-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PARTNERS GROUP SK: 10 ROKOV FINANČNÝCH SLUŽIEB INAK


07.08.2017

Viac ako 181 tisíc klientov, takmer 550 tisíc sprostredkovaných zmlúv, 1 239 aktívnych sprostredkovateľov a objem sprostredkovaných investícií viac než 581 miliónov eur. Toto sú čísla spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorá v auguste oslávi 10 rokov pôsobenia na slovenskom trhu s finančným sprostredkovaním.

Viac ako 181 tisíc klientov, takmer 550 tisíc sprostredkovaných zmlúv, 1 239 aktívnych sprostredkovateľov a objem sprostredkovaných investícií viac než 581 miliónov eur. Toto sú čísla spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ktorá v auguste oslávi 10 rokov pôsobenia na slovenskom trhu s finančným sprostredkovaním. Za tento čas sa stala lídrom v oblasti poskytovania finančných služieb, určuje trendy vo finančnom sprostredkovaní a vzdeláva ľudí v oblasti finančnej gramotnosti. Získala tiež titul Diamant slovenského biznisu, či ocenenie Hermes.

PARTNERS GROUP SK vstúpil na trh v roku 2007. V tom čase podmienky finančným trhom diktovala hospodárska kríza a nálady verejnosti ovplyvňoval aj prechod z koruny na euro o dva roky neskôr. Obe tieto udalosti sa podpísali na neľahkých začiatkoch. Zakladatelia PARTNERS GROUP SK však boli od začiatku presvedčení, že sprostredkovanie finančných služieb sa dá robiť INAK. „Vtedy sme ešte nevedeli, že INAK sa stane mottom našej spoločnosti. Chceli sme spoločne prepísať dejiny finančného sprostredkovania na Slovensku,“ hovorí Juraj Juras, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK. Nastavené smerovanie sa neskôr ukázalo ako dobrý krok. „Rešpekt a uznanie, ktoré sme si získali, sú dôkazom toho, že sme vytvorili prostredie pre synergický efekt – pre zvyšovanie životnej úrovne a gramotnosti klientov, pre podnikateľský úspech a rozvoj potenciálu našich spolupracovníkov a pre zvyšovanie imidžu finančno-sprostredkovateľského biznisu,“ dodáva Juras.

PARTNERS GROUP SK URČUJE TRENDY V SPROSTREDKOVANÍ

Za rozhodnutím vybudovať úspešnú firmu stála prvotná vízia - posunúť úroveň služieb finančného sprostredkovania na vyššiu úroveň a popritom sa stať lídrom v poskytovaní finančných služieb. „Od začiatku sme chceli vybudovať prémiovú značku, ktorá by na trh priniesla nový, kvalitatívne odlišný prístup k finančným službám a vysokú úroveň profesionality. Zamerali sme sa na vytváranie pridanej hodnoty pre klientov, spolupracovníkov a obchodných partnerov a budovanie dlhodobých vzťahov,“ opisuje začiatky Juras. Kým sa väčšina firiem v segmente finančného sprostredkovanie zameriavala viac na distribúciu, PARTNERS GROUP SK sa v prvých rokoch sústredil na vývoj a priniesol klientom exkluzívne produkty. „Vzdali sme sa časti svojej provízie a k rovnakému kroku sme motivovali finančných partnerov, čo bol v tom čase svojím spôsobom revolučný prístup. V súčasnosti sa sústredíme na rozvoj služby, dlhodobý servis a odbornú starostlivosť o klientov,“ vysvetľuje. Spoločnosť sa pritom pozerá na financie klientov komplexne, klientov vzdeláva v oblasti finančného plánovania, budovania majetku a zabezpečenia sa na dôchodok. Zároveň kladie vysoké nároky na finančných sprostredkovateľov, ktorí sú pre klienta prvým kontaktom.

SPOLUPRACOVNÍCI I KLIENTI NA PRVOM MIESTE

„Našim najcennejším kapitálom sú ľudia a do nich budeme vždy najviac investovať,“ tvrdí Juras. Preto sa PARTNERS GROUP SK zameral najmä na vytváranie prostredia vhodného na osobnostný a podnikateľský rast sprostredkovateľov. Každý spolupracovník spoločnosti prechádza komplexným vzdelávacím programom. Zároveň získava know-how, naberá skúsenosti z praxe pod dohľadom skúsených kolegov a inšpiráciu od úspešných podnikateľov. „V PARTNERS GROUP SK sme nastavili zásluhový princíp postavený na transparentnosti. Kritériá kariérneho rastu sú jasne definované a siahajú až po najvyššiu priečku – pozíciu Partnera - spolumajiteľa spoločnosti,“ vysvetľuje. Okrem prepracovaného systému vzdelávania ponúkol PARTNERS GROUP SK spolupracovníkom možnosť zapojiť sa do unikátneho projektu PARTNERS START UP, zameraného práve na podporu začínajúcich spolupracovníkov, ktorý sa zaujímajú o vlastné podnikanie. Po splnení stanovených kritérií získava sprostredkovateľ motivačný bonus, ktorý má slúžiť na naštartovanie podnikania vo finančných službách.

