-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Novoročné predsavzatia si dáva viac ako tretina Slovákov, chcú skoncovať so zlozvykmi v oblasti zdravia i financií


12.12.2013

Zdravie, rodina, peniaze a práca – štyri hlavné oblasti novoročných predsavzatí. Podľa prieskumu Nadácie Partners, ktorý pripravila agentúra Focus*, je pre Slovákov najdôležitejšie ich zdravie a celkové zlepšenie životného štýlu. Predsavzatie ohľadne držania diéty, úpravy stravy a svojej váhy si dala až polovica respondentov. Približne tretina opýtaných sa odhodlala skončiť so zlozvykmi v podobe alkoholu či cigariet, 33 percent sa rozhodlo začať viac športovať a približne rovnaký počet Slovákov (27%) myslelo na šetrenie a vytváranie finančných rezerv, čím by chceli zlepšiť svoju finančnú situáciu. Prieskum tiež odhalil našu túžbu venovať viac času rodine a priateľom.

Zdravie, rodina, peniaze a práca – štyri hlavné oblasti novoročných predsavzatí. Podľa prieskumu Nadácie Partners, ktorý pripravila agentúra Focus*, je pre Slovákov najdôležitejšie ich zdravie a celkové zlepšenie životného štýlu. Predsavzatie ohľadne držania diéty, úpravy stravy a svojej váhy si dala až polovica respondentov. Približne tretina opýtaných sa odhodlala skončiť so zlozvykmi v podobe alkoholu či cigariet, 33 percent sa rozhodlo začať viac športovať a približne rovnaký počet Slovákov (27%) myslelo na šetrenie a vytváranie finančných rezerv, čím by chceli zlepšiť svoju finančnú situáciu. Prieskum tiež odhalil našu túžbu venovať viac času rodine a priateľom.

Ďalšie predsavzatia sa týkali pracovnej oblasti, sebavzdelávania a takisto vyriešenia pracovných problémov. Na plnenie svojich snov myslí len 17 %  respondentov a ešte menší počet (14%) si dáva za cieľ zlepšenie vzťahov a riešenie problémov so svojím partnerom.

„Zdá sa, že novoročné predsavzatia sú pre značnú časť populácie veľmi dôležité“, hovorí sociologička Mgr. Sylvia Porubänová a ďalej potvrdzuje výsledky prieskumu: „Nie je náhodné, že najväčší podiel predsavzatí tvoria tie, ktoré súvisia so skoncovaním zlozvykov, zámermi v oblasti zdravého životného štýlu a v neposlednom rade aj výraznejšou finančnou disciplínou. Rituál novoročných predsavzatí predsa len úzko súvisí so sebareflexiou vlastnej vôle, výdrže a odhaľovania skrytých rezerv v oblastiach, kde zvykneme mať najväčšie nedostatky“.

Prieskum ďalej odhalil, že splniť novoročné predsavzatia nie je pre Slovákov vôbec jednoduché. Až jedna štvrtina respondentov svoje predsavzatie v konečnom dôsledku nedotiahla do úspešného konca. Týkalo sa to predovšetkým sľubov z oblasti zbavovania sa svojich zlozvykov, ktoré splnilo menej ako polovica opýtaných. Podobne sme si viedli aj v odhodlaní zlepšiť svoju finančnú situáciu a vyriešiť problémy v práci. Neveľmi úspešné boli odhodlania splniť si svoj sen – podarilo sa to iba jednej tretine Slovákov (35%).

S. Porubänová túto skutočnosť komentuje slovami: „Nakoľko polovica respondentov deklaruje, že vlastné predsavzatia splnili len čiastočne a viac ako štvrtina ich nesplnila vôbec, zdá sa, že v konečnom dôsledku nám o výsledky až tak nejde. Dôležité je odhodlať sa k zmene.“

Najviac úspechov dosiahli Slováci v predsavzatiach ohľadne trávenia viac času s rodinou a priateľmi a v sebavzdelávaní (76%). Viac ako dve tretiny respondentov začali viac športovať. Zlepšiť si svoj životný štýl a vzťahové problémy dokázala viac ako polovica z nás s týmto predsavzatím.
 

