-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PARTNERS GROUP SK je lídrom v sprostredkovaní investícií


11.05.2016

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK potvrdila pozíciu lídra v oblasti sprostredkovaných investícií. Poukazujú na to hospodárske výsledky za rok 2015, podľa ktorých objem sprostredkovaných investícií zaznamenal rekordný nárast až o 41 % a dosiahol úroveň viac ako 101 mil. eur.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK potvrdila pozíciu lídra v oblasti sprostredkovaných investícií. Poukazujú na to hospodárske výsledky za rok 2015, podľa ktorých objem sprostredkovaných investícií zaznamenal rekordný nárast až o 41 % a dosiahol úroveň viac ako 101 mil. eur.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK zaznamenala vlani nárast vo všetkých kľúčových oblastiach. Najlepšie sa však darilo oblasti investovania, v ktorej spoločnosť potvrdila pozíciu lídra na slovenskom trhu. V medziročnom porovnaní objem sprostredkovaných investícií zaznamenal rekordný nárast až o 41 %.

„Dlhodobým cieľom spoločnosti PARTNERS GROUP SK je zabezpečiť, aby naši klienti bohatli. Prostriedkom na naplnenie tohto cieľa je viesť klientov k budovaniu aktív formou pravidelného investovania,“ hovorí Juraj Juras, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK. Objem sprostredkovaných investícií klientov PARTNERS GROUP SK dosiahol v roku 2015 úroveň viac ako 101 mil. eur, čo je v oblasti sprostredkovania finančných služieb na Slovensku bezkonkurenčný výsledok. „Pravidelné investovanie finančných prostriedkov je kľúčom k zabezpečeniu finančnej stability našich klientov v dlhodobom horizonte. Preto sa budeme aj naďalej zameriavať na to, aby práve budovanie aktív bolo základným prvkom portfólia každého jedného klienta,“ dodáva Juraj Juras. Výsledky spoločnosti v oblasti budovania aktív ocenila aj Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), ktorá vyhlásila PARTNERS GROUP SK za víťaza v kategórii Najlepší samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu za rok 2015.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.