-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

NN Slovensko: Cesta k spokojnému dôchodku


05.05.2022

Slovenský dôchodkový systém ponúka viacero možností, ako sa finančne zabezpečiť na starobu. Dôležité je nespoliehať sa iba na štátne dôchodkové dávky a čo najskôr si uzatvoriť dobrovoľné dôchodkové sporenie. Ide o dlhodobé a pravidelné šetrenie, ktorého benefity oceníme práve v penzii.

Demografická krivka na Slovensku nemá pozitívny vývoj a podľa posledných štúdií sa bude v najbližších dekádach výrazne meniť pomer seniorov a osôb v produktívnom veku. Už dnes nie je štátny dôchodok z I. piliera postačujúci a z prognóz vyplýva, že sa bude znižovať schopnosť Sociálnej poisťovne vyplácať určitú výšku dôchodkov. Východisko ponúka dôchodkové sporenie, ktorého účelom je postupne si vytvoriť finančné rezervy na zvýšenie príjmu v penzii.

Mať dôchodok vo vlastných rukách sa oplatí
Hlavným dôvodom sporenia na dôchodok je finančná rezerva na zaistenie dôstojného dôchodku s využitím všetkých dostupných nástrojov nášho dôchodkového systému, ktorými sú:
• I. pilier (povinné odvody) spravuje Sociálna poisťovňa,
• II. pilier alebo starobné dôchodkové sporenie (časť povinných odvodov sporiteľa sa pravidelne presúva na osobný dôchodkový účet do vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS),
• III. pilier alebo doplnkové dôchodkové sporenie je finančný produkt doplnkových dôchodkových spoločností (DDS).

Ďalším dôvodom je znižujúci sa pomer priemerného dôchodku k priemernej mzde. Aby klient nezažil po vstupe do penzie spotrebný šok z toho, že výška jeho príjmu nepokryje jeho základné výdavky, je dôležité myslieť na finančné zabezpečenie z viacerých zdrojov. Platí, že výšku úspor najviac ovplyvňuje dĺžka sporenia a typ fondov, do ktorých klient investuje.

Atraktivita II. piliera stúpa
Celkový počet sporiteľov v II. pilieri z roka na rok rastie a aktuálne je v ňom vyše 1,7 milióna sporiteľov. Znamená to, že Slováci si čoraz viac uvedomujú význam sporenia do budúcnosti z vlastných zdrojov. V súčasnosti ponúka starobné dôchodkové sporenie na Slovensku päť spoločností a jedným z lídrov je NN dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá ako prvá na našom trhu priniesla možnosť zhodnocovania úspor aj v ESG fonde.
II. pilier a jeho kľúčové výhody:
• rozdelenie rizika medzi viaceré zdroje,
• časť povinných odvodov sa stáva osobným vlastníctvom sporiteľa,
• finančné prostriedky sa môžu zhodnocovať v závislosti od výberu fondu,
• možnosť kedykoľvek zmeniť rozloženie úspor vo fondoch,
• možnosť zvýšiť sporenie o dobrovoľné príspevky v neobmedzenej výške,
• v prípade úmrtia sporiteľa sa úspory dedia podľa Občianskeho zákonníka alebo pripadnú oprávnenej osobe určenej v zmluve o SDS.

Vyššia životná úroveň na dôchodku s III. pilierom
Na rozdiel od II. piliera, kde je horná hranica vstupu do 35 rokov, do III. piliera môže vstúpiť každý Slovák bez vekového obmedzenia. V súčasnosti máme u nás štyri doplnkové dôchodkové spoločnosti, pričom jednotkou na trhu je NN Tatry – Sympatia, ktorá ponúka až štyri dôchodkové fondy.
III. pilier a jeho hlavné výhody:
• daňovo odpočítateľný príspevok do výšky 180 € ročne,
• zhodnotenie finančných prostriedkov investovaním do fondov,
• príspevok zamestnávateľa ako zamestnanecký benefit.

Voľba správneho dôchodkového fondu
Pre budúcu výšku úspor v II. a III. pilieri je zásadný aj výber vhodného typu fondu, t. j. správna investičná stratégia. NN dlhodobo odporúča klientom, ktorým ostáva 10 a viac rokov do penzie, aby zhodnocovali svoje úspory predovšetkým v negarantovaných fondoch (akciových alebo indexových), kde je možnosť znásobenia vložených prostriedkov niekoľkonásobne vyššia v dlhodobom horizonte. Dôležitá je aj informácia, že majetok sporiteľov od dosiahnutia veku 52 rokov sa postupne povinne presúva do garantovaného dlhopisového fondu. Systém tak akceptuje, že rizikový profil sporiteľa sa mení s pribúdajúcim vekom.