*Nadácia PARTNERS uskutočnila v spolupráci s výskumnou agentúrou FOCUS v auguste tohto roku reprezentatívny prieskum o novoročných predsavzatiach Slovákov, ktoré si dávali začiatkom roka 2013. Okrem druhov predsavzatí tiež zisťovala, do akej miery sme úspešní v ich plnení. Výsledky prieskumu sa opierali o vzorku respondentov, ktorá si v roku 2013 predsavzatia dávala.  

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum formou face to face rozhovorov realizovala agentúra FOCUS  medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov, na vzorke 734 respondentov. Realizoval sa v termíne 7. 8. – 13. 8. 2013.

Riešenie finančnej situácie patrí k jedným z hlavných novoročných predsavzatí. Zlepšenie finančnej disciplíny môže dokonca pomôcť k naplnenie ostatných cieľov. Odborník na financie, Michal Jurovčík, Partners Group SK ponúka päť jednoduchých rád, ako si dávať úspešné finančné predsavzatia. Najlepším finančným predsavzatím je byť finančne disciplinovaný. Jedno príslovie hovorí, že pokiaľ nie je cieľ, je úplne jedno, ktorou cestou sa človek vyberie. A to platí aj pri financiách.“

1.      FINANČNÉ PREDSAVZATIE

„Urobím si osobnú finančnú analýzu“. Rozbor vašich financií vám prezradí veľa o tom, aké finančné ciele vlastne máte a či spôsob, akým dnes šetríte, vám zabezpečí splnenie vášho cieľa. Finančná analýza spĺňa aj úlohu pri umiestňovaní pasíva. Keď plánujete svoje financie minúť, nie je vhodné podliehať vábeniu niečo si len tak kúpiť, ale podrobiť svoju plánovanú investíciu pragmatickému mysleniu.

2.      FINANČNÉ PREDSAVZATIE

„Vytvorím si finančnú rezervu“. Hoci to väčšina Slovákov robí presne naopak, je nutné najskôr si financie odložiť a až potom uvažovať o ich míňaní. Takáto finančná disciplína vás ochráni pred horšími časmi, kedy by sa vám neexistujúca rezerva mohla poriadne vypomstiť.

3.      FINANČNÉ PREDSAVZATIE

„Vyvarujem sa úverom, pokiaľ to bude len trochu možné.“ Ak už si plánujete požičať, urobte tak s rozumom. Nie nadarmo sa vraví, že úver je dobrý sluha, ale veľmi zlý pán. Pri braní úveru je potrebné urobiť si prieskum trhu a rozhodnúť sa z viacerých možností čo najlepšie. Ani tu nezabúdajte na predchádzajúce pravidlo a myslite na finančnú rezervu. Pri neočakávanej udalosti bude mať pre vás dvojnásobnú cenu.

4.      FINANČNÉ PREDSAVZATIE

„Svoje financie začnem plánovať.“ Ak rozmýšľate o svojom dôchodku alebo inom spôsobe sporenia, je vhodné začať čo najskôr, pretože sila peňazí nie je v ich množstve, ale v čase. Čím skôr začnete, tým viac nasporíte.

5.      FINANČNÉ PREDSAVZATIE

„Budem sa finančne vzdelávať.“ Byť finančne gramotný sa väčšinou v škole nenaučíme, a pritom nám táto vedomosť pomáha vyhnúť sa zlým rozhodnutiam. Správna informácia vám zaručí, že v budúcnosti môžete mať peňazí viac. Najlepšie je to vedieť si veci zariadiť tak, aby ste nepracovali pre peniaze, ale peniaze pracovali pre vás.