-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

NBS: Problémy so splátkami budú mať tisíce ľudí


30.09.2020

Možnosť odkladu splátok úverov až na deväť mesiacov využilo do konca júla približne 40-tisíc domácností. Mnohé z nich však nebudú vedieť splácať svoje dlhy ani v budúcom roku.

Každá desiata z týchto domácností (presnejšie 9 % z tých, ktoré o odklad požiadali) nedokáže riadne splácať svoje úvery ani v roku 2021. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v júli uskutočnila Národná banka Slovenska (NBS) na vzorke zloženej z  domácností, ktoré majú úver aspoň v jednej zo slovenských bánk. „Ďalších 15 % domácností s odloženými splátkami očakáva, že v budúcom roku bude ich finančná situácia stále horšia ako pred krízou, svoje splátky však budú môcť pokryť napríklad znížením spotreby, využitím úspor alebo s pomocou rodiny,“ uvádza NBS.

Netradičnú formu získavania údajov – formou prieskumu – centrálna banka zvolila pre nedostatok informácií, ktoré má za iných okolností bežne k dispozícii. „Odklady splátok robia NBS aj finančné inštitúcie ,slepými‘ voči zhoršovaniu situácie zadlžených domácností,“ vysvetľuje dokument NBS.

Všetky potrebné údaje, vrátane informácií o platobnej disciplíne klientov či zlyhaných úveroch, dostáva NBS pravidelne, odklad splátok úverov však tieto informačné toky zastavil. To je dôvod, prečo sa centrálni bankári vybrali zisťovať potrebné informácie priamo do slovenských domácností. NBS plánuje uskutočniť celkovo šesť takýchto prieskumov.

Po odklade splátok radikálny pokles výdavkov

Zo zverejnených dát vyplýva, že na odklad splátok boli náchylnejšie tie domácnosti, ktoré počas koronakrízy (v období od marca do júla) zaznamenali najvýraznejší pokles príjmov. „Pokles príjmu domácností s odkladom je skoro dvojnásobný oproti tým, ktoré pokračovali v splácaní,“ píšu analytici centrálnej banky.

Zásadné odlišnosti medzi domácnosťami, ktoré o dočasnú úľavu požiadali, a tými, ktoré pokračovali v normálnom splácaní svojich záväzkov, sú podľa zistení NBS viditeľné nielen na strane príjmov, ale i výdavkov. „V priemere domácnosti s odkladom znížili svoje výdavky o 40 % z ich poklesu príjmu, kým domácnosti bez odkladu reagovali len 20 %. Takáto reakcia domácností je pomerne racionálna – ak koronakrízu pokladajú za dočasný šok, mali by svoju spotrebu prispôsobiť menej a rozložiť súčasný krátkodobý pokles príjmu na dlhší čas. To, že domácnosti s odkladom reagovali silnejšie, je upozornením, že buď nemajú iné rezervy na vyhladenie spotreby, alebo považujú šok za hlbší či trvalejší, takže znížili spotrebu silnejšie, aj keď im odklad splátok dával finančný priestor,“ tvrdí NBS.

Krízu pocítilo 9 z 10 zadlžených domácností

Údaje získané z prvého prieskumu ukazujú, že koronakríza mala negatívny dosah na väčšinu zadlžených domácností. „90 % domácností s odkladom bolo postihnutých nejakou formou straty príjmu, z toho pri vyše 60 % sa príjmy znížili všetkým dospelým členom domácnosti. Avšak aj medzi ostatnými domácnosťami je až 60 % s nejakou formou výpadku príjmu,“ pripomína NBS.

Pod vyšší vplyv krízy na domácnosti s odkladom sa podpisuje aj fakt, že príjmy ich členov záviseli v prevažnej miere od tzv. citlivých sektorov: ubytovacie a stravovacie služby, ako aj umenie, zábava a rekreácia. Tie postihla koronakríza najvýraznejšie.
Zhrnutie prvého prieskumu NBS medzi dlžníkmi komerčných bánk zatiaľ nie je znepokojujúcou správou pre bankový sektor aj napriek tomu, že takmer 9 % dlžníkov s odkladom neočakáva, že by po skončení krízy mohli začať splácať všetky svoje úvery: „To je z pohľadu celkovej finančnej stability ešte pomerne priaznivá hodnota, keďže to zodpovedá necelým 8 % odložených splátok a asi 1 % všetkých splátok domácností.“

Problémy, ktoré kríza priniesla, krajinu ešte len čakajú. „NBS predpokladá vo svojej predikcii prepad domácej ekonomiky v roku 2020 o 10,3 %. Nezamestnanosť by mala rásť, pričom miera nezamestnanosti by mala kulminovať v roku 2021 na úrovni
8,5 %. Navyše, predpokladá sa aj pokles priemernej mzdy v tomto roku o 1,7 %. To znamená, že slovenské domácnosti môžu pocítiť finančné problémy nielen preto, že stratia zamestnanie, ale aj pre možný značný pokles príjmov,“ zdôrazňuje centrálna banka.