-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

NBS: Bude horšie, než sme čakali


07.07.2020

Keď po prepuknutí globálnej pandémie vydala centrálna banka prvé odhady jej vplyvu na slovenskú ekonomiku, predikcia znela: Bude zle. V júni analytici Národnej banky Slovenska (NBS) svoju predpoveď upravili: Bude horšie.

Nový náčrt toho, čo možno v nasledujúcich mesiacoch a rokoch očakávať, vydala NBS v aktuálnej strednodobej predikcii. Hneď v jej úvode varuje: „Slovenská ekonomika sa v tomto roku prepadne do hlbokej recesie. Zotavenie z nej bude trvať dlhšie, ako sme čakali pred mesiacom.“

Ekonomická kríza, pred ktorou Slovensko stojí, čiastočne pripomína globálnu krízu spred 11 rokov. „Rozšírenie pandémie takmer do celého sveta a výrazné spomalenie svetového obchodu v dôsledku prijatých protipandemických opatrení na globálnej úrovni spôsobí tento rok prepad zahraničného dopytu po slovenských tovaroch a službách. Ten by mal byť rozsahom veľmi podobný, ako to bolo počas veľkej finančnej krízy v rokoch 2008 – 2009,“ vysvetľuje NBS. Tu sa však podobnosť s predchádzajúcou krízou končí. Oslabenie ekonomiky pocítia Slováci v tomto roku horšie, pretože sa budeme musieť vyrovnať nielen s tým, čo sa stalo za hranicami, ale aj doma. „Negatívny vplyv externého prostredia bude navyše zosilnený zastavením veľkej časti domácej ekonomiky vplyvom vyhláseného núdzového stavu a zatvorením vybraných prevádzok. (…) Predpokladá sa, že v druhom štvrťroku dosiahne ekonomika výrazný prepad,“ naznačuje NBS s dodatkom, že po zlom prvom polroku by sa ekonomika mala vrátiť k rastovej trajektórii v druhej polovici roka.

Napriek tomu by celkový pokles výkonnosti slovenskej ekonomiky mal v roku 2020 dosiahnuť až 10,3 %. Pod hlboký prepad sa podpíše fakt, že „vypnutie“ ekonomiky znemožnilo ľuďom míňať peniaze. „Zásadný rozdiel oproti predošlej kríze z roku 2009 je vo vývoji súkromnej spotreby. Kým počas veľkej finančnej krízy spotrebiteľský dopyt stagnoval, teraz sa očakáva výrazný pokles,“ píše NBS vo svojej predikcii.

Rýchly prepad, pomalé zotavenie

Návrat ekonomiky na úrovne z konca minulého roka, teda pred vypuknutím globálnej pandémie, nebude rýchly. „Predkrízovú úroveň z posledného štvrťroka 2019 by malo hospodárstvo dosiahnuť až v prvej polovici roka 2022. Očakávame, že nastanú aj permanentné ekonomické straty. Je potrebné počítať so zmenami a s problémami v globálnom obchode, so zánikom firiem na Slovensku aj v zahraničí,“ predpovedá centrálna banka.

Dlhší čas, ktorý bude ekonomika potrebovať na zotavenie, má príčinu v pandémii. „Dostupné informácie naznačujú, že k vynájdeniu vakcíny, respektíve k upokojeniu situácie v súvislosti s vírusom COVID-19 nedôjde tak skoro. Ľudia budú naďalej žiť v neistote, čo ovplyvní ich správanie ako spotrebiteľov, tak aj investorov. V menšej či vo väčšej miere môžu pretrvávať, alebo sa sporadicky znovu objaviť aj jemnejšie formy núdzových karanténnych opatrení. Toto platí na Slovensku aj v zahraničí,“ vysvetľuje NBS svoj pesimizmus.

Kríza zruší 70-tisíc pracovných miest

Samotný vývoj ekonomiky, jej percentuálne poklesy a nárasty, môže byť pre mnohých nezrozumiteľnou informáciou. Dôležitejšou správou pre ľudí je to, ako sa hospodársky prepad môže dotknúť ich pracovných miest. Aj v tejto oblasti je predpoveď NBS nepríjemným čítaním. „Odhaduje sa, že v tomto roku sa zruší toľko pracovných miest, koľko sa vytvorilo za posledného dva a pol roka (približne 70-tisíc),“ píše centrálna banka. Fiškálne opatrenia vlády, ktoré boli zamerané na podporu paralyzovaných firiem a zachovanie pracovných miest, by teoreticky mohli zachrániť asi 50-tisíc pracovných miest. Napriek tomu by sa miera nezamestnanosti na Slovensku mala vyšplhať nad úroveň 8 %.

NBS vo svojej aktuálnej predikcii varuje, že hoci jej odhady počítajú s najnovšími dátami, ktoré po vypuknutí koronakrízy boli k dispozícii, reálny vývoj môže byť iný – lepší i horší. „Naďalej rozmýšľame v scenároch a aj najnovšiu predpoveď sprevádzajú dva alternatívne možné príbehy – jeden lepší, jeden horší. Neistota, pokiaľ ide o tento rok, je paradoxne menšia v porovnaní s jarnými predpoveďami. Je to vďaka číslam za prvý štvrťrok a rovnako vieme, koľko trvali prísne karanténne opatrenia. Aj preto je rozpätie medzi dobrým a zlým scenárom už menšie. Na druhej strane, nami aktuálne očakávaný scenár leží bližšie k tomu lepšiemu. Aj toto má naznačiť, že je naďalej väčšie riziko, že skutočný vývoj bude horší, ako to očakávame. Platí to aj pre budúci rok, pričom práve ohľadom budúceho roku neistota mierne narástla.“

Vyhliadky ekonomiky môže zmeniť rada faktorov. Nezodpovedanou otázkou ostáva druhá či tretia vlna pandémie, ktorá by mohla opäť postihnúť slovenskú aj svetovú ekonomiku. „Navyše sa môžu vyskytnúť aj vážnejšie problémy vo finančnom sektore, ktoré by ovplyvnili ochotu či schopnosť bánk financovať spotrebné úvery, hypotéky alebo investičné zámery podnikateľov. Prípadné obchodné vojny medzi veľkými ekonomikami sveta môžu tiež narušiť zotavenie z krízy,“ uzatvára NBS.