-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

NBS varuje: Naozaj si dajte pozor na dlhopisy!


05.02.2020

Ešte v roku 2014 mali slovenské domácnosti v podnikových dlhopisoch menej ako miliardu eur. V polovici minulého roka to už boli tri miliardy. Na ich riziká už upozorňuje aj centrálna banka.

Nechať peniaze uložené na účte v banke znamená spoľahnúť sa na dve istoty. Na istotu toho, že nezarobia prakticky nič a že ich reálna hodnota bude v budúcnosti nižšia. Tú prvú garantuje politika ultranízkych úrokových sadzieb ECB, druhú rast inflácie. Slováci preto čoraz častejšie siahajú po podnikových dlhopisoch. Mnohí sa tak ženú do rizík, o ktorých existencii ani netušia.

Investícia do dlhopisov je pôžičkou

Predstavte si, že vám zavolá neznámy človek. „Mám skvelý nápad, ako zarobiť peniaze. Nemôže nevyjsť, no potrebujem naň dosť veľa peňazí. Nechceli by ste mi požičať?“ Ak vám znie takáto situácia ako absurdná, je to pochopiteľné. Pokiaľ by existoval spoľahlivý nápad, ktorý môže priniesť atraktívny výnos a nebolo by s ním spojené žiadne riziko, majiteľ takejto myšlienky by od svojich dverí musel odháňať zástupcov veľkých investorov a bánk.

Takáto scénka je však len jemne zjednodušeným opisom situácie, v ktorej rastúci počet domácností požičiava peniaze firmám a spoločnostiam, o ktorých nič nevedia a o ktorých vďaka ich krátkej histórii ani nič počuť nemohli. Sami seba nepovažujú za niekoho, kto peniaze požičiava – sú investormi, ktorí vkladajú svoje peniaze do firemných dlhopisov. Výsledný efekt je však rovnaký: nákup dlhopisov je v skutočnosti finančná pôžička firme, ktorá ich vydala.

Tempo rastu investícií do podnikových dlhopisov zalarmoval v tomto roku už aj centrálnu banku. „Uvážlivý investor by si mal uvedomiť, že kúpou dlhopisu vlastne požičiava svoje peniaze na podnikateľský účel a môže v plnom rozsahu znášať podnikateľské riziko, ktoré je s každým podnikaním spojené. Mal by teda požičiavať tomu, komu verí, a na účel, ktorému verí,“ upozorňuje NBS.

Dlhopisy môže vydať ktokoľvek

Slovenská legislatíva umožňuje vydať dlhopisy prakticky ktorejkoľvek spoločnosti. To, že každá z nich musí na svoj zámer získať od NBS schválenie tzv. prospektu, nie je stanoviskom centrálnej banky k dôveryhodnosti ponúkaných dlhopisov. „Je to dokument, ktorý obsahuje nevyhnutné informácie, aby mohli investori prijať informované rozhodnutie. NBS pri jeho schvaľovaní kontroluje, či spĺňa všetky náležitosti, no nepreveruje vecnú správnosť informácií, ktoré sú v prospekte uvedené, ani za ne nezodpovedá,“ dodáva centrálna banka.

Riziko, že investíciou do dlhopisov požičiate nevhodnej firme, nie je jediné, ktorým majitelia týchto cenných papierov čelia. Na rozdiel od investície do akciového indexu, v ktorom sú zastúpené stovky rôznych firiem, je nákup dlhopisov stávkou na jediné meno. Čím menej informácií o emitentovi dlhopisov máte, tým ďalej by ste sa od takejto ponuky mali držať. „Investori by si preto mali o emitentovi dlhopisu zistiť čo najviac informácií. Napríklad o jeho finančnej situácii a až potom sa rozhodnúť, či od neho dlhopis kúpia. Zverejňované emisné podmienky dlhopisov sú len základnou informáciou, ktorú určuje zákon, a sú určené najmä pre profesionálnych investorov. Ak bežní finanční spotrebitelia týmto informáciám nerozumejú, alebo ich nevedia zanalyzovať, nemali by do podnikových dlhopisov investovať,“ varuje NBS.

Regulátor finančného trhu upozorňuje aj na to, že vložiť peniaze do dlhopisov znamená aj zbaviť sa možnosti disponovať s nimi skôr. Majitelia dlhopisov musia na navrátenie svojich investícií čakať až do ich splatnosti: „Podnikové dlhopisy pred dátumom splatnosti sa síce dajú predať inej osobe, kupec sa však nájde málokedy, pretože sekundárny trh s dlhopismi je zvyčajne málo likvidný.“