-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Nepozerajte na zlý graf


27.05.2016

Investovanie do akcií patrí medzi najrizikovejšie. Táto poučka – v rôznych modifikáciách – patrí do základnej výbavy každého, kto sa aspoň trochu zaujíma o investovanie. Stačí sa pozrieť na výkyvy, ktoré akciové trhy v priebehoch desaťročí zaznamenali. Tí, ktorí uvažujú o investovaní dlhodobo, sa však pozerajú na zlý graf.

Investovanie do akcií patrí medzi najrizikovejšie. Táto poučka – v rôznych modifikáciách – patrí do základnej výbavy každého, kto sa aspoň trochu zaujíma o investovanie. Stačí sa pozrieť na výkyvy, ktoré akciové trhy v priebehoch desaťročí zaznamenali. Tí, ktorí uvažujú o investovaní dlhodobo, sa však pozerajú na zlý graf.

Pochopiť, prečo majú akcie reputáciu najrizikovejších investícií, nie je ťažké. Stačí sa pozrieť napríklad na to, ako sa historicky darilo jednému z najpoužívanejších akciových indexov S&P 500. Od začiatku aktuálneho milénia, t. j. od roku 2000, hodnota indexu poklesla o dvojciferné percento v troch prípadoch: v roku 2001 (–11,85 %), 2002 (–21,97 %) a v roku 2008 (–36,55 %). Označiť investíciu, ktorá môže v priebehu jediného roka stratiť tretinu hodnoty, inak ako rizikovú nemožno.

To všetko je pravda, až na malý detail. Faktom je, že za určitých okolností môžu akciové trhy zažiť bezprecedentnú paniku a prudko poklesnúť. Ak niekto investoval na začiatku takéhoto nepriaznivého roku, na jeho konci môže skutočne mať o 20 aj 30 % menej. Ak je pre investora dôležité, aby na konci roku nebol jeho účet v strate, akcie sú naozaj rizikový spôsob zhodnocovania.

Rozhoduje investičný horizont

Investovanie do akcií by však za žiadnych okolností nemalo byť možnosťou pre tých, ktorých investičný horizont predstavuje len pár mesiacov. Intuitívne to tušia napríklad tí, ktorí na akciovom trhu investujú peniaze na dôchodok vzdialený desiatky rokov. Investori v tejto kategórii by mali vedieť, že historický vývoj akciového indexu nie je ten správny graf, ktorý je pre nich dôležitý. Graf, na ktorom by im malo záležať, vyzerá o čosi inak.

Informácia, ktorá je v grafe zakódovaná, vypovedá o výsledku investovania v horizonte 30 rokov. Nikoho neprekvapí, že najhorší výsledok takéhoto dlhodobého investovania zaznamenali tí, ktorí pocítili vplyv prepadu na burze koncom 30. rokov minulého storočia a následky Veľkej hospodárskej krízy. Ak niekto začal investovať práve v tomto období, v priebehu nasledujúcich troch desaťročí dosiahol jeho priemerný ročný (nominálny) výnos takmer 8 %. Vo všetkých ostatných prípadoch bol priemerný ročný výnos vyšší, jeho dvojciferná hodnota nebola žiadnou výnimkou.

Zmena uhlu, spôsobená zohľadnením dlhého investičného horizontu, spôsobila to, že investícia do akciového trhu je zrazu solídna a spoľahlivá. Bez ohľadu na to, či vo svete prebiehala svetová vojna, ropná kríza, zrušenie zlatého štandardu, burzové krachy. Z pohľadu dlhodobého investora sú to všetko len drobné epizódy, ktoré môžu budiť dojem nadchádzajúcej skazy, v konečnom dôsledku je však ich vplyv marginálny.

Pravdou ostáva, že nik nevie vopred zaručiť, ako sa budú trhy vyvíjať v budúcnosti. Platí však, že čím dlhšie peniaze investorov „pracujú“ na akciovom trhu, tým vyššia je pravdepodobnosť toho, že výsledok bude vyšší ako na ktoromkoľvek inom segmente finančného trhu.

Pravdepodobnosť budí optimistické očakávania aj pre tých, ktorým 30 rokov pripadá ako naozaj dlhé obdobie. Ak by sme túto periódu skrátili o tretinu na rovných 20 rokov, tak ani v jednom prípade by výsledkom investovania nebolo záporné číslo. Inými slovami, nech by ste investovali na začiatku ktoréhokoľvek roka v histórii (presnejšie kedykoľvek od roku 1926), vždy by ste po 20 rokoch boli v pluse. Pri investičnom horizonte 10 rokov by už pravdepodobnosť nebola 100 %, ale „len“ 94 %.

Preto ak budete v budúcnosti pozerať na to, akých výkyvov sú akciové trhy schopné, skúste nezabudnúť na to, že ako investor nepozeráte na ten najvhodnejší graf.