Otvorenie spoločnosti PARTNERS GROUP BG


19.04.2018

Začiatkom roka 2018 sa konalo slávnostné otvorenie pobočky spoločnosti PARTNERS GROUP SK v Bulharsku. Pri tejto príležitosti sa v Sofii zišli predstavitelia vedenia spoločnosti, zástupcovia Riaditeľskej rady a vysokí reprezentanti partnerských finančných inštitúcií.

Začiatkom roka 2018 sa konalo slávnostné otvorenie pobočky spoločnosti PARTNERS GROUP SK v Bulharsku. Pri tejto príležitosti sa v Sofii zišli predstavitelia vedenia spoločnosti, zástupcovia Riaditeľskej rady a vysokí reprezentanti partnerských finančných inštitúcií.

Oficiálne otvorenie prvej zahraničnej pobočky spoločnosti prebehlo v slávnostnom duchu za prítomnosti kľúčových partnerov a predstaviteľov vedenia spoločnosti. Margarita Vassileva, Deputy General Manager spoločnosti v Bulharsku, spolu s generálnym riaditeľom PARTNERS GROUP SK a PARTNERS GROUP BG Jurajom Jurasom privítala prítomných hostí v nových kanceláriách spoločnosti. Za vedenie spoločnosti PARTNERS GROUP SK sa otvorenia tiež zúčastnil predseda Predstavenstva PARTNERS GROUP Holding SK Bohuslav Benedek, predseda Dozornej rady PARTNERS GROUP Holding SK, Partner spoločnosti Ján Müller a Partner spoločnosti Marcel Kohút.

Margarita Vassileva privítala prítomných a v duchu miestnych tradícií pohostila prichádzajúcich hostí domácim chlebom. Úvodného slova sa ujal Juraj Juras, generálny riaditeľ, aby privítal hostí pri významnom momente v histórii PARTNERS GROUP SK a  zosumarizoval ciele spoločnosti pri jej medzinárodnej expanzii. Predstavil tiež prítomným nové priestory a zástupcov spoločnosti, ktorí v nich budú pôsobiť. „Som veľmi rád, že sme za bohatej účasti predstaviteľov spoločnosti a finančných partnerov oficiálne spustili pôsobenie našej spoločnosti v Bulharsku. Pre PARTNERS GROUP SK je to významný míľnik, a preto si veľmi vážim každú prejavenú podporu a teším sa na zaujímavé nové spolupráce a výzvy, ktoré nám tento krok prinesie,“  uviedol J. Juras. 

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili hostia z radov partnerských finančných inštitúcií v bohatom zastúpení. Jednotlivých strategických partnerov prezentovali miestni zástupcovia, ako aj predstavitelia globálneho vedenia. 

Po privítaní, úvodných slovách a krátkej exkurzii po priestoroch nastal čas na slávnostné prestrihnutie pásky. Nožníc sa ujali predstavitelia vedenia spoločnosti a spoločne prestrihnutím stuhy otvorili nové priestory. Následne sa prítomní pri príjemnom občerstvení ponorili do debát o novej trhovej príležitosti a rozvoji pôsobenia spoločnosti v Bulharsku.