-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Odložené splátky sa vrátia. Aj s úrokmi


04.05.2020

Krízový režim v ekonomike priniesol čiastočnú úľavu aj pre dlžníkov bánk. Kto už dôsledky pandémie pocítil na nižších príjmoch, môže požiadať o dočasný odklad splátok.

Od začiatku apríla majú klienti finančných inštitúcií možnosť požiadať o dočasný odklad splátok. Platí to pre tých, ktorí splácajú hypotekárny alebo spotrebný úver v banke alebo platia pravidelné splátky lízingovej spoločnosti. Existencia takejto možnosti však neznamená, že by ju mal využiť každý.

Odložené splátky budú vyššie

Právna norma, ktorá Slovákom dáva možnosť požiadať o odklad splátok až o deväť mesiacov, vyšla v Zbierke zákonov 9. apríla, deň pred veľkonočnými sviatkami. Počas nasledujúceho týždňa dostali bankové domy napriek dňom voľna viac ako 40-tisíc žiadostí. Medzi nimi aj od ľudí, ktorí odklad splátok pochopili ako ich odpustenie.

Krízová úprava v režime splácania úverov môže dočasne odbremeniť rozpočty domácností, v konečnom dôsledku však bude znamenať navýšenie ich dlhu. Výsledkom splátkových prázdnin bude totiž navýšenie dlžnej sumy, čo sa premietne do vyšších mesačných splátok v budúcnosti. Pravidelné splátky úveru znižujú celkovú dlžnú sumu voči banke, odklad splátok ju, naopak, bude zvyšovať. Čím dlhší odklad, tým výraznejšie zvýšenie.

Logika splátkových prázdnin je preto jednoduchá – využiť by ich mali len tí, ktorým už teraz pandémia koronavírusu a krízový režim v ekonomike nedovoľujú pokračovať v pravidelných platbách. Banky ich svojim klientom poskytujú ako riešenie v núdzi, po ktorom by mali siahnuť len tí, ktorí sú naň odkázaní. Odklad splátok môže navýšiť celkové preplatenie dlžnej sumy o stovky eur.

Kalkulačky sú len orientačné

Na získanie predstavy o tom, ako sa môže odklad splátok úverov prejaviť na výške pravidelných splátok, ponúkajú banky na svojich internetových stránkach ilustratívne príklady aj vlastné kalkulačky. Tie však treba brať s rezervou. Niektoré z kalkulačiek počítajú s tým, že počet odložených mesačných splátok nebude mať vplyv na obdobie, počas ktorého budú dlžníci splácať vyššie splátky. Ak podľa nich klientovi pred požiadaním napríklad o šesťmesačný odklad chýbalo do splatenia úveru ešte 94 mesiacov, po skončení splátkových prázdnin budú rovnako dlho (t. j. 94 mesiacov) splácať vyššie splátky. Výpočet iných kalkulačiek je, naopak, postavený na predpoklade, že po skončení splátkových prázdnin sa lehota splácania úveru predĺži o ich trvanie. V uvedenom príklade by to znamenalo, že o šesť mesiacov by klient začal splácať úver, ktorý by bol splatný o 100 mesiacov. Splatnosť úveru by bola súčtom pôvodného počtu ostávajúcich splátok a počtu odložených mesiacov splácania. Pri testovaní jednotlivých kalkulačiek väčšina z nich nemala predpoklady výpočtov explicitne uvedené.

Akýkoľvek výpočet zvýšených splátok je navyše aktuálny len dovtedy, kým sa nezmenia základné parametre ich výpočtu – napríklad výška úrokovej sadzby. Hoci každá testovaná internetová kalkulačka dokázala presne vypočítať, o koľko zaplatia dlžníci na úrokoch navyše, pri dlhodobých (najmä hypotekárnych) úveroch je tento údaj len orientačný. Skutočná suma, ktorú bankám zaplatia dlžníci na úrokoch (a o koľko poskytnutý úver reálne preplatia), bude závisieť od vývoja úrokových sadzieb v budúcnosti. Aj preto je potrebné brať výpočty len ako orientačné, bez akýchkoľvek garancií.

Prázdniny nie sú pre každého

Odklad splátok bankových úverov na maximálne deväť mesiacov neplatí automaticky pre každého dlžníka. Využiť ho podľa zákona môžu len tí, ktorí dosiaľ nemali so splácaním žiadne vážnejšie problémy. Ak niekto spláca súčasne viacero úverov a pri niektorom z nich sa v minulosti už dostal do omeškania alebo ho prestal splácať úplne, splátkové prázdniny nebude môcť využiť ani v tom prípade, že o odklad splátok bude chcieť požiadať pri úvere, s ktorého splácaním dosiaľ žiadne problémy nemal.

Výnimku v krízovom režime nedostávajú všetky úvery. Neplatí napríklad pre tie, ktoré vznikli pri nákupoch a platbách kreditnými kartami a ktoré sú spravidla tie najdrahšie (ich úročenie sa štandardne pohybuje okolo 20 % p. a.). V rovnakej kategórii sú aj tzv. kontokorentné úvery, ktoré vznikajú pri prečerpaní disponibilného zostatku na bankovom účte.

Kedy odklad splátok nemusí byť povolený?

  • Ak dlžník mešká so splácaním úveru, pri ktorom žiada o dočasný odklad splátok, v deň podania žiadosti o viac ako 30 dní.
  • Ak bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom.
  • Ak bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad v stave zlyhania.
  • Ak nebola žiadosť o odklad splátok úveru riadne vyplnená.