-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

PARTNERS Fond realitných investícií


09.11.2021

Spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT prichádza so svojim prvým fondom, ktorý nesie názov PARTNERS Fond realitných investícií!

Predstavenie fonduStabilná investícia do reálnych, hmatateľných aktív

 • Široké portfólio realitných projektov
 • Diverzifikácia portfólia o alternatívnu zložku

Investícia pre každého
Fond je vhodný pre vyváženého investora, ktorý má záujem v strednodobom alebo dlhodobom horizonte stabilne zhodnocovať finančné prostriedky prostredníctvom realitného trhu, ako aj dynamického investora, ktorý hľadá diverzifikáciu svojho portfólia o alternatívnu zložku v podobe realít.

Zlepšenie parametrov portfólia
Reality sa ako alternatívna investícia vyznačujú nižšou závislosťou od vývoja akcií a dlhopisov na trhu, čím zabezpečujú nižšie rozkolísanie a vyššiu výkonnosť celkového portfólia.

Profesionálna starostlivosť
Investícia do realitného fondu prináša vyššiu diverzifikáciu investície v porovnaní s priamym vlastníctvom nehnuteľností a vyššiu likviditu, pričom odpadávajú starosti so starostlivosťou o nehnuteľnosť, ktorú zabezpečuje profesionálny tím.

Nízka vstupná investícia
Fond umožňuje investorom participovať na úspechu renomovaných realitných projektov, do ktorých by vzhľadom na vysokú vstupnú investíciu neboli schopní investovať.

Efektívny nástroj na kontrolu inflácie
Realitný fond je v prostredí nízkych úrokových sadzieb vhodným nástrojom, ako zabezpečiť majetok v časoch vysokej inflácie.

 

5 JEDNODUCHÝCH KROKOV K PRVEJ INVESTÍCII S PARTNERS ASSET MANAGEMENT

 1. Stretnite sa s finančným odborníkom PARTNERS GROUP SK
  Kontaktujte finančného odborníka PARTNERS GROUP SK a dohodnite si osobné alebo online stretnutie. Po dôkladnej analýze vám veľmi radi poskytnú komplexný pohľad na vaše osobné financie a pripravia finančný plán šitý na mieru. Finanční odborníci PARTNERS GROUP SK sú profesionáli, o diskrétnosť a profesionalitu sa preto báť nemusíte.

 2. Vyplňte krátky investičný dotazník
  Aby sme v PARTNERS ASSET MANAGEMENT dokázali čo naj-lepšie naplniť vaše ciele v oblasti kapitálového trhu, musíme najskôr poznať vaše očakávania. Prostredníctvom investičného dotazníka zistíme váš investičný profil, ktorý je v kombinácii s individuálnym prístupom skúsených finančných sprostredko-vateľov základom na určenie toho správneho riešenia.

 3. Zvoľte preferované riešenie a zainvestujte
  Na základe výsledkov investičného dotazníka vám finanční odborníci pomôžu s výberom vhodného investičného nástro-ja, ktorý bude najlepšie vyhovovať vašim možnostiam a požia-davkám. Pýtajte sa. Je dôležité vedieť, čo vlastníte a čo môžete očakávať, aby neprichádzalo k nedorozumeniam. Výber typu in-vestície na začiatku vo veľkej miere ovplyvní konečný výsledok.

 4. Starostlivosť nechajte na nás
  Nenechajte si ujsť príležitosť a investujte jednorazovo alebo pravidelne čo najskôr. Inflácia vám ukrajuje z úspor každý deň. Vďaka tímu odborníkov v PARTNERS ASSET MANAGEMENT je pod dohľadom Národnej banky Slovenska o vaše peniaze postarané s odbornou starostlivosťou a vy si môžete pokojne užívať život bez starostí.

 5. Doprajte svojim investíciám čas
  Pomocou moderných technológií máte možnosť si kedykoľ-vek online skontrolovať stav svojich investícií, nech už sa na-chádzate kdekoľvek. Nechajte však svoje investície pracovať. O aktuálnom vývoji finančných trhov, ako aj vašich investícií komunikujte. Nedodržanie investičného horizontu a predčas-ný predaj investície pod vplyvom emócií je jednou z najčas-tejších chýb investorov.