-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Otvorená prednáška na Univerzite tretieho veku v Žiline


05.04.2017

Seniori patria dlhodobo k skupinám obyvateľstva s najväčšími rezervami v oblasti finančnej gramotnosti. Nadácia PARTNERS preto aj naďalej participuje na finančnom vzdelávaní tejto cieľovej skupiny prostredníctvom študijného programu s názvom Finančná gramotnosť pre život.

Seniori patria dlhodobo k skupinám obyvateľstva s najväčšími rezervami v oblasti finančnej gramotnosti. Nadácia PARTNERS preto aj naďalej participuje na finančnom vzdelávaní tejto cieľovej skupiny prostredníctvom študijného programu s názvom Finančná gramotnosť pre život.

Študijný program je súčasťou vzdelávania na Univerzite tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline.

Seniori sa so samotným študijným programom budú môcť bližšie zoznámiť už 25. 4. 2017 na otvorenej propagačnej prednáške. Témou modelovej prednášky s názvom Finančná gramotnosť budú predovšetkým základy hospodárenia s peniazmi a fungovanie finančného trhu. Prednáška je pre záujemcov unikátnou príležitosťou oboznámiť sa so študijným modulom Finančná gramotnosť pre život a prípadne zvážiť zapojenie sa do výučby v akademickom roku 2017/2018. Informácie získané v priebehu jednoročného štúdia môžu seniorom pomôcť nielen pri vlastnom rozhodovaní sa v oblasti financií, ale aj v ich bezprostrednom okolí formou šírenia získaných informácií vo svojich rodinách, medzi priateľmi a vo svojej komunite.

Prednáška sa uskutoční 25. 4. 2017 v čase 14:00 - 16:00 hod. v priestoroch Univerzity tretieho veku, Ul. 1. mája č. 32 v Žiline, pod vedením školiteľov Jozefa Bartánusa a Norberta Gregora, ktorí majú v oblasti zvyšovania finančnej gramotnosti dlhoročné skúsenosti. Cieľom otvorenej propagačnej prednášky je priblížiť poslucháčom svet financií a jeho najdôležitejšie zákonitosti, a zároveň komunikovať užitočné rady vedúce k zdravému hospodáreniu s financiami. V rámci nedostatočnej finančnej gramotnosti patria seniori k najviac ohrozeným skupinám. Účasť na otvorenej prednáške pre nich preto môže byť prvým krokom na ceste k zvyšovaniu vedomostí o tak dôležitej téme, akou sú financie. 

Dátum konania otvorenej prednášky: 25. 4. 2017 od 14:00 do 16:00 hod.

Miesto konania otvorenej prednášky: Univerzita tretieho veku, Ul. 1. mája č. 32 v Žiline (oproti autobusovému nástupišťu).