-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

NBS: Nerozumieme peniazom. Investovaniu najmenej


02.12.2019

Zadlženie Slovákov rastie rekordným tempom, tvoríme málo úspor a aj tie, ktoré už máme, spravidla investujeme zle. Tri hlavné dôvody, pre ktoré tiahne do boja za vyššiu úroveň finančnej gramotnosti aj Národná banka Slovenska.

Otázkam súvisiacim s financiami rozumieme čoraz menej a menej. Je pritom jedno, či je reč o mladých ľuďoch v školských laviciach alebo o dospelých, ktorí majú na starosti financie vo vlastnej rodine.

Práve dospelú časť slovenskej populácie oslovila centrálna banka nedávno so štyrmi jednoduchými otázkami. „Výsledok je alarmujúci,“ zhodnotil úroveň odpovedí guvernér NBS Peter Kažimír. Správne odpovede na všetky štyri otázky dokázalo uviesť len 9,6 % domácností. „V prieskumoch na otázky odpovedajú dospelé osoby, ktoré majú v domácnosti najväčší prehľad o financiách. Finančná gramotnosť ostatných členov domácností je preto pravdepodobne ešte nižšia,“ dodal.

Získané dáta potvrdili to, čo iné prieskumy ukazujú už niekoľko rokov: Slováci rozumejú najmenej investovaniu. „Reálnym dôsledkom toho je, že drvivá väčšina domácností nerozumie riziku investícií, a aj preto je takmer 80 percent úspor v druhom dôchodkovom pilieri dlhodobo umiestnených v málo výnosných dlhopisových fondoch,“ tvrdí P. Kažimír. Chabé porozumenie finančných otázok nie je rizikom len pre individuálne domácnosti – nízka úroveň finančnej gramotnosti je podľa neho „tichou mínou stability finančného trhu“.

Výsledky svojho prieskumu zverejnila NBS súčasne s vlastnou stratégiou na podporu finančnej gramotnosti. V nej pripomína nové trendy, „v ktorých môže potenciálne nastať zvýšenie rizikovosti aj s dosahom na konečného spotrebiteľa“, najmä riziko rastu zadlženosti a nevhodnú štruktúru úspor. Čo je na nich nebezpečné?

MMF: Dlhy môžu ohroziť ekonomiku

Z pohľadu centrálnej banky nie je zadlžovanie obyvateľstva samo osebe negatívnym javom, ale racionálnym spotrebiteľským správaním. „Trendom na Slovensku je však rýchlo sa zvyšujúce zadlženie obyvateľstva úvermi na bývanie. Za rok 2018 bolo zaznamenané zrýchlenie rastu výšky individuálneho úveru na bývanie medziročne o 22 až 27 % – čo je výrazne rýchlejšie ako priemerný rast celkového objemu úverov na bývanie (12 %),“ píše NBS.

Ďalším znepokojivým trendom je neustále zvyšovanie veku dlžníkov v čase splatnosti úveru na bývanie. „Rizikovosť tohto trendu spočíva v tom, že sa výrazne obmedzuje priestor na zníženie splátok formou predĺženia splatnosti úveru v prípade finančných ťažkostí klienta,“ vysvetľuje NBS. Nie je jediná, ktorá poukazuje na riziko života na dlh. „Aktuálna zadlženosť slovenských domácností na úrovni 45 % HDP je už uprostred pásma, ktoré MMF považuje za úrovne s potenciálne negatívnym dosahom na rast ekonomiky,“ pripomína centrálna banka. Preklad do bežného jazyka: Slováci sa v posledných rokoch zadlžili natoľko, že to môže spôsobiť vážne problémy.

Varovný vývoj vidí NBS aj v nevhodnej štruktúre úspor. Majetok väčšiny slovenských domácností je koncentrovaný v domoch a bytoch, v tvorbe finančných úspor zaostávame nielen za vyspelejšími krajinami EÚ, ale i za ostatnými krajinami strednej Európy. „Takýto stav oslabuje schopnosť zadlžených slovenských domácností čeliť prípadným negatívnym šokom,“ argumentuje stratégia NBS.

 

Štyri otázky, ktoré zalarmovali NBS

 1. Ktorá z hypoték umožní od začiatku stanoviť výšku aj počet splátok potrebných na splatenie úveru?
  a) Hypotéka s premenlivou úrokovou sadzbou
  b) Hypotéka s fixnou sadzbou
  c) Neviem
 1. Predstavte si, že necháte 1 000 eur na bežnom účte, ktorý má 1 % úrok, a táto banka nevyžaduje žiadne poplatky. Predstavte si tiež, že ceny vzrástli o 2 %. Myslíte si, že ak si svoje peniaze vyberiete o rok, budete si môcť kúpiť rovnaké množstvo tovaru, ako keby ste minuli 1 000 eur dnes?
  a) Áno
  b) Nie, budem môcť kúpiť menej
  c) Nie, budem môcť kúpiť viac
  d) Neviem
 1. Ktorá z týchto investičných stratégií prináša podľa vášho názoru so sebou vyššie riziko straty peňazí?
  a) Investovať všetky úspory do cenných papierov vydaných jednou spoločnosťou
  b) Investovať všetky úspory do cenných papierov vydaných širokou škálou nezávislých spoločností
  c) Neviem
 1. Firma môže získať financovanie vydaním buď akcií, alebo dlhopisov. Ktorý finančný nástroj podľa vášho názoru nesie so sebou väčšie riziko straty peňazí?
  a) Akcie
  b) Dlhopisy
  c) Je to rovnako riskantné
  d) Neviem, aký je rozdiel medzi dlhopismi a akciami
  e) Neviem

 

Správne odpovede: 1b, 2b, 3a, 4a.