Presun citlivých dát spustený v marci minulého roku, súvisiaci s naplnením legislatívnych požiadaviek GDPR. Projekt postúpil do finále v kategórii Bezpečnosť a ochrana citlivých dát spomedzi viac ako 126 prihlásených projektov z Čiech a Slovenska. "Nové riešenie zabezpečilo ochranu dát našich klientov na najvyššej možnej úrovni a prinieslo významné zvýšenie efektivity v našej spoločnosti,“ hodnotí Juraj Juras. Projekt bol vyhodnotený ako najlepší projekt na Slovensku vo svojej kategórii.

 

Za úspechom stoja odborníci

„Aj v tomto roku zostáva našou hlavnou prioritou poskytovanie profesionálnej finančnej služby prostredníctvom siete našich finančných odborníkov, ktorých pôsobí na Slovensku viac ako 1300,“ hovorí Juraj Juras. „Ich vzdelávaniu a odbornému rastu venujeme neustálu pozornosť, čas a investície. Premyslený systém vzdelávania dáva každému nášmu sprostredkovateľovi široký priestor na rozvoj finančných, obchodných, manažérskych a podnikateľských zručností, potrebných na individuálny prístup k našim klientom,“ hovorí Juraj Juras.

 

LIFE PLANNER – interaktívne finančné plánovanie

Pre klientov pripravila v tomto roku spoločnosť PARTNERS GROUP SK novinku v podobe interaktívneho zážitku z predstavenia finančnej služby. „Uvádzame Life Planner, ktorý je unikátnym nástrojom pre jednoduché, rýchle a jasné finančné plánovanie, vďaka ktorému klienti za pár minút získajú predstavu o tom, čo s pomocou správne nastaveného finančného plánu môžu dosiahnuť. Life Planner si môže vyskúšať každý, kto chce zistiť, čo konkrétne získa vďaka profesionálnemu finančnému plánovaniu,” dodáva J. Juras.

PARTNERS GROUP SK

ROK 2018 V ČÍSLACH

Tržby - 33 mil. eur

Klienti – 214 000

Sprostredkovatelia – 1 300

Počet zmlúv – 86 000

Objem sprostredkovaných investícií – 161 mil. eur

Sprostredkované ročné životné poistenie – 13 mil. eur