-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Novoročný test: Máte investovanie v malíčku?


30.12.2022

Rok 2022 priniesol mnoho dôvodov, pre ktoré sme museli siahnuť hlbšie do peňaženiek. Nebývalý rast inflácie prinútil mnohých ľudí rozmýšľať, ako svoje úspory investovať.

Investovanie nie je žiadna raketová veda, no Slováci mu podľa prieskumov rozumejú len málo. Ako ste na tom vy? Venujte pár minút nášmu novoročnému vedomostnému testu a zistite, či máte investovanie v malíčku. Na samotný test nepotrebujete žiadne pomôcky, z ponúkaných odpovedí je vždy správna len jedna.

1. Ak vložíte 100 eur do banky, ktorá ponúka ročný výnos 1 %, po piatich rokoch budete mať na účte:

 1. Presne 105 eur.
 2. Menej ako 105 eur.
 3. Viac ako 105 eur.

2. Čo vyjadruje inflácia?

 1. Zmenu cien tovarov a služieb potrebných na zabezpečenie základných životných potrieb.
 2. Priemernú zmenu cien tovarov a služieb, ktoré sú obsiahnuté v tzv. spotrebiteľskom koši.
 3. Percentuálny nárast alebo pokles príjmov domácností za posledný rok.

3. „Medziročná miera inflácie vyskočila minulý mesiac na 15 %.“ Čo znamená táto veta?

 1. Priemerná cena tovarov a služieb, ktoré tvoria spotrebiteľský kôš, bola minulý mesiac o 15 % vyššia ako pred rokom.
 2. Ceny tovarov a služieb v spotrebiteľskom koši vyskočili počas predchádzajúceho mesiaca o 15 %.
 3. Je to aktualizovaný odhad rastu cien v ekonomike počas nasledujúceho roka na základe údajov z minulého mesiaca.

4. Ak do banky vložíte 10-tisíc eur na ročný termínovaný vklad s ponúkaným úrokom 0,5 %, aká bude o rok ich reálna hodnota, ak najnovšia správa o inflácii hovorí o 10 % raste? 

 1. Bude nižšia, pretože nárast inflácie výrazne prekoná úrok na termínovanom vklade.
 2. Bude vyššia, pretože po roku banka vyplatí vyššiu sumu ako pôvodný vklad.
 3. Z uvedených informácií to nie je možné určiť, pretože inflácia dáva obraz o vývoji cien v minulosti, úrok na vklade sa týka budúcnosti.

5. Máte nasporených 20-tisíc eur, ktoré budete potrebovať o dva roky. Do čoho by ste ich mali investovať, ak chcete, aby dosiahnutý výnos zodpovedal nárastu inflácie v tomto období?

 1. Do zlata, ktoré historicky funguje ako dlhodobý uchovávateľ hodnoty.
 2. Neexistuje žiadna investícia, ktorá by dokázala garantovať výnos na úrovni ešte nepoznaného nárastu inflácie počas nasledujúcich dvoch rokov.
 3. Jediným aktívom, ktorého výnos dokáže prekonať infláciu, sú akcie, preto by úspory mali byť vložené výlučne do nich.

6. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o investovaní do podielových fondov a ETF fondov je správne?

 1. Podielové fondy nemôžu kopírovať akciové indexy, indexové ETF fondy áno.
 2. ETF fondy nie sú na rozdiel od podielových fondov aktívne riadené.
 3. ETF fondy je možné kúpiť a predať na verejnom trhu (burze), podielové fondy nie.

7. Plánujete dlhodobo investovať na zabezpečenie dôchodku. Ktorý z nasledujúcich faktorov je pre nastavenie vašej investičnej stratégie nepodstatný?

 1. Investičný horizont, t. j. obdobie, počas ktorého budú investované vaše úspory.
 2. Výška príjmu.
 3. Averzia k riziku, teda schopnosť a ochota akceptovať výkyvy finančných trhov.

8. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o ETF fondoch nie je pravdivé?

 1. ETF fondy umožňujú len pasívne investovanie do akciových a dlhopisových indexov.
 2. ETF fondy majú spravidla výrazne nižšie poplatky ako aktívne riadené fondy.
 3. Prostredníctvom akumulačných ETF fondov možno zabezpečiť automatické reinvestovanie vyplatených dividend.

9. Vyberte správne dokončenie tvrdenia: Ak investujete svoje úspory do firemných dlhopisov...

 1. získavate garantovanú ochranu pred infláciou.
 2. máte možnosť podieľať sa na riadení spoločnosti.
 3. vystavujete sa riziku straty v prípade úpadku spoločnosti, ktorá ich vydala.

10. Prečo je kúpa nehnuteľnosti vždy bezpečnejšia investícia ako ETF fond, ktorý kopíruje akciový index?

 1. Kúpa nehnuteľnosti nie je vždy a za každých okolností bezpečnejšia ako investícia do indexového ETF fondu.
 2. Pretože nehnuteľnosti predstavujú reálnu (hmotnú) investíciu, investícia do ETF fondu je abstraktná.
 3. Pretože trh s nehnuteľnosťami je vždy likvidný, čo predstavuje výhodu pre kupujúcich aj predávajúcich.

Správne odpovede: 1c, 2b, 3a, 4c, 5b, 6c, 7b, 8a, 9c, 10a

Za každú správnu odpoveď si pripočítajte 1 bod, za nesprávnu 0 bodov.

 

Vyhodnotenie

10 bodov: Zaslúžite si rešpekt. So svojimi znalosťami a prehľadom vo svete investícií patríte k jednoznačnej elite. S takýmito vedomosťami máte potenciál pomôcť mnohým ľuďom pri správnych investičných rozhodnutiach. Gratulujeme!

9 – 8 bodov: Váš výsledok je bezpochyby nadpriemerný. Strata jedného alebo dvoch bodov nie je nevyhnutne signálom chýbajúcich znalostí. Do niektorých otázok sa totiž dostali aj odpovede, ktoré možno považovať za chytáky a poľahky prehliadnuť. Vaše výsledné skóre je skvelé.

7 – 6 bodov: Máte určité medzery, no napriek tomu viete o investovaní viac ako väčšina Slovákov. Môžete to však zmeniť. Stačí sa pozrieť na otázky, pri ktorých ste so svojou odpoveďou netrafili.

5 bodov a menej: Je evidentné, že keď ide o investovanie, máte ešte pred sebou cestu. Dobrá správa je, že po nej kráčali všetci. Aj tí, ktorí dnes vyzerajú, že o financiách, burzách a investovaní vedia všetko. Môžete k nim patriť tiež, stačí siahnuť po správnych zdrojoch informácií a stať sa pravidelným čitateľom Partners News.