-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Načo sú rady expertov?


24.04.2013

Aká je pridaná hodnota človeka, ktorý radí iným, ako narábať s vlastnými peniazmi? Mal by vedieť poradiť, kde možno zarobiť najviac? Alebo ako investovať bez rizika? Ani jedno, ani druhé. Nielen preto, že odpovede na obe otázky nepozná nik. Úlohou finančných profesionálov by v žiadnom prípade nemalo byť hazardovanie s peniazmi iných. Práve naopak – ich prácou je stráženie rizík.

Aká je pridaná hodnota človeka, ktorý radí iným, ako narábať s vlastnými peniazmi? Mal by vedieť poradiť, kde možno zarobiť najviac? Alebo ako investovať bez rizika? Ani jedno, ani druhé. Nielen preto, že odpovede na obe otázky nepozná nik. Úlohou finančných profesionálov by v žiadnom prípade nemalo byť hazardovanie s peniazmi iných. Práve naopak – ich prácou je stráženie rizík.

Zmienka o rizikách nie je náhodná. Väčšina ľudí sa totiž k peniazom správa tak, akoby ich vôbec nepotrebovali. Alebo im nerozumeli. A to ani pri takej elementárnej záležitosti, ako je vytváranie úspor. „Mnoho ľudí má problém, ak si má odložiť bokom časť svojho príjmu, pretože naša myseľ a prostredie, v ktorom žijeme, nie sú prirodzene vybavené na to, aby dokázali uvažovať o peniazoch v dlhodobom horizonte. V skutočnosti vôbec nedokážeme správne uvažovať ani o koncepte peňazí,“ hovorí Dan Ariely, profesor psychológie a behaviorálnej ekonómie na Duke University v Severnej Karolíne (USA).

Ak máte pocit, že slová amerického profesora síce vystihujú mnoho ľudí, ktorých poznáte, ale v žiadnom prípade nie vás, skúste z hlavy povedať, či viete, koľko mesačne miniete na potraviny a koľko na zábavu. Alebo akú máte k dispozícii finančnú rezervu pre prípad, že roky spoľahlivá práčka tento týždeň vypovie službu. Alebo či by ste finančnú odmenu v práci vymenili za mimoriadnu splátku hypotekárneho úveru, alebo radšej sa odmenili dovolenkou.

 

Dôležitosť plánu

 

Možno patríte k vyvoleným a pri každej odpovedi máte okamžite jasno. To však nie je prípad väčšiny ľudí, ktorých aspoň jedna z otázok priviedla do rozpakov. Pridanou hodnotou finančného profesionála nie je, aby ste bez rozmýšľania poznali podobné odpovede. Jeho úlohou je zabezpečiť, aby vás v prvom rade žiadna takáto otázka ani nezaskočila.

Akýkoľvek začiatok upratovania vo vlastnej peňaženke a v osobných financiách sa začína rovnako – finančným plánom. Finanční profesionáli pri zmienke o ňom majú tendenciu hovoriť rôznym slovníkom, v podstate však ide o cestovnú mapu k dosiahnutiu individuálnych cieľov. Jeho existencia je dôležitá z viacerých dôvodov, vrátane zabezpečenia toho, aby sa človek nedopustil množstva chýb, ktoré robí pri iných plánoch. Dať si za cieľ získanie „kondičky“ je síce dobrý cieľ, no ak to človek zoberie z nesprávneho konca, zámer sa poľahky presunie do ríše snov.

 

Raz určite

 

Osoba finančného experta má aj inú pridanú hodnotu, súvisiacu s kontrolou rizika. Je podobná experimentu, ktorú v rámci svojho výskumu uskutočnil už spomínaný profesor D. Ariely. Na začiatku akademického semestra oznámil študentom v troch rozličných triedach, že v nasledujúcich mesiacoch budú musieť odovzdať tri písomné práce. Prvá trieda dostala pri ich termíne voľnú ruku, študenti mohli svoje práce dať profesorovi na stôl kedykoľvek. V druhej si každý mohol zvoliť vlastný harmonogram, ktorého nesplnenie znamenalo sankciu. V poslednej triede už výber neexistoval – študenti dostali presné dátumy, meniť na nich nemohli nič. Výsledok? Pod najkvalitnejšími prácami boli podpísaní tí, ktorí nedostali žiadnu možnosť výberu. Môže to znieť ako paradox, no najhoršie pochádzali z triedy, v ktorej si študenti sami mohli určiť termín odovzdania.

Ak nevidíte žiadnu podobnosť medzi uvedeným príkladom a osobnými financiami, malá pomôcka: Predstavte si, že máte porovnateľnú možnosť výberu. Až na to, že cieľovým stavom nie je vytvorenie písomných prác, ale napríklad úspor na dôchodok. Môžete začať kedykoľvek, určiť si vlastné termíny aj sumy a dovtedy pokojne míňať celý svoj príjem. Alebo si určiť pravidelné intervaly, v ktorých si budete časť peňazí odkladať. Netreba ďalšie vysvetľovanie, aby bolo zrejmé, v ktorom prípade máte vyššiu šancu na úspech.