-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Novoročný test: Ako rozumiete investíciám?


05.01.2021

Každý máme plány, ktoré do veľkej miery (alebo aspoň čiastočne) súvisia s investovaním. Či už ide o náš vlastný dôchodok, zabezpečenie detí alebo budúcej strechy nad hlavou. Náš test vám ukáže, ako ste na tom s vedomosťami práve v tejto oblasti.

Test je zložený z desiatich otázok, každá z nich má správnu jedinú odpoveď. Ak chcete byť k sebe úprimní, skúste si pri ňom nepomáhať Googlom. Jedinou akceptovateľnou pomôckou je kalkulačka vo vašom smartfóne.

1. Ak bude inflácia rásť tempom 2 % ročne, aká bude o päť rokov reálna hodnota úspor vo výške 1 000 €?
a) približne 906 €
b) takmer 898 €
c) reálna hodnota úspor ostane nezmenená

2. Ako dlho musia byť vaše peniaze investované v klasických podielových fondoch, aby bol dosiahnutý výnos oslobodený od daní?
a) viac ako jeden rok
b) viac ako päť rokov
c) žiadna z uvedených možností

3. Čo je akciový index?
a) indikátor, ktorý ukazuje pomer medzi ziskovými a stratovými akciami počas obchodného dňa
b) súhrnný ukazovateľ zmeny hodnoty vybraných akcií
c) označenie pre všetky akciové tituly, s ktorými možno na príslušnej burze obchodovať

4. Ak investujete pravidelne do vybraného akciového indexu, vývoj hodnoty vášho účtu...
a) presne kopíruje vývoj vybraného indexu
b) je odlišný od krivky, ktorá opisuje akciový index
c) nie je žiadnym spôsobom previazaný s vývojom vybraného indexu

5. Hlavným zmyslom diverzifikácie pri investovaní je…
a) zníženie značnej časti investičného rizika
b) dosiahnutie maximálnych výnosov pri dodržaní stanoveného investičného horizontu
c) garancia toho, že žiadna z vybraných investícií nebude stratová

6. Prostredníctvom ETF (verejne obchodovateľných fondov) je možné investovať…
a) do rôznych aktív, najmä akciových a dlhopisových indexov
b) do akcií firiem, ktoré sa pripravujú na vstup na burzu
c) len do komodít (ropa, zlato a pod.)

7. Akému riziku sa vystavujete, keď svoje úspory vložíte na bankový účet?
a) riziku likvidity
b) riziku straty celej investície, resp. jej časti
c) riziku inflácie

8. Aká spoločnosť môže na Slovensku vydať dlhopisy?
a) len spoločnosti, pri ktorých je garantom splatenia dlhopisov štát alebo samospráva
b) ktorákoľvek spoločnosť, bez ohľadu na bonitu alebo schopnosť vyplatiť investorom sľubované zhodnotenie, pokiaľ splní formálne požiadavky regulátora (NBS)
c) len akciová spoločnosť, ktorá preukáže hodnoverný spôsob zabezpečenia návratnosti požičaného kapitálu najneskôr do plánovaného dátumu splatnosti vydávaných dlhopisov

9. Akým spôsobom sú chránené investície do podnikových dlhopisov?
a) nie sú chránené žiadnym spôsobom, ich trhová hodnota môže klesnúť aj na nulu
b) investori môžu v prípade nesplácania dlhopisov zo zákona požiadať o výmenu nesplatenej časti dlhopisu za podiel na základnom imaní (zvyčajne vo forme akcií)
c) investície do 100 000 € sú podľa zákona chránené Garančným fondom investícií

10. Ktoré faktory sú pri investovaní najdôležitejšie?
a) schopnosť výberu takých investícií, pri ktorých je riziko poklesu (straty) vysoko nepravdepodobné
b) výška počiatočného kapitálu
c) investičný horizont a averzia k riziku

 

Správne odpovede

1a, 2c, 3b, 4b, 5a, 6a, 7c, 8b, 9a, 10c

Za každú správnu odpoveď ste pripočítajte 1 bod, za nesprávnu 0 bodov.

 

Vyhodnotenie:

10 bodov: Klobúk dole, dosiahli ste plný počet bodov! Nenechali ste sa zmiasť okatými a ani menej nápadnými chytákmi v ponúkaných odpovediach. Máte vynikajúci prehľad v oblasti financií a kto si k vám príde po radu, určite neurobí chybu. Gratulujeme!

9 – 8 bodov: Dosiahli ste veľmi dobrý výsledok, ktorý si zaslúži rešpekt. Niektoré odpovede boli zámerne sformulované dôveryhodne, hoci neboli správne a vy ste to prehliadli. Alebo vám niektorá otázka len nesadla. Tak či onak, so svojím výsledkom môžete byť určite spokojní.

7 – 6 bodov: Váš výsledok je priemerný, no berte to ako pozitívnu správu: otázky, v ktorých ste neodpovedali správne, vás môžu nasmerovať na oblasti, ktorým by bolo vhodné venovať väčšiu pozornosť. Zdrojov informácií máte k dispozícii neúrekom a určite neurobíte chybu, ak sa raz za mesiac začítate aj do tohto newslettera.

5 bodov a menej: Ruku na srdce: oblasť investícií zrejme nebude vašou silnou stránkou. Je to oblasť, ktorá má svoje nuansy, no aj logiku a pri troche snaženia môžete pri tomto teste o rok byť hviezdou. Investičná gramotnosť je čoraz potrebnejšia, takže nemusíte pochybovať o tom, či  takéto znalosti budú pre vás osožné.