-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Minimálny, no pre každého iný


28.05.2015

Poslanci parlamentu tento mesiac schválili zavedenie minimálneho dôchodku. Mal by pomôcť ľuďom, ktorých penzie sú aj po desiatkach odpracovaných rokov extrémne nízke. Nie pre všetkých by mal byť však rovnaký. Ak bude nová právna norma platiť v podobe, v akej bola schválená, najnižší dôchodok sporiteľov v druhom pilieri bude nižší ako minimálny.

Poslanci parlamentu tento mesiac schválili zavedenie minimálneho dôchodku. Mal by pomôcť ľuďom, ktorých penzie sú aj po desiatkach odpracovaných rokov extrémne nízke. Nie pre všetkých by mal byť však rovnaký. Ak bude nová právna norma platiť v podobe, v akej bola schválená, najnižší dôchodok sporiteľov v druhom pilieri bude nižší ako minimálny.

Keď v polovici februára vládny kabinet schválil novelu zákona o sociálnom poistení, nič nenaznačovalo, že by sa z minimálnych dôchodkov mohla stať kontroverzná téma. Šlo o agendu, ktorú si do programového vyhlásenia dala vláda, no podporovali ju aj jej politickí oponenti a odborníci. „Cieľom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol ako jednotlivec odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi,“ napísali navrhovatelia novely do dôvodovej správy.

Na dôchodkovú novinku čakali predovšetkým tí, ktorí odišli do penzie pred rokom 2004 a ich dôchodky boli vypočítané podľa „starých“ pravidiel. Pre tisícky seniorov je dôchodok taký nízky, že aj po jeho zohľadnení je úroveň ich príjmu neprimerane nízka, pod úrovňou životného minima. Popri dôchodku sú tak odkázaní aj na dávky v hmotnej núdzi. Od júla by sa tento obraz mal zmeniť: Sociálna poisťovňa sama, bez nutnosti požiadania, zvýši relevantné dôchodkové dávky na sumu minimálneho dôchodku.

Nárok naň bude mať každý, kto odpracoval najmenej 30 rokov. Podľa nových pravidiel bude v tomto prípade predstavovať minimálny dôchodok 1,36-násobok životného minima, t. j. 269,50 €. S každým ďalším odpracovaným rokom bude garantovaná úroveň minimálneho dôchodku narastať. Za každý odpracovaný rok navyše sa uvedený násobok zvýši o 0,02 bodu, od 40 rokov o 0,03 bodu. Ak teda niekto odpracoval v minulosti 45 rokov, v tomto roku by jeho minimálny dôchodok predstavoval 340,80 €, čo je 1,72-násobok životného minima (198,09 €).

Zlomový bod

Téma minimálnych dôchodkov sa stala kontroverznou zásluhou právnej normy, ktorej návrh schválila vláda necelý mesiac pred odsúhlasením najnižších penzií. Na konci januára odobrila iniciatívny návrh ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým po štvrtýkrát otvorila druhý pilier. Sporiteľom dala tri mesiace na to, aby svoje pôvodné rozhodnutie sporiť si na dôchodok v dôchodkových správcovských spoločnostiach opätovne zvážili a mali možnosť vrátiť sa z dvojpilierového systému späť do Sociálnej poisťovne.

Vytvorila sa tak unikátna situácia: vďaka zavedeniu minimálneho dôchodku sa sporenie v druhom pilieri stalo mimoriadne výhodným pre ľudí s najnižšími príjmami. Až také výhodné, že v druhom pilieri by mal byť každý z nich. Ak by sa totiž ich budúci dôchodok z prvého a druhého piliera ukázal nižší ako minimálny dôchodok, zo Sociálnej poisťovne by dostávali minimálny dôchodok, teda viac. Nič by nestratili ani v opačnom prípade – ich kombinovaný dôchodok by bol vyšší ako minimálny. Tak či onak, sporením v druhom pilieri by o nič neprišli. Mohli by len získať.

Faktom je, že druhá situácia – teda dôchodok z dvojpilierového systému nad úrovňou minimálneho dôchodku – je v prípade najnižších príjmových skupín čisto hypotetická. Dôchodkové fondy by museli dosahovať nerealisticky vysoké výnosy, aby anuity (dôchodky z druhého piliera) boli v konečnom súčte s dôchodkami z priebežného systému vyššie ako minimálny dôchodok. Nič to však nemení na tom, že ľudia s nízkymi príjmami by sporením v druhom pilieri mohli len získať. A ak niekto z nich náhodou ešte v druhom pilieri nebol, jeho štvrté otvorenie bolo jedinečnou šancou na vstup.

Po tom, ako si štátni úradníci uvedomili dosah svojich návrhov, zmenili filozofiu. Nárok na minimálny dôchodok obmedzili – dosiahnu naň len tí, ktorí v druhom pilieri nikdy neboli. Pre ostatných bude minimálny dôchodok nižší. O to viac, čím dlhšie v druhom pilieri sporili.

Odklon od pôvodnej myšlienky minimálneho dôchodku pre každého, kto má (alebo bude mať) odpracovaných najmenej 30 rokov, bude v najbližšom období zamestnávať prezidenta aj ústavných sudcov. Hneď po schválení novely zákona o sociálnom poistení, ktorá minimálny dôchodok zaviedla, avizovali opoziční poslanci snahu požiadať prezidenta, aby zákon nepodpísal a vrátil ho do parlamentu na opätovné prerokovanie. Ďalším krokom by z ich strany malo byť podanie na Ústavný súd SR. Sú presvedčení o tom, že minimálny dôchodok je v schválenej podobe diskriminačný a nárok naň by mali mať rovnako tí, ktorí si v druhom pilieri sporia, ako aj tí, ktorí sú dôchodkovo poistení len v Sociálnej poisťovni.