-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Môj domov 2017 - Komplexná ochrana majetku


27.04.2017

Klienti spoločností PARTNERS GROUP SK a Allianz – Slovenská poisťovňa majú od začiatku roka k dispozícii inovovaný produkt Môj domov 2017, ktorý v maximálnej miere chráni ich majetok.

Klienti spoločností PARTNERS GROUP SK a Allianz – Slovenská poisťovňa majú od začiatku roka k dispozícii inovovaný produkt Môj domov 2017, ktorý v maximálnej miere chráni ich majetok.

Produkt Môj domov 2017 pokračuje v tradícii svojich predchodcov – naďalej ide o komplexný produkt, ktorým je možné na jednej poistnej zmluve uzatvoriť poistenie domácnosti; budovy a vedľajších stavieb; zodpovednosti za škodu; skla; záhrady; náhrobného pomníka a poistenie Privát Plus.

Cieľom inovácie produktu bolo flexibilne reagovať na požiadavky trhu a vytvoriť produkt, v ktorom bude možné meniť rozsah poistného krytia v závislosti od požiadaviek klientov, ako aj jednotlivých obchodných sietí. V produkte Môj domov 2017 je možné vytvárať rôzne produktové varianty, ktoré budú môcť byť ponúkané súčasne.

Vysoká variabilita

Prvý produktový variant nesie názov FLEXI. Aby si klient poistenie mohol prispôsobiť svojim potrebám, produkt prešiel od modulového poistného krytia (tri moduly Basic, Štandard, Optimal) k stavebnicovému, a teda variabilnejšiemu modelu. V produktovom variante FLEXI si môže klient vyskladať poistenie prostredníctvom kombinácie deviatich skupín rizík.

Aby mali klienti zabezpečený vysoký štandard poistného krytia, poistenie skupín rizík Oheň, Základ a Voda, ktoré obsahujú najfrekventovanejšie riziká, je povinné. K týmto skupinám rizík si môže klient doplniť podľa svojich potrieb ďalšie skupiny rizík: Živel, Potopa, Zem, Elektro, Vandal a Skrat. K zvýšeniu štandardu poistného krytia prispieva aj automatické poistenie skla s poistením domácnosti alebo poistením budovy a vedľajších stavieb.

Bonusový systém

Súčasťou produktu Môj domov 2017 – produktový variant FLEXI je aj bonusový systém za bezškodový priebeh. Bonus sa poskytuje samostatne v poistení domácnosti a v poistení budovy a vedľajších stavieb, a to vo výške 5 % z ročného poistného za každý poistný rok, v ktorom poisťovateľ v danom poistení neposkytol poistné plnenie, maximálne do výšky 15 %.

Okrem zvýšenia limitov poistného krytia obsahuje produktový variant FLEXI benefity svojich predchodcov: poistenie sa uzatvára s nulovou spoluúčasťou; spolu s budovou sú automaticky poistené aj vybrané vedľajšie stavby až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy; v poistení domácnosti sa podpoistenie neuplatňuje.