-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Myslite na seba a pasažierov vášho vozidla


27.02.2017

Slovenskí vodiči spôsobia ročne viac ako 13 500 nehôd. Podľa štatistík Polície SR v roku 2016 narástol počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví na 5 246, pričom bolo usmrtených 242 osôb a 1 041 ťažko zranených. I napriek tomu, že vodiči poisťujú svoje autá, často zabúdajú na poistenie nielen samých seba, ale aj pasažierov posádky.

Slovenskí vodiči spôsobia ročne viac ako 13 500 nehôd. Podľa štatistík Polície SR v roku 2016 narástol počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví na 5 246, pričom bolo usmrtených 242 osôb a 1 041 ťažko zranených. I napriek tomu, že vodiči poisťujú svoje autá, často zabúdajú na poistenie nielen samých seba, ale aj pasažierov posádky.

Napriek dlhodobému trendu nárastu populácie, s ktorým narastá aj kúpa áut, úrazové poistenie si uzatvára stále len malá časť klientov. Krytie akéhokoľvek úrazu býva zväčša uzatvorené na nízke poistné sumy, prípadne je tu časť populácie, ktorá je vzhľadom na svoj zdravotný stav „nepoistiteľná“ na produkty úrazového poistenia.

Poisťovňa Colonnade však ponúka klientom PARTNERS GROUP SK možnosť uzatvoriť úrazové poistenie pre pasažierov posádky motorového vozidla počas ich prepravy, a to bez skúmania ich zdravotného stavu či príslušnosti k vodičovi. Minulý rok bol spustený predaj úrazového poistenia osôb prepravovaných motorovým vozidlom prostredníctvom online poistenia, kde je možné veľmi jednoducho sprostredkovať atraktívne krytie posádky vozidla s nasledujúcimi rizikami:

a) smrť následkom úrazu,

b) trvalá invalidita následkom úrazu,

c) denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu,

d) zlomeniny a popáleniny následkom úrazu.

Benefity

Jedným z hlavných benefitov tohto poistenia je, že nie je viazané na havarijné poistenie a poskytuje ochranu pri preprave osôb 24 hodín denne 365 dní v roku pre akúkoľvek osobu prevážanú v motorovom vozidle s územnou platnosťou svet.

Na čo sa poistenie vzťahuje

Úrazové poistenie sa týka škôd na zdraví spôsobených nemenovaným osobám prepravovaným motorovým vozidlom. Poistením sú kryté úrazy poistených osôb, ku ktorým môže dôjsť počas jazdy motorového vozidla, pri dopravnej nehode, pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla alebo pri uvádzaní motora poisteného vozidla do chodu. Kryté sú aj úrazy, ktoré poistená osoba utrpí pri krátkodobých zastaveniach, ktoré si vyžiadala situácia v cestnej premávke, úrazy z dôvodu opravy alebo odstránenia bežnej poruchy vzniknutej počas jazdy, vtedy, ak bola osoba vo vozidle alebo v jeho blízkosti.

Stačí malá nepozornosť

I malé dopravné nehody môžu spôsobiť veľké škody, a to nielen na vodičovom vozidle, ale najmä na jeho zdraví alebo zdraví jeho blízkych. Poistenie môže účastníkom nehody pomôcť zmierniť finančné náklady na liečbu alebo umožniť kúpu zdravotných pomôcok. K odškodneniu dochádza aj pri akýchkoľvek zlomeninách alebo popáleninách, ktoré poistený utrpel pri havárii vozidla, bez ohľadu na stupeň poškodenia vozidla. Zmenou vlastníka, zničením alebo odcudzením motorového vozidla poistenie automaticky zaniká.