-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PARTNERS GROUP SK pokračuje v dynamickom raste


04.09.2012

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK aj v prvom polroku 2012 pokračuje v dynamickom raste, potvrdenom nárastom väčšiny kľúčových ukazovateľov. Medziročne zaznamenala spoločnosť celkový produkčný rast o 22,8 %. A to v čase, keď povinné odborné skúšky finančných sprostredkovateľov preriedili stavy vo viacerých spoločnostiach, PARTNERS GROUP SK sa dokonca podarilo navýšiť počet spolupracovníkov o 22,1 %.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK aj v prvom polroku 2012 pokračuje v dynamickom raste, potvrdenom nárastom väčšiny kľúčových ukazovateľov. Medziročne zaznamenala spoločnosť celkový produkčný rast o 22,8 %. A to v čase, keď povinné odborné skúšky finančných sprostredkovateľov preriedili stavy vo viacerých spoločnostiach, PARTNERS GROUP SK sa dokonca podarilo navýšiť počet spolupracovníkov o 22,1 %.   

PARTNERS GROUP SK dosiahla k 30. 6. 2012 obrat viac ako 8 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 20 %.

V prvej polovici roka uviedla spoločnosť PARTNERS GROUP SK novinku vo svojom portfóliu – bankové služby INAK, reprezentované SPORIACIM ÚČTOM PLUS powered by PARTNERS GROUP SK. Juraj Juras, generálny riaditeľ, približuje stratégiu takto. „Naším cieľom je poskytovať finančné služby komplexne a pokryť celé spektrum potrieb našich klientov, aby sa na nás mohli s dôverou obrátiť v každom ohľade. Aj preto sme v spolupráci s naším strategickým partnerom pripravili nový produkt, vďaka ktorému si môžu naši klienti výhodne vytvárať a zhodnocovať finančné rezervy. A ako to u nás býva zvykom, opäť sme priniesli klientom dodatočný benefit. Tento raz išlo o úrokový bonus, určený len pre našich klientov, ktorý prevyšoval štandardné úročenie na sporiacom účte.“ Správnosť tohto kroku potvrdili svojím záujmom aj samotní klienti. Spolupracovníci pre nich za tri mesiace „otvorili“ až 8 500 sporiacich účtov s objemom vkladov viac ako 20 mil. eur.

Z tradičného produktového portfólia si najväčší podiel ukrojilo životné poistenie s takmer 37-percentným medziročným nárastom produkcie. Spoločnosť uzatvorila 10 925 zmlúv s ročným predpísaným poistným prevyšujúcim 5 mil. eur. Spoločnosť zároveň ako jediná na slovenskom trhu presadzuje v  životnom poistení stratégiu zásluhových odmien. V prvej polovici uplynulého roka bola ich penetrácia na úrovni 28 %, dnes je viac ako 45 % odmien za životné poistenie vyplácané zásluhovo.

Rast zaznamenal aj segment investícií, ktorý si v porovnaní s prvým polrokom uplynulého roka produkčne polepšil o 22 %. Spolupracovníci spoločnosti uzatvorili klientom 4 602 zmlúv. Ukazovateľ objemu jednorazových investícií a cieľových súm pravidelných investícií dosiahol výšku 36,9 mil eur.

O takmer 5 % produkčne narástlo stavebné sporenie. Počet zmlúv za šesť mesiacov tohto roka sa vyšplhal na 3 820, cieľové sumy stavebného sporenia dosiahli výšku 26,8 mil. eur.

Segment úverov zaznamenal oproti uplynulému roku pokles. Spolupracovníci uzavreli o 10 % menej zmlúv, ako v porovnateľnom období minulého roka.  Prevažnú väčšinu sprostredkovaných zmlúv tvorili hypotekárne úvery, vďaka ktorým si klienti spoločnosti zabezpečili bývanie, prípadne nahradili menej výhodný úver výhodnejším. „V súčasnej situácii sme sa zamerali skôr na ochranu príjmu a tvorbu rezerv. Neodporúčame sa ľuďom zadlžovať, pokiaľ to nie je nevyhnutné,“ dodáva v tejto súvislosti Juraj Juras.

Bez medziročnej zmeny ostal segment neživotného poistenia. Na celkovom počte 7 196 sprostredkovaných zmlúv sa podieľali všetky jeho podsegmenty: cestovné, havarijné poistenie, poistenie budov, domácností, majetku, povinné zmluvné poistenie, úrazové poistenie a poistenie právnej ochrany.

Najvýznamnejším, strategickým projektom, ktorý spoločnosť spustila od začiatku roka 2012, je akciový program Partners for You®. Je to inovatívny model odmeňovania, ktorým PARTNERS GROUP SK dáva svojim spolupracovníkom možnosť podieľať sa na trhovom úspechu spoločnosti. „Na zásluhovom princípe sa so spolupracovníkmi delíme o zisk spoločnosti nad rámec ich štandardného systému odmeňovania. Po šiestich mesiacoch môžeme povedať, že spoločnosť, ako aj jej spolupracovníci, zatiaľ spĺňajú všetky predpoklady na jeho úspešnú realizáciu. Môžem tiež s potešením konštatovať, že už teraz je jasné, že začiatkom ďalšieho roka budeme predstavovať ďalších jeho účastníkov,“ zhodnotil Juraj Juras.Projekt je totiž otvorený. Do tohto štvorročného programu rozvoja je možné sa stále zapojiť a využiť tak jedinečnú kariérnu príležitosť.