-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Partners Group SK potvrdili odbornosť na 100 percent


11.07.2011

Sprostredkovatelia spoločnosti Partners Group SK uspeli v odborných skúškach požadovaných novou legislatívou so stopercentnou úspešnosťou. V priebehu jedného dňa pritom absolvovali testy hneď z dvoch sektorov, čo je na trhu unikátne.

Sprostredkovatelia spoločnosti Partners Group SK uspeli v odborných skúškach požadovaných novou legislatívou so stopercentnou úspešnosťou. V priebehu jedného dňa pritom absolvovali testy hneď z dvoch sektorov, čo je na trhu unikátne.

Podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve musia mať odborné skúšky do 30. 9. 2011 všetci finanční sprostredkovatelia a poradcovia, ktorí chcú aktívne pôsobiť na slovenskom trhu. Prvých 190 spolupracovníkov Partners Group SK absolvovalo skúšky podľa požiadaviek legislatívy už 15. decembra 2010.
„Samozrejme, som veľmi rád, že naši spolupracovníci opäť ukázali svoju odbornú pripravenosť. Sme presvedčení, že kvalita poradenstva sa nakoniec premietne v spokojnosti klienta. Avšak aj takýto dodatočný dôkaz efektívnosti nášho vzdelávacieho systému nás potešil,“ hodnotí výsledky absolventov odborných skúšok generálny riaditeľ spoločnosti Bohuslav Benedek. „Keďže analyzujeme a klientovi vyberáme z množstva produktov viacerých inštitúcií, musíme ovládať problematiku naprieč celým spektrom finančných služieb a produktov."


Profesionalita je v Partners Group SK samozrejmosťou
Na druhej strane výsledok nie je pre vedenie spoločnosti až takým prekvapením. Profesionalita a kvalita sú základom filozofie spoločnosti. Partners Group SK zaviedla ako prvá a doteraz jediná sprostredkovateľská spoločnosť na trhu systém elektronického vzdelávania – tzv. e-learning už v roku 2009. Obsahom vzdelávania pritom ďaleko prekračuje zákonom stanovené minimálne požiadavky. Spoločnosť preto očakáva, že aj ostatní jej sprostredkovatelia, ktorí absolvujú skúšky v najbližších týždňoch, budú v odborných skúškach podobne úspešní.
Partners Group SK ako jediná sprostredkovateľská spoločnosť na trhu má špecializované vzdelanie a vykonanie odborných skúšok zakomponované do vzdelávacieho plánu už aj pre nových sprostredkovateľov, teda tých, ktorí začnú svoju činnosť v roku 2011.

Investícia do vzdelania sa vráti viacnásobne
„Do vzdelania každého kolegu investujeme nemalé zdroje, preto očakávame, že sa svojej práci bude venovať ako svojej hlavnej pracovnej činnosti a neustále na sebe bude pracovať. Tiež sme sprísnili už i tak nadpriemerne náročné prijímacie kritériá. Výsledkom je, že nastavené štandardy sú unikátom na trhu a znesú akúkoľvek previerku, či už tú, ktorú vyžaduje legislatíva, alebo tú náročnejšiu, ktorou sú klienti, ich potreby a ich nároky,“ hovorí Bohuslav Benedek. Je presvedčený, že z dlhodobého hľadiska vo finančnom sprostredkovaní platí, že „kvantita na úkor kvality“ sa nevypláca. „Potvrdilo sa to aj v uplynulom období, keď sa kvalita poradenstva klientom ukázala v jasnom svetle a preverila, či sú finančné plány klientov nastavené neprimerane alebo tak, aby zvládli aj časy hospodárskej krízy,“ uzatvára Bohuslav Benedek.