-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Máte pocit, že investujete dobre?


06.08.2018

Investovať správne neznamená ísť za najvyšším výnosom. Rozhodujúca je to, ako vaše portfólio korešponduje s vašou charakteristikou.

Keď chcel burzový obchodník Richard Dennis v polovici 80. rokov minulého storočia dokázať, že úspech pri obchodovaní na burze je záležitosť pravidiel a nie vrodeného talentu, náhodne vybraných ľudí naučil svoje pravidlá a zveril im časť svojich peňazí. Výsledok experimentu vzbudil rozruch. Jeho účastníci o samotných pravidlách nemohli verejne hovoriť (boli viazaní mlčanlivosťou), čo len podnecovalo záujem o ne.

Keď o svojich pravidlách neskôr hovoril sám R. Dennis, pripustil, že hoci fungujú, nie sú vhodné pre každého. „Vždy hovorím, že by som ich mohol zverejniť aj v novinách a nik by sa nimi neriadil. Kľúčom je konzistentnosť a disciplína.“ Keď sa po rokoch stali jeho pravidlá verejne dostupnými, ukázalo sa, že ani v tomto sa nemýlil. (Systém sa často „mýlil“, výsledkom čoho bolo množstvo stratových obchodov.)

Charakteristika obchodných pravidiel z úst jeho úspešného tvorcu platí pre každého, kto časť svojich úspor investuje na finančnom trhu. Väčšina investorov pristupuje k svojej úlohe zle už na začiatku. Keď si vyberajú, do čoho by mohli a mali investovať, pozerajú na množstvo ukazovateľov. Sledujú, či sú akcie nadhodnotené alebo podhodnotené, vyberajú medzi rastovými či hodnotovými stratégiami, skúmajú alfu, betu...

Nik netvrdí, že spomínané ukazovatele nie sú dôležité. Ich dôležitosť však zďaleka nedosahuje dôležitosť inej otázky: Do akej miery je plánované investičné portfólio vhodné pre nich konkrétne? Každý by rád zarobil z investovaných peňazí čo najviac, no určite nie všetci sú ochotní akceptovať zodpovedajúce riziko. Ak vaše portfólio nekorešponduje s vašou osobnosťou, investujete nesprávne. Ako sa tomuto riziku vyhnúť?

 

Spoznajte averziu k riziku

Fakt číslo 1: S každou investíciou je spojené riziko. Fakt číslo 2: Miera rizika je pre každého odlišná. Výsledná implikácia: Neexistuje investícia, ktorá by bola vhodná pre každého v rovnakej miere. Znie to ako triviálnosť, no každý investor by sa mal ešte pred investovaním prvého eura zaujímať primárne o seba samého. Keď začína investovať do akcií, mal by vedieť, že je len otázka času, kedy jeho portfólio klesne o 10-15 %. Ak nie je schopný akceptovať takýto – hoci len dočasný – výkyv, nemá zmysel vložiť všetky nasporené peniaze do akcií. Pokiaľ človek nepozná sám seba a svoju schopnosť niesť riziko, burza je veľmi drahé miesto na zisťovanie.

Nápoveďou pri vytváraní rizikového portfólia by mohlo byť aj to, aká bola reakcia investorov na poslednú krízu. Tá prišla už pred desiatimi rokmi, čo znamená, že pre mladšie vekové ročníky je takéto odporúčanie bezpredmetné. No pre ostatných si stačí spomenúť na pocity, ktoré v tom čase mali a ako na ne reagovali.

 

Čas tlmí riziko

Investovanie do akcií býva na stupnici rizika hodnotené najvyššou známkou. To však neznamená, že táto známka platí pre každého. Mladí ľudia, ktorí s investovaním začínajú, investujú nielen peniaze, ale i čas. Úplne inak sú na tom ľudia vo veku nad 50 rokov, ktorí sa na luxus „časového dopingu“ nemôžu spoľahnúť.

Pri investovaní funguje čas ako tlmič výkyvov. Akcie dokážu v krátkodobom horizonte prekvapiť náhodným výsledkom (prudkým poklesom alebo nárastom), predpovedať ich vývoj v priebehu ďalšieho roka je mrhanie časom aj energiou. Oveľa spoľahlivejšie fungujú akciové trhy v dlhšom časovom období, v ktorom dostane priestor prejaviť sa dlhodobo rastúci trend cien akcií.

Často opomínanou vlastnosťou investorov je aj schopnosť akceptovať ľútosť. Ak sa niekto považuje za konzervatívneho investora s malou akciovou zložkou, aký bude mať pocit, keď ceny akcií vzrastú o viac ako 10 %?

Nájsť balans medzi uvedenými otázkami nie je veda, skôr umenie. Navyše, pribúdajúce skúsenosti posúvajú charakteristiku investorov k novej úrovni rovnováhy. Pokiaľ vaše investičné portfólio nebude tejto rovnováhe zodpovedať, je takmer isté, že investujete nesprávne.