-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PARTNERS GROUP SK je lídrom v oblasti kvality


04.05.2015

Snahou spoločnosti PARTNERS GROUP SK je pôsobiť na trhu kvalitne, profesionálne a dlhodobo. Najväčší dôraz pri tom kladie na spokojnosť a ochranu klienta. Jedným z prostriedkov k naplneniu tohto cieľa je komplexné zavedenie vyplácania zaslúžených provízií pre finančných sprostredkovateľov. Na tie PARTNERS GROUP SK prechádza už od 1. mája 2015.

Snahou spoločnosti PARTNERS GROUP SK je pôsobiť na trhu kvalitne, profesionálne a dlhodobo. Najväčší dôraz pri tom kladie na spokojnosť a ochranu klienta. Jedným z prostriedkov k naplneniu tohto cieľa je komplexné zavedenie vyplácania zaslúžených provízií pre finančných sprostredkovateľov. Na tie PARTNERS GROUP SK prechádza už od 1. mája 2015.

Zaslúžené provízie nie sú úplnou novinkou. Na trhu sa objavili už v minulosti, no postupne ich začali nahrádzať zálohové provízie. Tie síce zatraktívnili samotný obchod, ale na druhej strane priniesli nižšiu kvalitu finančných služieb. Zavedenie zaslúžených provízií vítajú i finanční partneri spoločnosti PARTNERS GROUP SK. „Je to pre nich dôkaz snahy o dlhodobú a kvalitnú spoluprácu. Zaslúžené provízie predstavujú pridanú hodnotu pre všetky zainteresované strany a významne zvyšujú kvalitu poskytovanej služby, z čoho v konečnom dôsledku profitujú najmä klienti,“ hovorí Juraj Juras, generálny riaditeľ spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

VYJADRENIA PARTNEROV:

Martin Vogl, generálny riaditeľ AXA v ČR a SR

„Keď sa spoločnosť Partners Group SK pred niekoľkými rokmi rozhodla implementovať princíp zaslúženého odmeňovania, mnoho účastníkov trhu bolo skeptických voči udržateľnosti tohto modelu. Dnes je to práve Partners Group SK, ktorá svojimi výsledkami a neustále rastúcou kvalitou poskytovaného servisu dokazuje, že tento model je nielen udržateľný, ale najmä prínosný pre všetky zúčastnené strany. Princíp zaslúženého odmeňovania prináša spoločnosti vyššiu stabilitu a klientom dlhodobo vyššiu kvalitu služieb. Toto smerovanie je v zhode so stratégiou finančnej skupiny AXA, preto tieto aktivity spoločnosti Partners Group SK plne podporujeme.“

Richard Strapko, generálny riaditeľ Aegon Životná poisťovňa, a.s.

„Model zaslúžených a postupne vyplácaných provízií je cesta k skvalitneniu celého poistného sektora. Pri tomto type vyplácania provízii totiž ostanú v biznise len sprostredkovatelia a spoločnosti, ktoré chcú robiť poradenstvo dlhodobo a profesionálne. Aj keď prechod z predplatenej na zaslúženú a postupne vyplácanú províziu môže pre sprostredkovateľov znamenať dočasnú zmenu v ich cash flow, sprostredkovatelia si musia postupne vytvoriť taký kmeň, ktorých im bude dlhodobo prinášať príjem. Pre klienta to znamená pravidelné zabezpečenie starostlivosti a servisu zo strany sprostredkovateľa.“

Roman Juráš, generálny riaditeľ Generali Slovensko

„Podiel zaslúžených provízií spoločnosti Partners Group SK u nás je viac ako 65% a trend je neustále stúpajúci. Našim spoločným cieľom je podporiť všetky kroky, ktoré zvýšia podiel zaslúžených  provízií až na úroveň 100%. Vzhľadom na vývoj regulácie – európskej i lokálnej, poisťovňa Generali bude i naďalej podporovať tento provízny model v čo najväčšej miere. Sme veľmi radi, že sa spoločnosť Partners Group SK rozhodla ísť touto cestou a Generali bude maximálne podporovať. Vnímame to ako nový medzník v distribúcii životného poistenia na slovenskom poistnom trhu.“