Nízke úrokové sadzby mieria ešte nižšie. Trhy čakajú nové stimuly


28.05.2014

Dokázali by ste odhadnúť, koľko peňazí už do svojich ekonomík „napumpovali“ vlády a centrálne banky ekonomicky najvyspelejších krajín? Odpoveďou by bolo astronomicky vysoké číslo. Čo však spôsobili tieto bezprecedentné zásahy? Nuž, takmer nič.

Dokázali by ste odhadnúť, koľko peňazí už do svojich ekonomík „napumpovali“ vlády a centrálne banky ekonomicky najvyspelejších krajín? Odpoveďou by bolo astronomicky vysoké číslo. Čo však spôsobili tieto bezprecedentné zásahy? Nuž, takmer nič.  

Európska aj americká ekonomika má ešte veľmi ďaleko k rastovej trajektórii, ktorú by bolo možné označiť za uspokojivú. Tempo rastu hrubého domáceho produktu na oboch stranách Atlantiku ostáva vlažné, miera inflácie znepokojivo nízko a počet ľudí bez práce je alarmujúci. To je dôvod, prečo trhy očakávajú, že proces „pumpovania“ miliárd eur a dolárov do ekonomík bude pokračovať aj naďalej.

Vyčítať tieto očakávania možno z vývoja na dlhopisových trhoch, kde sa obchodujú štátne dlhopisy elitných ekonomík sveta. V polovici mája klesol výnos z 10-ročných amerických dlhopisov na 2,523 %, čo je najnižšie číslo za posledných šesť mesiacov. V prípade Nemecka boli nákupy rovnako dlhých štátnych obligácií také silné, že zrazili výnos z nich na nové ročné minimum. Ceny dlhových cenných papierov (dlhopisov, obligácií, pokladničných poukážok) sa vyvíjajú opačne ako výnosy. Ak ich ceny stúpnu, výnos z nich klesne. A naopak.

Takéto vyhliadky sú priaznivé pre „bežných“ ľudí s dlhmi na krku. Od vývoja výnosov na trhoch s bonitnými štátnymi dlhopismi sa odvíjajú úrokové sadzby bánk pri hypotékach a ďalších úveroch. Nepriaznivé sú však pre tých, ktorí hľadajú pre svoje úspory atraktívne zhodnotenie. Investovať bezpečne znamená akceptovať len symbolický úrok, či už na termínovanom vklade v banke, alebo v peňažných či dlhopisových podielových fondoch. Nik nedokáže povedať, dokedy bude takáto situácia trvať. Ak ste však mali pocit, že úrokové sadzby sú tak nízko, že nižšie už ani nemôžu ísť, je možné, že už onedlho budete prekvapení.