ZVYŠUJE FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ SLOVÁKOV  

Podľa Juraja Jurasa sú ľudia v súčasnosti oveľa viac otvorení finančným službám, ako tomu bolo v minulosti: „Lepšie chápu ich význam, zároveň majú menej času, preto naše služby využívajú stále častejšie,“ myslí si. No k zmene vnímania verejnosti prispievajú aj nové technológie a záujem o jednoduchšie a efektívnejšie procesy vo finančnom sektore. PARTNERS GROUP SK je lídrom aj v tejto oblasti. Ako prvý na slovenskom trhu plošne zaviedol systém zaslúžených provízií a biometrické poisťovanie zmlúv, ktoré sprehľadnili a zjednodušili služby finančného sprostredkovania. Zároveň učí ľudí svojim financiám rozumieť. „Chceme, aby ľudia bohatli a základom dobrého finančného zdravia sú informácie, to učíme aj našich klientov. Čím skôr sa zorientujú v osobných financiách, tým jednoduchšie začnú investovať a vytvárať aktíva, zabezpečia sa na dôchodok a splnia si svoje ciele,“ vysvetľuje Juras. Spoločnosť za 10 rokov pôsobenia ušetrila klientom na poplatkoch 16 000 000 eur, vytvorila im rezervu vo výške 446 500 000 eur a ochránila ich životy a zdravie vo výške 16 000 000 000 eur. Reálne investície pritom dosiahli úroveň 581 504 325 eur. Klientom tiež pravidelne prináša rôzne projekty a iniciatívy, ktoré pomáhajú pochopiť svet financií a zároveň zvyšujú úroveň finančnej gramotnosti Slovákov. Z najväčších projektov sú to Deň finančnej gramotnosti a vedomostná súťaž pre stredoškolákov Finančná olympiáda, realizované v spolupráci s Nadáciou PARTNERS. Ako účinná sa ukázala aj spolupráca s portálom FINANČNÝ KOMPAS, ktorý sa stal obľúbeným nástrojom na porovnanie ponuky bankových produktov a zároveň aj výpočet či porovnanie dôchodkov z I. a II. dôchodkového piliera.

PLÁNOVANÉ JE ROZŠÍRENIE SPOLOČNOSTI

V centre záujmu aj v ďalších rokoch ostáva budovanie dlhodobých hodnôt. „Veľmi si vážime každé ocenenie nášho inovatívneho prístupu, z mnohých spomeniem napríklad ocenenia Diamant slovenského biznisu alebo Hermes, ako aj mnohé ceny od obchodných partnerov. Nesmierne nás teší i vysoká úroveň spokojnosti našich klientov, ktorú monitorujeme cez prieskum AC Nielsen, a ktorá dosiahla v uplynulom prieskume pre náš segment unikátnu úroveň 94 %,“ hodnotí Juras.

PARTNERS GROUP SK sa v súčasnosti zameriava na ďalšie rozširovanie spoločnosti sprostredkovateľov. Silnou oblasťou, na ktorú sa PARTNERS GROUP SK v najbližšom období sústredí bude digitalizácia a implementácia nových technológií. „Primárnym cieľom ostáva rozširovanie štruktúr kvalitných sprostredkovateľov a poskytnúť tak klientom služby najvyššej kvality,“ uzatvára.

10 ROKOV PARTNERS GROUP SK V ČÍSLACH

  • Počas svojho pôsobenia sprostredkovala spoločnosť 546 241 zmlúv a získala si dôveru 181 139 klientov
  • Spoločnosť má 1 239 aktívnych sprostredkovateľov
  • Na poplatkoch klientom spoločnosť ušetrila 16 000 000 eur, vytvorila im rezervu vo výške 446 500 000 eur a ochránila ich životy a zdravie vo výške 16 000 000 000 eur
  • Sprostredkované investície dosiahli úroveň 581 504 325 eur