-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Nepoužiteľné štatistiky


28.11.2014

Predstavte si dva novinové titulky: „Tempo ekonomického rastu dosiahlo nový rekord.“ „Budúci týždeň prinesie slnečné počasie.“ Ktorý z nich dáva tušiť, ako sa bude dariť vašim investíciám na akciovom trhu? Jednoduchá otázka? Ani nie.

Predstavte si dva novinové titulky: „Tempo ekonomického rastu dosiahlo nový rekord.“ „Budúci týždeň prinesie slnečné počasie.“ Ktorý z nich dáva tušiť, ako sa bude dariť vašim investíciám na akciovom trhu? Jednoduchá otázka? Ani nie.

Na prvý pohľad je odpoveď zrejmá. Každý intuitívne tuší, že ak niečo naznačuje budúci vývoj cien akcií, nebude to predpoveď počasia na ďalší týždeň. Predsa ak sa ekonomike darí, firmám sa darí predávať a zarábať viac a to sa potom odzrkadľuje aj v cenách ich akcií. Na takýto argument nik nepotrebuje ani vysokoškolské ekonomické vzdelanie.

Realita však niekedy býva odlišná od predstáv väčšiny ľudí. Aj preto môže znieť prekvapujúco, že vypovedacia schopnosť oboch novinových titulkov o ďalšom vývoji na akciovom trhu je rovnaká. Prekvapenie číslo dva: obe informácie sú absolútne irelevantné.

Ide o poznanie, ku ktorému dospel vo svojej analýze Joe Davis, hlavný ekonóm americkej správcovskej spoločnosti Vanguard Group, so svojimi kolegami. Pod drobnohľad si vzal skutočný vývoj akciového trhu v USA od roku 1926 a porovnal ho s tradičnými ukazovateľmi, ktorými si profesionálni ekonómovia a finančníci pomáhajú pri predpovedaní očakávaného vývoja trhu. Zistenie, ku ktorému dospel, je pre týchto expertov neradostné: Nič z toho, čo vieme o vývoji ekonomiky zmerať dnes, nenaznačuje, ako sa budú vyvíjať trhy v budúcnosti.

HDP bez významu

Výnimkou nie je ani tempo ekonomického rastu, v ekonomickej hantírke označované ako rast hrubého domáceho produktu (HDP). Správy o vývoji tohto indikátora patria vo svete financií medzi najsledovanejšie – ide o číslo, do ktorého štatistici zmestia celý vývoj ekonomiky. Výsledky Davisovej analýzy ukazujú, že medzi zverejnenými údajmi a vývojom cien akcií v nasledujúcom roku existuje korelácia na úrovni 0,01. Keď údaje o zmenách HDP porovnal s vývojom trhu v nasledujúcich 10 rokoch, nameraná korelácia dosiahla 0,05. Pre rýchle osvieženie – korelácia vyjadruje „mieru previazanosti“ dvoch faktorov. Pri štatistických meraniach predstavuje korelácia na úrovni 1 dokonalú zhodu, nulová korelácia žiadnu.

Ak korelácia medzi najnovšími údajmi o raste HDP a vývojom akciového trhu v nasledujúcich 12 mesiacoch dosahuje hodnotu 0,01, vypovedacia schopnosť ekonomického indikátora je približne rovnaká, akoby ste si hodili mincou – žiadna neexistuje. Ekonómovia by teraz s rozpakmi mohli namietať, že to nie je až také prekvapujúce. Keď totiž štatistický úrad zverejní údaj o raste HDP, ide o informáciu opisujúcu to, čo sa v ekonomike stalo, teda minulosť.

Fiasko expertných odhadov

Davis sa preto s kolegami pozrel aj na koreláciu medzi tým, aké tempo rastu HDP profesionálni ekonómovia odhadovali do budúcna a vývojom akciového trhu. Výsledok bol prakticky identický. Nepoužiteľným sa stali aj údaje o vývoji na dlhopisovom trhu, odhadovaných ziskoch firiem alebo ich marží. Žiadny indikátor, o ktorom sa bežne dočítame v médiách a má stabilné miesto v ekonomickom folklóre, nepovie o budúcom vývoji akciového trhu viac ako hod obyčajnou mincou.

Pre korektnosť treba povedať, že výsledky analýzy nahrávajú biznisu, v ktorom je Davisov zamestnávateľ dominantným hráčom. Spoločnosť Vanguard je priekopníkom lacného indexového investovania, ktoré je postavené na pasívnom prístupe investorov. Potvrdzuje ale to, čo dôverne poznajú prakticky všetci investori: bez ohľadu na kvalitu ich informačných zdrojov a veľkosť dostupného analytického aparátu, predpovedať budúci vývoj na trhoch je prakticky nemožné.

Stačí sa pozrieť na príklad ziskovej marže korporátneho sektora. Ak klesá, zvyčajne je to dôvod na obavy. Pokles marže znamená nižšie zisky, čo investori vidia veľmi neradi. Čo ale, keď zisková marža klesá, pretože mzdy zamestnancov stúpajú? Viac peňazí na výplatnej páske naznačuje, že spotrebiteľský apetít porastie a firmy sa môžu tešiť na vyššie tržby. Tento príklad je len ilustratívny a značne zjednodušený, no ukazuje, ako jednoducho môže pokus o interpretáciu jedného indikátora viesť k dvom protikladným záverom. Zistenie, že predpoveď počasia na budúci týždeň a správa o aktuálnych údajoch o raste HDP má pre investorov rovnaký význam, tak už neznie veľmi prekvapivo.