-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Na trh prichádza PARTNERS ASSET MANAGEMENT


10.09.2021

Na slovenský investičný trh prichádza spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT. Jej cieľom je prinášať investorom podielové fondy kolektívneho investovania a rozširovať tak dostupnosť kvalitných investičných príležitostí pre klientov PARTNERS GROUP SK. Vlajkovou loďou a zároveň prvým fondom v ponuke PARTNERS ASSET MANAGEMENT je PARTNERS Fond realitných investícií.

Nehnuteľnosti sú vzhľadom na historický vývoj u Slovákov veľmi obľúbené. Priama investícia do realít má však viacero špecifík, ako napríklad vysoká vstupná investícia, nízka diverzifikácia a likvidita, náklady na údržbu, komunikácia s nájomcami atď. Všetky tieto nevýhody má v malíčku realitný fond od PARTNERS ASSET MANAGEMENT. Umožňuje investorom participovať na vývoji realitných projektov, do ktorých by inak nemohli investovať. Investície fondu budú smerovať najmä do fondov kvalifikovaných investorov etablovaných realitných správcov Wood & Company, Accolade a Arete, kde je v prípade individuálnej investície minimálna hodnota vkladu 50-tisíc eur a viac.

Prečo investovať s PARTNERS ASSET MANAGEMENT?

Zhodnotenie
S nami získate možnosť vyššieho výnosu než v prípade tradičných bankových produktov, akými sú napr. termínované vklady či sporiace účty. Reálne zhodnotenie vašich prostriedkov v týchto produktoch dosahuje vo výsledku vzhľadom na nízke úrokové sadzby a neustále rastúcu infláciu záporné hodnoty.

Investície šité na mieru
Poznáme našich klientov a ich potreby. Slovenský investor je zväčša konzervatívny, nechce, aby jeho investícia kolísala, avšak postupne si uvedomuje, že výnos ide ruka v ruke s podstúpeným rizikom. V snahe zminimalizovať riziká a maximalizovať zhodnotenie prostriedkov našich klientov aktívne zabezpečujeme menové riziko v prípade investícií v zahraničných menách.

Diverzifikácia a prístup na finančné trhy
Investíciou do podielového fondu participujú naši klienti na vývoji svetových finančných trhov prostredníctvom viacerých tried a podtried aktív, sektorov či regiónov. Investície preto nie sú závislé od vývoja jedného investičného nástroja.

Likvidita a dostupnosť
Odpredaj podielových listov fondu zabezpečuje v prípade potreby takmer okamžitú dostupnosť peňazí. Investovanie nie je len pre bohatých. Nízka vstupná investícia od pár desiatok eur robí investovanie do podielových fondov dostupným naozaj pre každého.

Jednoduchosť
Investíciou do podielového fondu participujú naši klienti na vývoji svetových finančných trhov prostredníctvom viacerých tried a podtried aktív, sektorov či regiónov. Investície preto nie sú závislé od vývoja jedného investičného nástroja.

Ochrana
Majetok podielového fondu je od majetku správcovskej spoločnosti oddelený. Každý podielový fond má svoj štatút, ktorý predstavuje mantinely a jasné pravidlá pri jeho správe. Ochranu investorov zabezpečuje Národná banka Slovenska a depozitár fondov.

Nezávislosť
PARTNERS ASSET MANAGEMENT je nezávislá správcovská spoločnosť. Pri výbere vhodných investičných príležitostí do portfólií fondov je najdôležitejším kritériom ich kvalita a nie nálepka majiteľa.

Transparentnosť
Informácie o investíciách majú naši klienti dostupné 24 hodín 7 dní v týždni v on-line klientskej zóne dostupnej odkiaľkoľvek, aj z pohodlia domova. Výsledky fondov, ako aj podrobný komentár ich vývoja pravidelne aktualizujeme s cieľom byť v čo najväčšej možnej miere transparentní.

Dlhodobé partnerstvo a starostlivosť
Investíciou sa pre nás vzťah s investorom nekončí, práve naopak. Je založený na dlhodobej spolupráci a dôvere. Investujeme spolu s našimi klientmi. Otvorene komunikujeme, nevyhýbame sa odpovediam. Neustále nasledujeme trendy a prinášame klientom inovatívne riešenia.

Zázemie stabilnej spoločnosti
PARTNERS ASSET MANAGEMENT je súčasťou finančnej skupiny PARTNERS GROUP HOLDING SK. Vďaka tomu využíva synergie a know-how dcérskych spoločností holdingu s dlhoročnou pôsobnosťou v oblasti finančného sprostredkovania, kapitálového trhu a poistenia.

Prečo investovať do PARTNERS FONDU REALITNÝCH INVESTÍCIÍ?
• Reality sú ako alternatívna investícia neodmysliteľnou súčasťou investičného portfólia.
• Realitné investície sa vyznačujú nižšou závislosťou od vývoja tradičných tried aktív, akými sú akcie či dlhopisy, zabezpečujú vyššiu výkonnosť a ideálne aj nižšiu volatilitu portfólia.
• Investícia do realitného fondu prináša najmä vyššiu diverzifikáciu v porovnaní s priamym vlastníctvom nehnuteľností, vyššiu likviditu, pričom odpadávajú starosti so starostlivosťou o nehnuteľnosť.
• Fond je vhodný pre vyváženého investora, ktorý má záujem v strednodobom horizonte stabilne zhodnocovať finančné prostriedky prostredníctvom realitného trhu.
• Fond umožňuje participovať na renomovaných projektoch, do ktorých by investor nemohol pre vysoký vstupný vklad investovať.
• Fond je vhodným nástrojom, ako zabezpečiť majetok v časoch vysokej inflácie.
• Cielený čistý výnos fondu je na úrovni 3 – 5 % ročne pri nízkej volatilite investície.
• Výnosy fondu generujú najmä pravidelné nájomné nehnuteľností a nárast ich cien, ako aj kapitálové výnosy z cenných papierov.