-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Na dôchodok sa radšej pripravte


27.11.2012

Odchod do dôchodku je pre aktívneho človeka niekedy nepredstaviteľná myšlienka. Niektorým vzdialená až tak, že dožitie sa dôchodkového veku považujú za nemožné. Čo možno urobiť pre to, aby sa budúci dôchodok nestal nočnou morou?

Odchod do dôchodku je pre aktívneho človeka niekedy nepredstaviteľná myšlienka. Niektorým vzdialená až tak, že dožitie sa dôchodkového veku považujú za nemožné. Čo možno urobiť pre to, aby sa budúci dôchodok nestal nočnou morou?  

Pre väčšinu ľudí predstavuje odchod do dôchodku zlomový moment. Aj z finančnej stránky. Penzie na Slovensku majú ďaleko k tomu, aby sa svojou úrovňou priblížili platom. Budúci penzisti by sa preto mali pripraviť na to, že pokiaľ sa o svoj dôchodok nepostarajú sami, budú pravdepodobne sklamaní.

Nie je dôležité, či si počas aktívneho života budete sporiť v druhom pilieri alebo ostanete poistení len v Sociálnej poisťovni. Oba piliere sú súčasťou povinného dôchodkového systému, ktorého úlohou je zabezpečiť „primerané hmotné zabezpečenie v starobe“. Primeranosť ako taká však nie je definovaná nikde. V praxi to znamená, že dôchodky budú také, aké si bude môcť dovoliť vyplácať štát. Po nedávnom znížení príspevkovej sadzby do druhého piliera z 9 % na 4 % totiž platí, že väčšiu časť budúcich dôchodkov bude opäť vyplácať Sociálna poisťovňa.

Napriek tomu existuje viacero spôsobov, ako sa možno vyhnúť pocitu občana tretej príjmovej kategórie. Všetky využívajú už dnes dostupné finančné produkty. Hoci každý je iný, u každého platí – čím skôr ho začne človek využívať, tým menej ho to bude stáť.

1. Druhý pilier
 

Sporenie na dôchodok v druhom pilieri bolo od svojho zavedenia extrémne regulovaným finančným produktom. Štát určil nielen pravidlá fungovania dôchodkových správcovských spoločností, ale aj to, koľko si sporitelia môžu odkladať na svoj osobný dôchodkový účet.

Od budúceho roka už táto charakteristika druhého piliera nebude platiť. Sporitelia si budú môcť nasporenú sumu zvyšovať aj individuálnymi príspevkami. Motiváciu sporiť štát zvýši daňovým zvýhodnením do výšky 2 % čiastkového základu dane. Pri nízkej úrovni regulovaných poplatkov sa tak druhý pilier môže stať výhodným nástrojom dlhodobého investovania.

2. Doplnkové dôchodkové sporenie
 

Sporenie v dobrovoľnom (treťom) dôchodkovom pilieri je výhodnou voľbou pre ľudí, ktorým na ich účty prispieva aj zamestnávateľ. Ich peniaze spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktorých princíp fungovania je takmer identický s fungovaním DSS v druhom pilieri. Napriek tomu existuje výrazný rozdiel medzi DDS a DSS – možnosť výberu. Kým v druhom pilieri budú už čoskoro na výber len dva druhy fondov (garantovaný a negarantovaný), v treťom pilieri je paleta ponúkaných fondov podstatne širšia. Nájsť medzi nimi možno fondy investujúce agresívnejšie, na akciových trhoch, aj konzervatívne. Nie je vylúčené ani to, že doplnkové dôchodkové sporenie sa v budúcnosti dočká renesancie daňového zvýhodnenia, ktoré už v minulosti malo.

3. Investovanie do podielových fondov
 

Podielové fondy patria medzi „služobne najstaršie“ finančné produkty na slovenskom trhu. Tomu zodpovedá aj možnosť výberu – v ponuke domácich a zahraničných správcovských spoločností sú stovky najrozličnejších podielových fondov investujúcich na akciových, dlhopisových či peňažných trhoch po celom svete. Vzácnosťou už nie sú ani fondy investujúce do nehnuteľností.

Hlavnou výhodou investovania prostredníctvom podielových fondov je efektívna diverzifikácia. Aj relatívne malé sumy možno prostredníctvom programov pravidelného sporenia rozkladať do viacerých fondov, v závislosti od rizikového profilu či iných preferencií.

4. Životné poistenie
 

Aj životné poistky majú svoje miesto v plánovaní budúcnosti. Ich výhody pocíti človek napríklad vo chvíli, keď jeho zdravotné problémy ohrozia zaužívaný životný štandard, vrátane príjmov. V prípade potreby môžu klienti poisťovní meniť aj využívané pripoistenia, napríklad aj v závislosti od vývoja príjmov.