OSOBITNÉ FINANČNÉ VZDELÁVANIE


16.03.2018

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK oznamuje termíny Osobitného finančného vzdelávania v zmysle zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť PARTNERS GROUP SK oznamuje termíny Osobitného finančného vzdelávania v zmysle zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobitné finančné vzdelávanie

Forma: dištančne

Stupeň: stredný

Miesto: https://elearn.partnersgroup.sk

 • 31.03.2018 - Poistenie alebo zaistenie
 • 31.03.2018 - Kapitálový trh
 • 31.03.2018 - Prijímanie vkladov
 • 31.03.2018 - Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
 • 31.03.2018 - Starobné dôchodkové sporenie
 • 31.03.2018 - Doplnkové dôchodkové sporenie

 

Osobitné finančné vzdelávanie

Forma: dištančne

Stupeň: vyšší

Miesto: https://elearn.partnersgroup.sk

 • 31.03.2018 - Poistenie alebo zaistenie
 • 31.03.2018 - Kapitálový trh
 • 31.03.2018 - Prijímanie vkladov
 • 31.03.2018 - Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
 • 31.03.2018 - Starobné dôchodkové sporenie
 • 31.03.2018 - Doplnkové dôchodkové sporenie

 

Ďalšie termíny sa uskutočnia následne každý deň.