-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Mýtus: Poistenie je len pre bohatých


10.12.2014

Je to jeden z najväčších mýtov, aký môže pri téme životné poistenie existovať, a pritom sa s ním v mojej praxi veľmi často stretávam. Ľudia na Slovensku, bohužiaľ, stále radšej poistia svoje auto alebo iný majetok, ako seba a svoju schopnosť zarobiť si v budúcnosti na splnenie svojich cieľov. To, čo by malo byť základom rodinných financií a prirodzenou súčasťou života Slováci často berú ako zbytočnosť.

Je to jeden z najväčších mýtov, aký môže pri téme životné poistenie existovať, a pritom sa s ním v mojej praxi veľmi často stretávam. Ľudia na Slovensku, bohužiaľ, stále radšej poistia svoje auto alebo iný majetok, ako seba a svoju schopnosť zarobiť si v budúcnosti na splnenie svojich cieľov. To, čo by malo byť základom rodinných financií a prirodzenou súčasťou života Slováci často berú ako zbytočnosť.

Životné poistenie je ako padák, keď ho nemáte vtedy, keď ho potrebujete, druhýkrát ho už potrebovať nebudete. A koho ovplyvní strata zamestnania, zlomená ruka, alebo ochorenie väčšmi – človeka ktorý má priemerný príjem a len niečo málo bokom, alebo človeka s nadštandardným príjmom a vytvorenými rezervami? Je teda životné poistenie skutočne pre bohatých?

Poznáme dva typy životného poistenia, a to staršiu formu, kapitálové životné poistenie, a investičné životné poistenie. Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma druhmi je v tom, že v kapitálovom poistení má klient garantovanú, aj keď teraz už veľmi nízku, úrokovú sadzbu a o uložení peňazí rozhoduje poisťovňa. Pri investičnom životnom poistení má klient možnosť rozhodnúť sa, kam budú jeho financie investované, prípadne aj s akým výnosom. Všeobecne platí pravidlo, že v investičnom poistení má klient transparentnejšie pripoistenia, väčšiu variabilitu počas života v zmenách aj možnosť omnoho vyššieho výnosu.

Investičné životné poistenie sa skladá z niekoľkých častí a to investičná časť, ktorú môže klient využiť na tvorbu financií napríklad na dôchodok, a poistná časť, ktorá slúži na krytie jednotlivých rizík. Najdôležitejšie pripoistenia, ktoré by nemali chýbať v žiadnej poistnej zmluve sú krytie smrti, trvalých následkov, kritických ochorení a oslobodenia od platenia. Toto sú totiž udalosti, ktoré nás, alebo našu rodinu zasiahnu po finančnej stránke najviac. Pri ich nastavení by sa malo v prvom rade prihliadať na naše mesačné príjmy, a teda výšku potrebnej náhrady v prípade, že by sme o ne prišli. Následne sú ešte možne rôzne pripoistenia pre prípad bežných úrazov, hospitalizácie, PN-ky, či chirurgického zákroku. Pri nastavení životného poistenia je potrebné individuálne prihliadať na potreby konkrétneho človeka, výšku jeho mesačných výdavkov, príjmov, prípadne aj dlhov. Poistenie by sa malo pravidelne prehodnocovať podľa životných zmien, alebo pravidelne v prípade nárastu mesačného príjmu.

Poistenie je podľa mňa prejav zodpovednosti ku sebe a svojej rodine. Riešila som napríklad situáciu, kde dvaja starší manželia mali nejaké úvery spolu a ešte zopár aj každý sám. Bohužiaľ, manžel nečakane zomrel a manželke ostali po ňom len dlhy, ktoré nemal poistené. Ani jeden z nich sa nezamyslel nad tým, že pozostalý musí dlhy po svojom partnerovi dosplácať. Avšak z čoho, keď jeho mesačný príjem je na splácanie týchto pohľadávok nedostatočný? Následne dochádza k tomu, že sa človek mimo emočnej straty, musí vzdávať aj majetku nadobudnutého počas života, prípadne zadlžiť aj svoje deti, rodinu. Toto však nie je situácia, ktorá postihne len starších ľudí, ktorí sa nechajú zlákať reklamou, že je lepšie mať všetko ihneď, aj keď na úver. Stretávam sa aj s tým, že manželka ostane po smrti svojho manžela na splácanie hypotéky sama s malými deťmi.

“Čo napríklad v prípade, že nemám dlhy ani rodinu, potrebujem poistenie?” To je ďalšia otázka, ktorú dostávame pomerne často. Samozrejme, ak nie je nikto odo mňa ekonomický závislý, nepotrebujem po sebe zanechať dedičstvo obrovských rozmerov, pretože moje úmrtie nikoho finančne nezasiahne. Stačí sa však informovať, koľko stojí napríklad pohreb, a je nám jasné, že naši rodičia tých niekoľko tisíc eur možno nebudú mať. Sú to hraničné životné situácie, no práve tie sú spojené s omnoho výraznejšími ľudskými peripetiami, ak zasiahnu rodinu aj finančne.

Je tu však iné hľadisko, na ktoré by sme sa mali dívať. Som mladý, aktívny človek, kedykoľvek sa môže stať, že ma postihne nejaký úraz, možno aj s trvalými následkami. Vtedy už človek nemôže naďalej vykonávať svoju prácu a teda je odkázaný iba na invalidný dôchodok. Jeho výška je však nepostačujúca na život na úrovni. Aj tejto situácii sa dá predísť v prípade, že si za pár eur mesačne poistím na trvalé následky úrazom a ak by náhodou takáto situácia nastala, tak mám dostatok financií aj na následný dôstojný život.