-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Partners Group SK – aj v krízovom roku stabilné výsledky


29.10.2009

Spoločnosť Partners Group SK prijala v prvom polroku 2009 provízie vo výške 6 936 tis. EUR. Finanční sprostredkovatelia spoločnosti uzatvorili za prvých šesť mesiacov tohto roka viac ako 38 tisíc zmlúv.

Spoločnosť Partners Group SK prijala v prvom polroku 2009 provízie vo výške 6 936 tis. EUR. Finanční sprostredkovatelia spoločnosti uzatvorili za prvých šesť mesiacov tohto roka viac ako 38 tisíc zmlúv.

Spoločnosť za obdobie od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009 sprostredkovala 38 141 zmlúv, čo predstavuje v porovnaní s prvým polrokom 2008 nárast o 18 %, počet spolupracujúcich sprostredkovateľov vzrástol o 30 % na celkový počet 1 223 sprostredkovateľov. Prijaté provízie zaznamenali pri porovnaní s prvým polrokom 2008 mierny pokles, o 8 %.

„Pokles pri medziročnom porovnaní je mierny a považujem ho za dôsledok súčasnej hospodárskej situácie a jej dosahu na finančný trh, ako aj na klientov. Výsledky sú stabilné a vzhľadom na silný druhý polrok očakávame výsledky na rovnakej úrovni alebo s menším rastom oproti minulému roku," hodnotí Bohuslav Benedek, generálny riaditeľ spoločnosti.

Ročný predpis poistného dosiahol v prvom polroku 2009 viac ako 4,7 mil. eur. Jednorazové investície klientov presiahli 26,8 mil. eur, objem poskytnutých úverov 50,8 mil. eur a súčet cieľových súm stavebného sporenia dosiahol výšku takmer 17 mil. eur. K polroku 2009 mal Partners Group SK cez 46 tisíc klientov.

Ľudia sú evidentne konzervatívnejší. A to je dobre


Napriek pozitívnym výsledkom cítiť vplyv zmenených podmienok na finančnom trhu. Najmarkantnejší efekt je viditeľný na veľkosti uzatváraných zmlúv. Ľudia sú inštinktívne aj racionálne oveľa opatrnejší. Čerpajú menej úverov a investujú či sporia len toľko, koľko im často napnutý rozpočet dovoľuje, v priemere je to menej.

„To však nepovažujeme za negatívny trend, práve naopak, je presne v súlade s filozofiou nášho poradenstva. Snažíme sa o dlhodobý vzťah s klientom, preto či je kríza alebo obdobie rastu, radíme našim klientom brať toľko úverov, koľko zvládnu splácať aj v prípade, keby sa znížila výška ich príjmov. Zdôrazňujeme nutnosť sporiť, aby si vytvorili dostatočnú rezervu a pri poistení byť čo najefektívnejší. Inak povedané, za investovaný cent získať čo najlepšie krytie tých rizík, ktoré skutočne pokryť potrebujú a v takej výške, ktorú si môžu dovoliť. Snažíme sa klientom vysvetľovať, že rušením poistných zmlúv a nevytváraním finančnej rezervy sa vystavujú riziku do budúcnosti," približuje B. Benedek.

Pretrvanie zmlúv je kľúčové práve dnes


Vďaka tejto filozofii dnes spoločnosť o klientov neprichádza. Ukazovateľ tzv. „pretrvania zmlúv" vychádza z predpokladu, že pri dobrom finančnom poradenstve klient nemá dôvod rušiť zmluvu, ktorú uzavrel pred rokom či dvoma. Tento ukazovateľ hovorí o spokojnosti klientov s krytím ich finančných potrieb, ako aj o vhodnej štruktúre finančných produktov v portfóliu klienta. V zahraničí je pretrvanie zmlúv považované za objektívny ukazovateľ kvality finančného poradenstva, a je škoda, že na Slovensku ho väčšina spoločností zatiaľ nezverejňuje. „V súčasnosti máme pretrvanie zmlúv 89,68 percenta, čo je aj pri zahraničnom porovnaní veľmi dobré číslo."

Najväčší podiel - 38 % - na uzavretých zmluvách mal v prvom polroku tradične segment životných poistiek. Podiel neživotného poistenia dosiahol 24 % a podiel investícií 20 %. Stavebné sporenie, úvery a doplnkové dôchodkové sporenie neprekročili podiel 10 %.

Záujem o prácu rastie, kvalita uchádzačov nie


Odvetvie finančného sprostredkovania je jedným z mála, v ktorom spoločnosti aj počas krízy prijímajú nových kolegov. Paradoxne, rastúca nezamestnanosť a dopyt po pracovných príležitostiach automaticky neznamená rast počtu sprostredkovateľov v spoločnosti. „Aktuálne sa väčší dopyt po práci výrazne neodzrkadlil na náraste počtu spolupracovníkov. Každý uchádzač musí splniť prísne kvalitatívne požiadavky," hodnotí B. Benedek. Až 70 percent sprostredkovateľov Partners Group SK má vysokoškolské vzdelanie, alebo na vysokej škole študuje. „Sami aktívne vyhľadávame šikovných ľudí, budúcich kolegov, podmienkou však je minimálne stredoškolské vzdelanie, profesionálna práca na plný úväzok a ochota na sebe neustále pracovať," uzavrel B. Benedek.