-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Nové aktivity Nadácie PARTNERS


27.02.2015

Nadácia PARTNERS po úspešnej spolupráci s Univerzitou tretieho veku Žilinskej univerzity rozširuje svoju spoluprácu na akademickej pôde o aktivity na Ekonomickej univerzite a Univerzite Komenského.

Nadácia PARTNERS po úspešnej spolupráci s Univerzitou tretieho veku Žilinskej univerzity rozširuje svoju spoluprácu na akademickej pôde o aktivity na Ekonomickej univerzite a Univerzite Komenského.

Finančný klub

Nadácia PARTNERS  participuje na projekte Talent Way, ktorý realizuje Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. Obsahom tohto projektu je prepojenie štúdia s praxou a taktiež spolupráca na konkrétnych aktivitách, ktoré sa realizujú formou klubov. Nadácia PARTNERS spolupracuje na aktivitách vo finančnom klube, ktorého je garantom. Dňa 10. februára 2015 sa uskutočnila úvodná prezentácia jednotlivých klubov, na ktorej sa zúčastnilo približne 200 študentov. Finančný klub dosiahol strop v počte prihlásených 16 študentov v priebehu jedného dňa.

Jednotlivé stretnutia vo finančnom klube budú prebiehať v priestoroch Katedry manažmentu Ekonomickej univerzity v letnom semestri tohto roku. Ich obsahom budú témy týkajúce sa základov finančnej gramotnosti a taktiež finančného trhu a jeho fungovania, či charakteristikám rôznych finančných produktov. Jednotlivé prezentácie na spomínané témy bude zabezpečovať Executive Manager spoločnosti PARTNERS GROUP SK Michal Škvarenina a školiteľ Norbert Gregor z oddelenia vzdelávania. Súčasťou finančného klubu je aj praktické odskúšanie si práce s peniazmi v dlhšom časovom horizonte formou simulácie reálnych situácií zo života prostredníctvom kurzu Finančná sloboda

Finančné plánovanie – osobné a rodinné financie

Ponuka výberových predmetov Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského sa rozširuje o predmet Finančné plánovanie – osobné a rodinné financie. Predmet má za cieľ priblížiť študentom aplikovaných matematických odborov fungovanie finančných inštitúcií a finančných nástrojov, správanie ľudí k finančným produktom, zásady zabezpečenia príjmu a tvorby rezerv či simuláciu riadenia osobného finančného portfólia. V konečnom dôsledku chce predmet študentom priblížiť trh, na ktorý sa v rámci teórie pripravujú počas svojho vysokoškolského štúdia.

Predmet je vhodný pre študentov druhého a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia a pre študentov prvého ročníka magisterského štúdia prevažne z programov Aplikovaná matematika. Rozsah vzdelávania je jeden semester, pričom ukončenie predmetu je podmienené úspešným absolvovaním ústnej skúšky. Školiteľmi predmetu, ktorý bude zameraný primárne na tímovú prácu a prepojenie teoretických vedomostí s praxou, sú Andrea Straková a Jana Trogová z PARTNERS GROUP SK.