-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Otvorená propagačná prednáška na Univerzite tretieho veku v Žiline


05.04.2016

Keďže sa študijný modul zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti dlhodobo teší u seniorov obľube, v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline prináša Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline ukážkovú otvorenú prednášku s názvom Finančná gramotnosť.

Keďže sa študijný modul zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti dlhodobo teší u seniorov obľube, v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline prináša Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline ukážkovú otvorenú prednášku s názvom Finančná gramotnosť.

Jej témou budú najmä základy hospodárenia s peniazmi a fungovanie finančného trhu. Modelová prednáška je pre záujemcov unikátnou príležitosťou oboznámiť sa so študijným modulom Finančná gramotnosť a prípadne zvážiť zapojenie sa do výučby v ďalšom akademickom roku 2015/2016. Informácie získané v priebehu jednoročného štúdia môžu seniorom pomôcť nielen pri vlastnom rozhodovaní sa v oblasti financií, ale aj v ich bezprostrednom okolí formou šírenia získaných informácií vo svojich rodinách, medzi priateľmi a vo svojej komunite.

Prednáška sa uskutoční 18. 4. 2016 v čase 14:00 - 16:00 hod. v priestoroch Krajskej knižnice na Bernolákovej ulici č. 47 v Žiline, pod vedením školiteľov Jozefa Bartánusa a Norberta Gregora, ktorí majú v oblasti zvyšovania finančnej gramotnosti dlhoročné skúsenosti. Cieľom otvorenej propagačnej prednášky je priblížiť poslucháčom svet financií a jeho najdôležitejšie zákonitosti, a zároveň komunikovať užitočné rady vedúce k zdravému hospodáreniu s financiami. V rámci nedostatočnej finančnej gramotnosti patria seniori k najviac ohrozeným skupinám. Účasť na otvorenej prednáške pre nich preto môže byť prvým krokom na ceste k zvyšovaniu vedomostí o tak dôležitej téme, akou sú financie.

Univerzita tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci s Nadáciou PARTNERS  aktuálne v tomto akademickom roku 2015/2016 realizuje nadstavbový študijný modul Finančná gramotnosť pre seniorov, ktorý bol určený ako pre nových študentov, tak i pre tých, ktorí absolvovali základný vzdelávací cyklus predchádzajúci akademický rok. Študijný program má za cieľ naučiť seniorov orientovať sa v komplikovanom svete financií a poskytnúť im praktické a užitočné rady použiteľné pri každodennom kontakte s peniazmi. Po jeho ukončení si účastníci prevezmú z rúk školiteľov diplom o absolvovaní tohto záujmového štúdia.

Finančná gramotnosť pre seniorov ako i ostatné edukatívne aktivity realizuje Nadácia PARTNERS pod hlavičkou dlhodobého vzdelávacieho projektu Deň finančnej gramotnosti. Projekt zastrešuje mnohé vzdelávacie aktivity, ktoré sú zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti finančnej gramotnosti pre rôzne vekové skupiny. Pre stredoškolákov nadácia organizuje vedomostnú súťaž Finančná olympiádaa vzdelávací cyklus Finančná akadémia, v ktorom dostávajú študenti zaujímavou cestou návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Ďalšou z aktivít je finančno vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa ZŠ Kam sa mince kotúľajú, ktorej cieľom je rozšíriť vedomosti žiakov v oblasti financií a hospodárenia s nimi.

Dátum konania otvorenej prednášky: 18. 4. 2016 od 14:00 do 18:00 hod.

Miesto konania otvorenej prednášky: Krajská knižnica v Žiline