-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

OPTIMALIZUJETE DANE? USPORENÚ SUMU PRESMERUJTE DO ZABEZPEČENIA NA DÔCHODOK


17.03.2022

Koncom marca sa pozornosť daňovníkov už tradične sústredí na podanie daňového priznania a s ním súvisiacu optimalizáciu daní. Tú však finanční odborníci vnímajú ako dvojsečnú zbraň. „Na jednej strane prináša výhody vo forme nižšej dane pri uplatnení daňových úľav, no na druhej dobieha daňovníkov neskôr, napríklad pri budúcej žiadosti o hypotéku, lízing a živnostníkov aj počas péenky alebo pri minimálnom dôchodku,“ upozorňuje Marek Pekný, odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK.

Kým fyzická osoba zamestnanec si dokáže uplatniť len základné daňové úľavy, ako napríklad úľavu pri doplnkovom dôchodkovom sporení, daňovú úľavu na dieťa či odpočítanie si polovice zaplatených úrokov na hypotéke, SZČO, teda živnostníci, môžu výšku dane výrazne ovplyvniť už cez paušálne výdavky vo výške 60 % z celkových príjmov. Dotýka sa to najmä tých, ktorým v závislosti od ich profesie nevznikajú žiadne náklady či výdavky, ktoré by si uplatnili v daňovom priznaní.

ÚSPORU NA DANIACH A ODVODOCH TREBA PRESMEROVAŤ DO FONDOV

Po zohľadnení paušálnych výdavkov, odpočítaní nezdaniteľnej časti základu dane a aj ďalších úľavách živnostník nielenže platí minimálne alebo aj nulové dane, no z minimálneho vymeriavacieho základu sa mu budú počítať aj odvody. „Ak živnostníci platia minimálne odvody napriek tomu, že majú príjmy vyššie, mali by pamätať na to, že v oblasti sociálneho zabezpečenia ich to môže dobehnúť, ako napríklad v prípade PN, invalidity alebo pri poberaní starobného dôchodku,“ varuje odborník. Zároveň odporúča, aby podnikli kroky, ktoré prípadnú stratu príjmu v budúcnosti čo najviac eliminujú. „Mali by mať kvalitné poistenie a taktiež dostatočné súkromné dôchodkové zabezpečenie,“ zdôrazňuje. Úsporu na daniach a odvodoch by preto mali daňovníci automaticky presmerovať do investičných produktov a pripravovať sa na dôchodok cez programy dlhodobého investovania v podielových a ETF fondoch.

ÚĽAVU NA DANI SI MÔŽETE UPLATNIŤ AJ PRI PREDAJI CENNÝCH PAPIEROV

Daňová povinnosť sa vzťahuje aj na výnosy z vybraných investícií, no rovnako aj tu si viete uplatniť úľavy. „Platí, že ak pri investovaní využívate tuzemskú spoločnosť alebo banku, pri výbere peňazí vám daň z dosiahnutého výnosu odvádzajú priamo správcovia. Ak však investujete cez zahraničnú spoločnosť, daňová povinnosť prechádza priamo na vás ako na daňovníka, musíte ju zohľadniť v daňovom priznaní, a teda zaplatiť z nej daň. Aj tu však existuje zopár výhod a hneď prvá je, že daňovník si môže uplatniť odpočítateľnú položku do 500 eur ročne z príjmu, čiže z predaja cenných papierov,“ vysvetľuje Marek Pekný. Výnimku majú práve ETF fondy, ktoré priamo spĺňajú kritériá zákona o dani z príjmov, preto ak máte peniaze zainvestované viac ako rok v tomto investičnom produkte a následne urobíte výber, váš výnos je oslobodený od dane.

ŠTYRI KROKY, AKO SI ZABEZPEČIŤ DÔCHODOK

  1. Financie si nastavte tak, aby vám na dôchodok pravidelne odchádzalo 20 % z mesačného príjmu.
  2. Ujasnite si, koľko času vám ostáva do odchodu na dôchodok.
  3. Zadefinujte si potrebný dôchodkový kapitál, teda sumu, ktorú potrebujete dosiahnuť na želaný dôchodok.
  4. Poraďte sa s odborníkom, ako si nastaviť kvalitnú investičnú stratégiu.