-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Mať dôchodok vo vlastných rukách sa oplatí


27.10.2016

Ak chcete mať slušný dôchodok, nemali by ste zabúdať na dlhodobé pravidelné sporenie a viacpilierové zabezpečenie. Vďaka obchodnej spolupráci PARTNERS GROUP SK s NN dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a s NN Tatry – Sympatia máte príležitosť prežiť jeseň svojho života na úrovni.

Ak chcete mať slušný dôchodok, nemali by ste zabúdať na dlhodobé pravidelné sporenie a viacpilierové zabezpečenie. Vďaka obchodnej spolupráci PARTNERS GROUP SK s NN dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a s NN Tatry – Sympatia máte príležitosť prežiť jeseň svojho života na úrovni.

Pri sporení na dôchodok doslova platí „čím dlhšie, tým lepšie“. Navyše, v II. pilieri je obdobie sporenia oveľa dlhšie, keďže klient môže do II. piliera vstúpiť iba do dovŕšenia 35 rokov. Významom dvojpilierového systému dôchodkového zabezpečenia je poskytnutie príjmu v starobe z dvoch zdrojov, ktoré sú od seba nezávislé a fungujú na odlišných princípoch – hovoríme tomu rozloženie rizika. Druhý a prvý pilier tvoria základný dôchodkový systém. Prvý však nedokáže samostatne dlhodobo financovať budúce dôchodky súčasných ľudí v produktívnom veku. Naša populácia nezastaviteľne starne, a pokiaľ si ľudia sporia v II. pilieri, sporia si sami na seba.

Rovnako dôležitú rolu v tomto systéme zohráva aj doplnkové dôchodkové sporenie, čiže III. pilier. Ten ešte viac znásobuje šance na vyšší dôchodok ajeho výhodou je možný príspevok zamestnávateľa. Navyše, vlastné príspevky si môžete odrátať zo základu dane až do sumy 180 eur ročne a ušetriť tak na dani každý rok až 34,20 €.

Ďalším faktorom, ktorý hovorí v prospech viacpilierového zabezpečenia sa na dôchodok, je dlhodobé zhodnotenie úspor v II. či III. pilieri prostredníctvom dôchodkových fondov. Vhodné investovanie do fondov totiž môže úspory výrazne navýšiť. V závislosti od vzťahu k riziku odporúčame previesť všetky alebo časť prostriedkov do niektorého z negarantovaných fondov II. piliera (indexový, akciový alebo dlhopisový fond), resp. do fondov III. piliera s vyváženou alebo rastovou investičnou stratégiou. V týchto fondoch je v dlhodobom horizonte predpoklad vyššieho zhodnotenia.

Výber správneho fondu

Sporitelia môžu v rovnakom čase sporiť maximálne v dvoch fondoch, pričom jeden musí byť garantovaný. Sporením v negarantovaných fondoch NN DSS však majú klienti príležitosť získať zaujímavé zhodnotenie prostriedkov a tak si zvýšiť budúci dôchodok. Sporenie v negarantovanom fonde je vhodné pri horizonte investovania viac ako 10 rokov.

Zhodnotenie zodpovedá objemu finančných prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte a výkonnosti dôchodkového fondu. V prípade sporenia v II. pilieri ide o dlhodobé sporenie. Výsledok za prvý rok sporenia teda nie je rozhodujúci. Pre výšku dôchodku je podstatné pravidelné dlhodobé sporenie a zhodnocovanie v dlhšom časovom horizonte, čiže o 20, 30, 40 rokov... v čase odchodu do dôchodku.

Výber dôchodkového fondu závisí od vzťahu k riziku. Sporenie v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde je najmenej rizikové, no predpokladá nižšie zhodnotenie. V negarantovaných fondoch je predpoklad vyššieho zhodnotenia, čomu zodpovedá i väčšie riziko investovania. No opäť platí, že sporenie v II. pilieri je dlhodobé a z tohto pohľadu nemožno hovoriť o nízkych úsporách po roku od vstupu do II. piliera. 

Ak si želáte zmeniť investičnú stratégiu a tiež typ dôchodkového fondu, môžete tak spraviť kedykoľvek. Buď na základe papierovej žiadosti na pracovisku dôchodkovej spoločnosti, alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti. NN DSS umožňuje však i komfortnejší spôsob zmeny fondu – on-line cez servisný portál Moja NN (www.mojann.sk).

Aké sú výhody sporenia v II. pilieri?

- Účasťou v II. pilieri sa časť povinných odvodov stáva vaším osobným vlastníctvom.

- Vami určené oprávnené osoby alebo dediči nadobudnú úspory v prípade vašej smrti vo fáze sporenia alebo poberania dôchodku v súlade so zákonom.

- Rozdelenie rizika medzi dva piliere – dôchodok vyplácaný od štátu a dôchodok vyplácaný z úspor klienta v II. pilieri.

- II. pilier prostriedky zhodnocuje investovaním a výnosy vypláca.

- II. pilier je ekonomicky sebestačný a vytvára ponuky na dôchodky na základe individuálne nasporenej sumy.

- Máte možnosť kedykoľvek zmeniť rozloženie svojich úspor v dôchodkových fondoch a ovplyvniť tak výšku svojho budúceho dôchodku.

- Dobrovoľné príspevky môžu navýšiť váš budúci dôchodok a navyše je možné ich odrátať z daňového základu za rok 2016.